Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsbackar, spridd , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), ängsmark, 1994 (JEd)
Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66918, 15226] ), fuktig skogstraktorväg, 1991 (JEd)
HEDEMORA

Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ), ängsmark, 2008 (IPt)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, spridd , 2008 (IPt)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
STORA TUNA

Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ), vägkant, 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6703960, 1465270] ), ängsmark, enstaka , 2006 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, 2011 (SNy & IPt)
ASPEBODA

Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723210, 1481530] ), ängsmark, sparsamt , 2007 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (IPt & JJa)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt fuktdråg på hygge, t.rikligt , 1991 (JEd & LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägmittsträng bruksväg, spridd , 2012 (DABS & IPt)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ), ängsmark,tomtmark, rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652729, 1467701] ), vägkant, enstaka , 2012 (DABS, IPt)
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [6652830, 1469510] ), vägkant, 2007 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Gammelbo, Södra Hällsjövägen (artp.), (12F 2d , [6660301, 1465221] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
Skakelbergets kalkbrott (12F 5h , [6675, 1486] ), kalkbrott, 1983 (RNo)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ), vägkanter, 2008 (IPt)
LUDVIKA

Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, några plantor , 2018 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Alten (13F 0a , [6704735, 1451344] ), skogsstig, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, spridd på flera lokaler , 2012 (IPt)
Västtjärnlindan (13F 0b , [6704950, 1455110] ), fäbodvall, ca 10 m2 , 2008 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ), stig genom blandskog, 2015 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709310, 1458260] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707392, 1462750] ), fäbodvall, fåtal , 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707670, 1463960] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ), ängsmark, rikligt , 2006 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712150, 1450318] ), släpväg för virke i skogsterräng, rikligt , 2004 (IPt)
SV om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14524] ), kärrkant, fåtal , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ), vägkant, t.allmän , 2004 (IPt)
500 m SO om Trolldalen (13F 2c , [6711610, 1460510] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ravin, t.rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67126, 14601] ), ängsväg, rikligt , 2006 (IPt)
Björka, körväg mot 'Nistäppa' (13F 2c , [6712700, 1460190] ), ängsväg, rikligt stora ex. , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ), gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter, rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713060, 1460380] ), gammal obebyggd tomtmark,(daggkåpeäng med A.monticola,subglobosa,subcrenata,micans), rikligt , 2003 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713220, 1463430] ), vägkant , t.rikligt , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ), ängsmark nära älven, rikligt , 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713430, 1464340] ), väg till fritidshus i ravin mot älven, t.riklig och spridd ca 100 m , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14633] ), ravin, 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713970, 1467900] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714341, 1466726] ), gräsmark nära älven, 2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Gagnefs Kyrkby (13F 3b , [6719740, 1459950] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [6715080, 1463090] ), gräsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Fageränget (13F 3c , [6716881, 1462398] ), ravin, 2011 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, stora ex. , 2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715590, 1467340] ), ravin, spridd, men svår att urskilja bland massförekomst av A.baltica , 2007 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721680, 1461130] ), fuktig skogsmark, spridd på många lokaler , 2004 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724050, 1462340] ), skogsväg, enstaka , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ), vägkant skogsbilväg, spridd , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna 500 m V (13F 4d , [6720855, 1467482] ), skogsbilväg/ skoterled, 2018 (IPt)
ÅL

Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, enstaka , 2005 (JEd & IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Gammals (13F 8g , [6741160, 1482000] ), ängsväg, enstaka , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
SILJANSNÄS

Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739813, 1451018] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig över hela vallen, (formrik) , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716270, 1449550] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ), bruksvägkant, 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ), fritidshustomt mot sjön, t.rikligt , 2005 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ), grässlänt, 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ), ängsmark, sparsamt , 2009 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739492, 1464533] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS & IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ), vägdike, flerst. , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ), tomtmark, spridd , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
RÄTTVIK

Ärtled vid Sörskogsvägen (13F 9e , [6748, 1473] ), skogsvägkant, 1991 (JEd)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, enstaka , 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755080, 1484613] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, fåtalig , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ), fäbodvall, rikligt , 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Born (14F 2e , [6760960, 1471450] ), gammal bruksvägskant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765290, 1459550] ), fäbodvall, rikligt , 2007 (IPt)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 5 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765748, 1466799] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, rikligt , 2012 (IPt)
ORSA

Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [6753540, 1435560] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6758280, 1434100] ), skogsstig, enstaka , 2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757780, 1435650] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors försökspark, 110 m S banvaktarstugan (14E 0e , [6752390, 1422820] ), ängartad vegetation vid stig i tallskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ), ängsmark, flerst. , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763634, 1449124] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769188, 1446205] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770235, 1452961] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
ÄLVDALEN

Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
NV om Blyberg (14E 6b , [6783830, 1409920] ), örtrik skogsmark, spridd , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, några ex. , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6783200, 1412300] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ), gräsmatta, 2007 (IPt)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689310, 1442740] ), gräsbevuxen gammal bruksväg, 2006 (IPt)
Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696460, 1446550] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, flera lokaler på vallen , 2010 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704960, 1448008] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ), ängsmark,vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714460, 1433350] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714240, 1440820] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), parkering, fåtal , 2009 (DABS & IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
MALUNG

Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, flerst. , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ), ängsmark, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Fjällgården, Hemfjällstangen (artp.), (14D 5c , [6777348, 1360590] ), fjällbjörkskog av lågörttyp, 2014 (Stephen Manktelow)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant, 1994 (JEd)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813996, 1354558] ), ängsvägkant, 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
IDRE

Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), lagårdsnedfart, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora