Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornby (12G 6h , [66835, 15354] ), gräsmark vid väg, best.TKa , 1995 (PDm)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan Österut (12G 7g , [6687624, 1530050] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15310] ), vägkant, best.TKa , 1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667492, 151387] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GARPENBERG

Långviksgruvan, landsvägen vid Skommarbo (12G 6e , [66844, 15203] ), gräsmark vid gamla gruvhål, 1990 (JEd)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), i busksnår o torräng, rikligt , 1989 (JEd)
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ), fuktig skogsvägkant, 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [667637, 149666] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [667720, 150694] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [667613, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Öster om Nås nära Norbergsvägen (12G 5c , [667917, 151081] ), ängsmark, betesmark, fåtal , 2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [668279, 150131] ), vägkant, 2007 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [668748, 150972] ), vägkant, 2005 (IPt)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [669790, 152136] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [669660, 152716] ), vägkanter, 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), skogsmark, 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [670409, 152020] ), vägkant, sparsamt , 2006 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152065] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ), vägkant, enstaka , 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670325, 150435] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [670621, 150252] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [670764, 150511] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [671185, 150958] ), vägkant, 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [671437, 151047] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [668073, 149227] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [669000, 149865] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [669274, 149858] ), vägkant samt dike, fåtalig , 2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [669452, 149571] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [669161, 150033] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [669957, 148839] ), vägslänt, 2011 (DABS, IPt)
Långhag (12F 9i , [669752, 149497] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [670190, 148919] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [668713, 147139] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [668947, 148749] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [669146, 147761] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [669269, 148492] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [669004, 148816] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [669054, 148647] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [669268, 147336] ), gräsmark, 2009 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [669576, 146807] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [669870, 146572] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [669995, 146653] ), vägkant, 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [669968, 147353] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [669998, 147484] ), vägkant, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [669894, 147687] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670401, 146523] ), ängsmark mellan väg och ån, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [670062, 147297] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [670032, 147517] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [670096, 147561] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [670254, 147827] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [670374, 148240] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670958, 147060] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [670644, 147735] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Repbäcken (13F 2e , [671077, 147474] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [671317, 147119] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), ravin, 2012 (IPt)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [671437, 147610] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [671526, 147566] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [671580, 147595] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), ~refl~ ,strandområde, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Borsänget (13F 1j , [670942, 149758] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, fåtalig , 2003 (IPt)
Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671886, 148168] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), strandnära ängsartad blandskog, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, rikligt , dominerande kåpa , 2007 (IPt)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [672110, 149124] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [672317, 149274] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148028] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [672936, 148224] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (IPt & JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ), vägkant, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Rostberg (13F 5i , [672956, 149340] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [672672, 149863] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [672950, 149984] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672462, 150778] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [672438, 151844] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [672536, 151378] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [673199, 149882] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [673487, 149618] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [673866, 149137] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ), ängsvägkant, 2017 (IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [673024, 150302] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [673304, 150658] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ), vägslänter, enstaka ex. , 2012 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, fåtal , 2012 (IPt)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [673643, 150936] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [673810, 150639] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Isala (13G 7b , [673848, 150711] ), vägkant skogsväg, 2008 (JWk)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [673543, 151640] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [674028, 151311] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ), vägkant skogsbilväg, 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [675495, 151797] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ), fäbodvall, 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [675732, 151358] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [675512, 151807] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Hedgårdarna (13F 8j , [674377, 149591] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [674678, 149218] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kurrbyn (11F 9e , [664889, 147117] ), vägdike, sparsamt , 2007 (IPt)
SV om kyrkan (11F 9f , [664532, 147934] ), ängsmark, 2010 (DABS, IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [666700, 149412] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [666720, 149252] ), vägdike, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, sparsamt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [667156, 149573] ), vägkant, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [667828, 149058] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [667104, 147196] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [667709, 147101] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667721, 148198] ), vägkant, 2008 (IPt)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
