Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsbackar, spridd , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), ängsmark, 1994 (JEd)
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66918, 15226] ), fuktig skogstraktorväg, 1991 (JEd)
HEDEMORA

Königshyttan (12G 8a , [669154, 150306] ), ängsmark, 2008 (IPt)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, spridd , 2008 (IPt)
STORA TUNA

Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [669178, 146872] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670396, 146527] ), ängsmark, enstaka , 2006 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, 2011 (SNy & IPt)
ASPEBODA

Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [672321, 148153] ), ängsmark, sparsamt , 2007 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (IPt & JJa)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt fuktdråg på hygge, t.rikligt , 1991 (JEd & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägmittsträng bruksväg, spridd , 2012 (DABS & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [674611, 151329] ), dammkant, 2013 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nyfors (12F 0e , [665196, 147114] ), ängsmark,tomtmark, rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, enstaka , 2012 (DABS, IPt)
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [665283, 146951] ), vägkant, 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Skakelbergets kalkbrott (12F 5h , [6675, 1486] ), kalkbrott, 1983 (RNo)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [667896, 148783] ), vägkanter, 2008 (IPt)
LUDVIKA

Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665963, 145674] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665996, 145620] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget , fäbod (12F 9a , [669582, 145314] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, spridd på flera lokaler , 2012 (IPt)
Västtjärnlindan (13F 0b , [670495, 145511] ), fäbodvall, ca 10 m2 , 2008 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ), stig genom blandskog, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [670931, 145826] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707392, 1462750] ), fäbodvall, fåtal , 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670767, 146396] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [671044, 145315] ), ängsmark, rikligt , 2006 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712150, 1450318] ), släpväg för virke i skogsterräng, rikligt , 2004 (IPt)
SV om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14524] ), kärrkant, fåtal , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ), vägkant, t.allmän , 2004 (IPt)
500 m SO om Trolldalen (13F 2c , [671161, 146051] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ravin, t.rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14601] ), ängsväg, rikligt , 2006 (IPt)
Björka, körväg mot 'Nistäppa' (13F 2c , [671270, 146019] ), ängsväg, rikligt stora ex. , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ), gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter, rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [671306, 146038] ), gammal obebyggd tomtmark,(daggkåpeäng med A.monticola,subglobosa,subcrenata,micans), rikligt , 2003 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671322, 146343] ), vägkant , t.rikligt , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ), ängsmark nära älven, rikligt , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [671343, 146434] ), väg till fritidshus i ravin mot älven, t.riklig och spridd ca 100 m , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14633] ), ravin, 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671397, 146790] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ), gräsmark nära älven, 2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Gagnefs Kyrkby (13F 3b , [671974, 145995] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [671508, 146309] ), gräsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716881, 1462398] ), ravin, 2011 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, stora ex. , 2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [671559, 146734] ), ravin, spridd, men svår att urskilja bland massförekomst av A.baltica , 2007 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [671785, 146683] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [671926, 146650] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721680, 1461130] ), fuktig skogsmark, spridd på många lokaler , 2004 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [672405, 146234] ), skogsväg, enstaka , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [672041, 146791] ), vägkant skogsbilväg, spridd , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Sätra bystuga (13F 5c , [672859, 146286] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672928, 146162] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, enstaka , 2005 (JEd & IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Gammals (13F 8g , [674116, 148200] ), ängsväg, enstaka , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
SILJANSNÄS

Oxmyrsudden (13E 8i , [674288, 144493] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [671738, 143628] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig över hela vallen, (formrik) , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [671627, 144955] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [671718, 144770] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Skinnaråsen (13E 4i , [672390, 144485] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [672249, 144718] ), vägkant, 2007 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [672672, 143916] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [672557, 144590] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144816] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, t.rikligt , 2005 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), grässlänt, 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Sundsnäs (13F 7a , [673762, 145303] ), ängsmark, sparsamt , 2009 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Böle, hästhage (13F 7c , [673918, 146348] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739492, 1464533] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS & IPt)
Ytterboda (13F 8b , [674065, 145772] ), vägdike, flerst. , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [674244, 146277] ), tomtmark, spridd , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [674488, 146248] ), örtrik ängsmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
RÄTTVIK

Ärtled vid Sörskogsvägen (13F 9e , [6748, 1473] ), skogsvägkant, 1991 (JEd)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, enstaka , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [675469, 146693] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, fåtalig , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [676239, 145920] ), fäbodvall, rikligt , 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [676136, 146479] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 2e , [676096, 147145] ), gammal bruksvägskant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676529, 145955] ), fäbodvall, rikligt , 2007 (IPt)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [676758, 149148] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765748, 1466799] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lönnmarken (14F 3e , [676751, 147176] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, rikligt , 2012 (IPt)
ORSA

Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [674846, 143658] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [675354, 143556] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [675828, 143410] ), skogsstig, enstaka , 2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [675682, 143576] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675778, 143565] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [675799, 143562] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors försökspark, 110 m S banvaktarstugan (14E 0e , [675239, 142282] ), ängartad vegetation vid stig i tallskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675348, 142235] ), ängsmark, flerst. , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [676846, 142645] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770235, 1452961] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
ÄLVDALEN

Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
NV om Blyberg (14E 6b , [678383, 140992] ), örtrik skogsmark, spridd , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, några ex. , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [678320, 141230] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Torrlid (15E 0c , [680083, 141236] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665914, 142746] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [665862, 143817] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [666991, 142336] ), gräsmatta, 2007 (IPt)
FLODA

Flen (12E 7i , [668931, 144274] ), gräsbevuxen gammal bruksväg, 2006 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [669963, 143546] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [669646, 144655] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669930, 144797] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, flera lokaler på vallen , 2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [670936, 144398] ), ängsmark,vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671446, 143335] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671424, 144082] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [671287, 144902] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [669921, 140882] ), parkering, fåtal , 2009 (DABS & IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [671420, 142552] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
MALUNG

Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, flerst. , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ), ängsmark, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.), (14D 5c , [6777348, 1360590] ), fjällbjörkskog av lågörttyp, 2014 (Stephen Manktelow)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant, 1994 (JEd)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813996, 1354558] ), ängsvägkant, 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
IDRE

Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), lagårdsnedfart, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora