Allium schoenoprasum    Gräslök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyhammar (11F 8g , [6643, 1480] ), grässluttning, ganska rikligt , 1982 (RNo)
LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [6674390, 1463670] ), frodigt, igenväxande gammal tomtmark mellan landsväg och gamla jvg, 1 tuva nästan helt dold i högt gräs , 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14574] ), hällar, några ex ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
RÄTTVIK

Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), strandäng, enstaka , 2017 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården vid stranden av Siljan (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461451] ), insjöstrand, 1 plantor/tuvor , 2016 (Anders Svenson)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Ingels, eft väg 301 (14F 1d , [67588, 14689] ), kalkgrusig vägbank, 2 tuvor i blom , 1986 (TLj)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), komposthög, enstaka , 2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770710, 1487490] ), ängsmark, 2007 (DABS)
BODA

Sunnanåkern ovan Helmer Flat (14F 4d , [67714, 14664] ), torr stenmur i betesmark/åkerren, 1 ex. , 1988 (TLj & LBr)
ORE

Gosängsudden (artp.), (14F 6c , [6780799, 1464439] ), strandkant, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ), strand med småsten, några tiotal , 2012 (GHa)
Vindförbergs Ö-strand (14F 6d , [67834, 14650] ), grusstrand, 3 tuvor , 1986 (JEd)
Säsvik (14F 6d , [6784110, 1466460] ), sandstrand, två plantor , 2009 (GHa)
Furudals bruk,nära bron ,V om kanalen (14F 7d , [67868, 14659] ), kanalkanterna på grus o slagg,sedan länge etabl. o expanderande, mkt.riklig , 1985 (TLj)
MORA

V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ), vägkant, 2010 (SJo)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), gammal järnvägsbank, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
S Laxtjärnshöjden (artp.), (12E 2g , [6663011, 1430523] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
MALUNG

Älvbrinken vid Ljustjärn (13D 2i , [67137, 13919] ), Strandkant, c:a 50 tuvor , 2018 (LFr)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), liten ö i älven, 1 tuva , 2018 (MNo)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ), strandkant, 1 tuva , 1999 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
S om bron över Fjätan (16D 1c , [6856, 1363] ), gräsmark intill hus,ängsartad kort veg.blommande ex., några ex. , 1987 (BOr)
IDRE

Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ), grusplan,igenväxande,utkommen från odling, riklig , 1990 (CAl)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), torr gräsmark vid gård. förvildad, rikligt och spridd , 1995 (DABS)

Dalarnes Flora