S om Trehörningen (12F 6d , [668311, 146979] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6e , [668314, 147002] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [666155, 146405] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park ( en bit från vändplanen), 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, enstaka , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [665880, 144027] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [666847, 144293] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [666544, 144706] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [667555, 143954] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Norhyttan (12E 5j , [667707, 144872] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [669368, 144877] ), vägkant, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [666239, 145438] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [666695, 145423] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [666705, 145521] ), betesmark, 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [667695, 145148] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [667856, 145427] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [667884, 145138] ), vägdike, 2008 (IPt)
Norrbo (12F 6a , [668472, 145285] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [668413, 145543] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [668403, 146146] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668559, 145350] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668653, 145354] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ställberget (12F 7b , [668597, 145552] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stångmyrberget (12F 7c , [668894, 146071] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [668919, 146652] ), vägkant, 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [669265, 145027] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669227, 145812] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [669577, 145874] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [669800, 144931] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [669582, 145314] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [669778, 145186] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [669916, 145955] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [670774, 144998] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670037, 145509] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670057, 145522] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ), fäbodvall, sparsamt , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [670466, 145509] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [670668, 145207] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [670729, 145213] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Säl , vändplan (13F 1b , [670874, 145868] ), vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [670624, 146198] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670762, 146391] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ), gammal körväg genom blandskog, 1 ex. , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146786] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146799] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ), vägslänt/ blandskog, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, 2009 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671637, 146304] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717795, 1462580] ), dikesslänt mot åkerväg, 2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ), ängsmark, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [671785, 146683] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [671926, 146650] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [672080, 146858] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [672325, 146885] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [672525, 146183] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [672748, 146179] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [672859, 146286] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [672877, 146323] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672928, 146162] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [672612, 146682] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [672931, 146575] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [672616, 147182] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673081, 146783] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673085, 146751] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [673321, 147312] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [673357, 147130] ), vägkant, 2006 (IPt)
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ), ~refl~ ,ängsmark som slås med lie, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [673435, 147380] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [673097, 147962] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [673415, 148151] ), vägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673547, 148103] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [673998, 148129] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674409, 147785] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [674057, 148126] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [674280, 148550] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [674635, 148493] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Olsnäs (13E 8i , [674079, 144411] ), ängsmark,tomtmark, 2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [674245, 145188] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [671682, 143746] ), gräsplan, 2005 (JEd & IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, enstaka , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [671718, 144770] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [672275, 144334] ), fäbodvall , betesmark, massvis, helt dominerande kåpa , 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [672390, 144485] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [672456, 144955] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672963, 144426] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [672557, 144590] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144804] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [672619, 145065] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [672941, 145267] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [673762, 145303] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Leksand vid ishallen (artp.), (13F 7b , [6735565, 1455482] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.), (13F 7b , [6735758, 1456298] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Lyckan (13F 7b , [673635, 145758] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [673655, 145548] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [673804, 145805] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [673910, 146364] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [673918, 146348] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [673683, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Ytterboda (13F 8b , [674065, 145772] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [674298, 145942] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674459, 145954] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [674071, 146180] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [674359, 146051] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [674488, 146248] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), ängsmark/blandskog, sparsamt , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [674456, 147270] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [674225, 147577] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674653, 145748] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674531, 147110] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [674740, 148948] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Söderås (13F 9c , [674748, 146308] ), vägkant, 2007 (IPt)
Väster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [674574, 146928] ), gräsbevuven vägkant, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [674848, 147424] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [675282, 146186] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Rättvik vid tennisbanan (artp.), (14F 0c , [6752900, 1462290] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [675469, 146693] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [675524, 145707] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [675526, 145882] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675640, 145673] ), daggkåpeäng, massvis, dominerande kåpa i Röjeråsen , 2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [67563, 14620] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [675802, 146095] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [675761, 146876] ), gräskulle mot åker, 2007 (IPt)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Blecket (14F 1e , [675632, 147137] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [675515, 148472] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [675832, 148569] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [676239, 145920] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [676136, 146479] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [676276, 146369] ), vägkant, 2009 (IPt)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [676361, 146063] ), skogsbilväg, enstaka , 2007 (IPt)
