Alisma plantago-aquatica    Svalting


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,åar,diken, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), dammkant, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674360, 1508720] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Sjön Dräcken (12G 5b , [6675540, 1507350] ), strandkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 8d , [6694930, 1519710] ), lagårdsmark,blöt, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster, Engelska parken (artp.), (12G 9d , [6695049, 1519524] ), vattendrag, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
STORA SKEDVI

Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Skogsbergs, 300m V om (artp.), (12G 9b , [6697659, 1507078] ), i betad sjö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ), dike, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), grundbotten i intermediär sjö, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692230, 1497778] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Slätklacken (13F 0i , [6700861, 1493757] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), i sjön, 2015 (SNy)
Ulfshyttan (12F 7f , [66875, 14761] ), ån, 2007 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), i Norån, 2019 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702706, 1471333] ), myrmark, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), i ån, 2020 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten i dike, 2020 (SNy)
Gimsbärke tubintag vid damm (13F 3e , [6716120, 1470600] ), vattenflöde, 2012 (IPt)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ), dammkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ), ån, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6717906, 1482497] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Puttbo, lilla dammen (artp.), (13F 4g , [6721811, 1484918] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Nedre dikarbacken (artp.), (13F 4h , [6720061, 1487823] ), noterad , 2019 (David Söderblom-Tay)
Krondiket (artp.), (13F 4h , [6720148, 1488015] ), noterad , 2017 (Hans Höglund)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Önsbacksdammen, utloppsbäcken S landsvägen (artp.), (13F 4h , [6720401, 1487296] ), bäck, noterad , 2018 (Per Johansson)
Nästjärnen, utloppet (artp.), (13F 4h , [6722230, 1485744] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722500, 1495510] ), 2014 (Kalle Bergström)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), åstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), 2015 (Per Johansson)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Sundbornsån ovan Lilltäktbron (13F 4j , [6723, 1497] ), strand, 1990 (JEd)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.), (13G 4a , [6723275, 1501694] ), vatten i å, 2014 (Per Johansson)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ), bäckravin, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Liliansnäs, Östra delen (artp.), (13G 6b , [6732192, 1506027] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön (13G 7b , [6736280, 1506840] ), grunt vatten flerst, 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, vid bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742552, 1504904] ), ruderatmark och strandmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740108, 1505655] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäsån (artp.), (14G 0d , [6754851, 1518131] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ), ängsmark/ liten damm, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746640, 1492160] ), åkant, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Abborrtjärnen (artp.), (11F 8g , [6644366, 1481072] ), noterad , 2019 (Rickard Jonsson)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), strand, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjöns SV spets (11F 9i , [66471, 14916] ), ~refl~ ,kärrartad strandzon, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), dammen, 2015 (SNy)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677108, 1486935] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, sparsam , 2017 (LBr)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ), strand vid Rämens utlopp, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), damm, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Högberget, i damm (13F 2a , [6710150, 1452650] ), i vatten, rikligt , 2004 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67120, 14548] ), ~refl~ ,sjöstrand och närliggande skogsväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
V-dalälven genom hela rutan , Nysähl - Björka (13F 2b , [67122, 14584] ), ~refl~ ,älv samt älvstrand, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), botten av nedlagt grustag, lerigt, 2015 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14647] ), sjö, rikligt , 2002 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [67146, 14635] ), dike nära sjö, rikligt , 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714110, 1469523] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), vattenloka, 2014 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjö, 2011 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716800, 1460750] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Grånssjön Södra delen (13F 3c , [6717500, 1461380] ), strand, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, 2012 (IPt)
ÅL

Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ), strand, 2019 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), damm, 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732110, 1477440] ), åstrand, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vattensamling, 2015 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), strandkant, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Sågdammen (13F 7g , [67372, 14823] ), strandkant, flertal , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Attjärn (13F 8g , [6740877, 1484096] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739246, 1451050] ), sjö, strandnära, 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark,strand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), bäck, liten damm, 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Sundet (13F 6a , [67333, 14548] ), hamn för fritidsbåtar, flertal , 2014 (GHa)
Västanvik, båtklubben (13F 6a , [67346, 14538] ), småbåtshamn, enstaka , 2014 (GHa)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen (13F 6b , [6731289, 1458499] ), strand / slänt / vägkant, 2020 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), strandkant, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), sjöar, mycket fuktiga diken, mindre allmän , 1986 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), dammkant, 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Enån, Ö järnvägsbron (14F 0c , [6751770, 1462740] ), långsamt flytande å, fåtal , 2011 (GHa)
Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), sjöstränder,översvämmade strandängar,skogskärr,etc, frekvens:m.a. 5-10 lok , 1986 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ), långsamt flytande å, enstaka , 2011 (GHa)
Vinteråkvarn (14F 1d , [6757020, 1465830] ), kvarndamm, spridd , 2011 (GHa)
Brunnarna (14F 1d , [67583, 14668] ), grund sjö, rikligt , 2017 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ), grund vik, flertal , 2013 (GHa)
Gravsjön, Avlassåns mynning (14F 3f , [67681, 14788] ), å, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö , Tvärån (14F 3i , [6768130, 1492370] ), åstrand, 2007 (DABS)
Tvärån (artp.), (14F 3i , [6768678, 1492212] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
BODA

Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ), strand, enstaka , 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, enstaka , 2008 (GHa)
Värmdalen (14F 2e , [67632, 14703] ), kanten av åsgropstjärn, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), göl skapad av vägbygge, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Mödalsån (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,sjöutlopp samt en å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gravsjö (14F 3g , [67672, 14805] ), ~refl~ ,vattenbryn/strand, 2008 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), liten vik, något tiotal , 2013 (GHa)
"Ockerån" (14F 4d , [67734, 14699] ), ~refl~ ,del av ån inom rutan, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [67737, 14701] ), ~refl~ ,meandrande å med omgivande sumpskog, delvis bäverdämd, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORE

Lintjärn (14F 5d , [6776620, 1469480] ), grunt vatten i åsgropstjärn, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Oreparken/Arvån (14F 6c , [67825, 14637] ), grund å, tiotals , 2015 (GHa)
Furudal vid Linlok (14F 6c , [6783780, 1463860] ), i kanalen mellan loken och Oresjön, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Säsvik (14F 6d , [67840, 14664] ), grunt vatten bland vass, enstaka , 2009 (GHa)
Dalfors, Djurviken (14F 7f , [6787816, 1478484] ), strand, enstaka , 2013 (BOr)
Framnäs (14F 7f , [6788488, 1478828] ), strand, enstaka , 2013 (BOr)
Affären i Böle (artp.), (14F 7f , [6788841, 1478457] ), bäck, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Tungsen (14F 9g , [67958, 14842] ), grund sjö/damm, några tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, spridd , 2013 (LBr)
Trunna v.Rv.81 (14E 5h , [6777, 1436] ), i vägdike, rikl! , 1987 (JEd)
Lillån vid kyrkbyn ( upp till 87) (14E 5h , [6779, 1435] ), strandkärräng, 1987 (JEd)
Mickelvål v.lv. mot V (14E 6i , [67816, 14423] ), i 'pöl' intill landsvägen, 1987 (JEd)
Oreälven-Kallholn öar (artp.), (14E 6i , [6783713, 1440041] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6784001, 1440511] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784514, 1440786] ), 3 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ), ~refl~ ,strand med sand-dybotten, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark ,Ryssån ,mellan gamla och nya landsvägsbron (14E 0e , [6753990, 1422670] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssån, 10 m O Lissbäckens utlopp (14E 0e , [6754180, 1423320] ), i vatten, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ), dike, 2011 (SJo)
Alderängarna, vid Dynggrav (14E 4f , [6770642, 1426294] ), 1 ex , 2013 (BOr)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6770993, 1426554] ), strandkant vid älven, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), sjöbotten, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, älvstrand, 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ), i ån, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ), älv-sandbotten, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Härjtiån, vid bron väg 242 (13E 1c , [67078, 14136] ), å, 5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ), älv-sandbotten, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Snöå, dammen (artp.), (13E 2f , [6714378, 1425680] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Storsjön vid Snöåbruk (13E 2f , [67144, 14257] ), sjö, 1 ex , 1991 (HLe & ULe)
Flögforsen Ö-sidan uppströms (13E 3c , [67165, 14113] ), älv-sandbotten, 1 ex , 1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Västerdalälven, Morn, Dala-Järna (artp.), (13E 3d , [6715171, 1419103] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Anders Lindholm)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ), damm, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vattenloka, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Busjön (13D 2j , [67108, 13995] ), strand, 1995 (IJo)
Grossheden, V-Dalälven (13E 1a , [67076, 14035] ), älv, 1997 (IJo)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67214, 13856] ), grund vik, 10 ex , 1998 (BGM)
Idfjärdens utlopp i Öjesjön (13D 7i , [6736640, 1392590] ), lugnvatten, 2020 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Ogströmmens ulopp i Bysjön (13D 8i , [67447, 13947] ), sjökant, rikligt , 1997 (BGM)
Öje,Ogströmmen vid båthusen (13D 8i , [67449, 13942] ), strand, flera ex , 1987 (PEr)

Dalarnes Flora