Alliaria petiolata    Löktrav


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

"Norns bruk vid ""fårhuset""" (DFl-57), (12F 5j , [66777, 14985] ), gräsmark, 8 st , 1990 (HPe)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
SILVBERG

Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ), vägkant, 2020 (SNy)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701802, 1474341] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0g , [6700279, 1483892] ), gårdsplan vid lantbruksbyggnader, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Långsjöskogen (artp.), (13F 0g , [6700484, 1483278] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
Forsa längs Kvarnsvedsvägen nära Forsa klack (13F 1f , [67096, 14793] ), vägkant o häck vid bebyggelse, ca 100 ex , 1988 (SNy)
Forsa v.skolan mot Kvarnsvedsvägen (13F 1f , [67097, 14792] ), häck, 1 stort bestånd , 1988 (TLj (enl.SBm))
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), 7 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), vägkant, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ), öppen mark, 2018 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702210, 1486712] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Hosjö vid vägundergång (13F 3j , [6719470, 1496860] ), slänt bland bebyggelse, litet frodigt bestånd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Falun, Ingarvets gamla avfallstipp (13F 4h , [6720, 1489] ), nyligen framschaktade gamla tippmassor, enst. småex. , 1987 (TLj)
Falun, Svärdsjögatan (artp.), (13F 4i , [6721320, 1490851] ), noterad , 2020 (Jonas F Grahn)
Falu gamla fängelse (artp.), (13F 4i , [6721594, 1490690] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

400 m öster om Yttermo, NV om rastplats RV70 (13F 6b , [6733211, 1457789] ), ängsmark mot skogsbryn, nära älven, flertal , 2015 (Stina Johansson)
RÄTTVIK

Vikarbyn, n.bystugan (14F 1b , [67597, 14576] ), häck mot trädgård, 1 ex. , 1987 (TLj)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
LIMA

Ö Ärnäs (14D 1d , [67565, 13687] ), vägkant, 2 ex. , 1981 (PEr)

Dalarnes Flora