V Born (14F 2d , [676043, 146994] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [676014, 147069] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [676090, 147133] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SV om Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [676305, 149014] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676526, 145958] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [676835, 148586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [676758, 149148] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [677076, 148747] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [677172, 149420] ), vägkant, 2007 (IPt)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [676333, 146977] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [676434, 146996] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [676481, 146827] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [676652, 146744] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [676999, 146703] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [676506, 147155] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [676751, 147176] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [677290, 146633] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [677370, 148301] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [677720, 146549] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [677797, 147011] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780433, 1465821] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), grässvål, spridd , 2014 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), gammal bruksväg, tiotals , 2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håven (15F 4d , [682233, 146590] ), gräsmark, enstaka , 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Nedre Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778057, 1437774] ), ängsartade biotoper, noterad , 2016 (Claes Möre)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ), äldre gräsvall, 1986 (JEd)
Fredshammar S-ut nära landsvägen (14E 7i , [67858, 14444] ), vägkant, 1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gravberg (14F 6b , [678161, 145705] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Furudalsvägen nära Ejmyren (14F 6b , [6783, 1456] ), torr vägkant, 1991 (JEd & LBr)
Kväkköl (14F 8a , [679241, 145363] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Noppikoski (artp.), (15E 4j , [6820343, 1448935] ), 2013 (Hans Rydberg)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [674846, 143658] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675355, 143555] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Bodarna (14E 0h , [675409, 143647] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [675442, 143540] ), ängsmark, 2009 (IPt)
V om Utanmyra (14E 1g , [675696, 143426] ), vägdike, 2008 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gammelgården (14E 1h , [675682, 143576] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [675748, 143554] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [675768, 143578] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [675799, 143562] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675348, 142235] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [675350, 142223] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [675361, 142237] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, vid landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [675399, 142272] ), gräsmark, 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [676290, 143170] ), vägdike, 2008 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [674857, 141224] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [678633, 140756] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [678849, 141237] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg Fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803035, 1402045] ), gräsmark vid strand, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [682057, 146005] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [683160, 146115] ), vägdikeslänt, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [683822, 145713] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [685001, 143985] ), ängsmark, tomtmark, fåtal , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [685427, 143850] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665856, 142865] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665887, 142798] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665914, 142746] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [665604, 143397] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [665862, 143817] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [666002, 142730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [667131, 141172] ), ängsmark, 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [667252, 141391] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [667482, 142370] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [667278, 143373] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [667609, 142518] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, 2006 (IPt)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [668893, 144252] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [669605, 144395] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [669681, 144661] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [670328, 144305] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [670515, 144283] ), vägkant, 2005 (IPt)
Sälje (13E 1j , [670894, 144755] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [671032, 144447] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671387, 144113] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Håvberget (12E 6g , [668481, 143446] ), vägkant, 2006 (IPt)
kölaråsen (12E 7d , [668668, 141827] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [669097, 142934] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.), (13E 1g , [6709912, 1432957] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [669920, 140893] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [671212, 141342] ), gräsplan, vägkanter, fåtalig , 2007 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [671420, 142552] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nordanåker (13E 3d , [671643, 141931] ), vägkant, enstaka , 2006 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Norra huset vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723488, 1408726] ), ~refl~ ,fd ängsmark, bäck, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [668104, 140249] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sågen (12E 6b , [668359, 140754] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrka (12D 7i , [668625, 139328] ), vägkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [670142, 138979] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Malungs kyrka V-ut (artp.), (13D 5h , [6729654, 1386141] ), grässlänt mot älven, 2010 (Michael Andersson)
S. Mon (13D 6h , [673216, 138561] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [684154, 134097] ), vägkant, sparsam , 2010 (LBr)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), torr mager f.d.linda, sparsamt , 1995 (DABS)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ), gräsmark vid f.d. hustomt(?), sparsamt , 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), fäbodvall, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13387] ), ~refl~tag och torra vägkanter, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 2 , 2016 (Matthis Kaby)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [686742, 134402] ), slänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), vägslänt, t.riklig , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora