Allium ursinum    Ramslök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671368, 146246] ), dike mot byväg, planterad för många år sedan , nu spridd och helt naturaliserad , 2010 (IPt)

Dalarnes Flora