Allium oleraceum    Backlök


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6675955, 1537381] ), ängsmark, 2019 (JJa)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66761, 15372] ), förbuskat åsparti, rikligt , 1986 (PDm)
Valla (12G 8g , [66942, 15323] ), stening o buskbeväxt f.d. bruksmark, riklig , 1997 (PDm)
Valla, 200 m S hyttdammen (12G 8g , [66944, 15323] ), stenigt buskparti, gammal bruksmark, 100-tals , 1991 (PDm)

Dalarnes Flora