Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fornby (12G 6h , [66835, 15354] ), gräsmark vid väg, best.TKa , 1995 (PDm)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan Österut (12G 7g , [6687624, 1530050] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [66930, 15310] ), vägkant, best.TKa , 1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Holmgruvan mot lv. (Långviken i DFL) (12G 6e , [66844, 15203] ), i busksnår o torräng, rikligt , 1989 (JEd)
Långviksgruvan, landsvägen vid Skommarbo (12G 6e , [66844, 15203] ), gräsmark vid gamla gruvhål, 1990 (JEd)
Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ), fuktig skogsvägkant, 1991 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Öster om Nås nära Norbergsvägen (12G 5c , [6679170, 1510810] ), ängsmark, betesmark, fåtal , 2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ), vägkant, 2007 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ), vägkant, 2005 (IPt)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ), vägkanter, 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), skogsmark, 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ), vägkant, sparsamt , 2006 (IPt)
Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713918, 1518188] ), vägkant, enstaka , 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692489, 1497346] ), noterad , 1997 (Ola Elleström)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ), vägkant samt dike, fåtalig , 2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694520, 1495710] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, 2011 (DABS, IPt)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), ängsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ), gräsmark, 2009 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ), vägkant, 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ), vägkant, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ), ängsmark mellan väg och ån, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, 2012 (IPt)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), ~refl~ ,strandområde, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, fåtalig , 2003 (IPt)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718860, 1481680] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), strandnära ängsartad blandskog, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, rikligt , dominerande kåpa , 2007 (IPt)
Norra Håbergs hage 12 (artp.), (13F 4h , [6720723, 1487495] ), trädgård i mager gräsmatta som sedan 6 år sköts som äng, noterad , 2017 (Per Johansson)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6723170, 1492740] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (IPt & JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728647, 1487036] ), vägkant, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ), ängsvägkant, 2017 (IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden, Erkas - Dalagränsen (13G 6f , [6730360, 1527997] ), vägslänter, enstaka ex. , 2012 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730666, 1527178] ), vägslänter, fåtal , 2012 (IPt)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Isala (13G 7b , [6738480, 1507110] ), vägkant skogsväg, 2008 (JWk)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ), vägkant skogsbilväg, 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ), fäbodvall, 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744830, 1496554] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägkant, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ), vägdike, sparsamt , 2007 (IPt)
SV om kyrkan (11F 9f , [6645320, 1479340] ), ängsmark, 2010 (DABS, IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ), vägdike, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ), ängsmark, sparsamt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), vägkant, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ), vägkant, 2008 (IPt)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683110, 1469790] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6e , [6683140, 1470020] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park ( en bit från vändplanen), 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, enstaka , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ), ~refl~ ,vändplan och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ), vägkant, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ), betesmark, 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ), vägdike, 2008 (IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686530, 1453540] ), vägkant, 2007 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ), vägkant, 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698549, 1450298] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ), fäbodvall, sparsamt , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705101, 1457481] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ), vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708776, 1465951] ), gammal körväg genom blandskog, 1 ex. , 2016 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718910, 1456575] ), vägslänt/ blandskog, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ), slänt, 2009 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717795, 1462580] ), dikesslänt mot åkerväg, 2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ), ängsmark, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [6723250, 1468850] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ), fäbod, vägkant, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [6733570, 1471300] ), vägkant, 2006 (IPt)
Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ), ~refl~ ,ängsmark som slås med lie, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ), vägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481030] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740790, 1444110] ), ängsmark,tomtmark, 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ), betesäng, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Björkberget (13E 8j , [6741806, 1448162] ), slänt mot Naturum, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ), skogsväg runt Naturum, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ), vid gammal hölada, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ), skogsbilvägkant,upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739503, 1451040] ), vägkant ner till sjön, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ), tomtmark, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ), gräsplan, 2005 (JEd & IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, enstaka , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ), fäbodvall , betesmark, massvis, helt dominerande kåpa , 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ), vägkant/dike, 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Leksand vid ishallen (artp.), (13F 7b , [6735565, 1455482] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.), (13F 7b , [6735758, 1456298] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), ängsmark/blandskog, sparsamt , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745800, 1455650] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuven vägkant, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, enstaka , 2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Rättvik vid tennisbanan (artp.), (14F 0c , [6752900, 1462290] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ), daggkåpeäng, massvis, dominerande kåpa i Röjeråsen , 2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [67563, 14620] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757610, 1468760] ), gräskulle mot åker, 2007 (IPt)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ), vägkant, 2009 (IPt)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ), skogsbilväg, enstaka , 2007 (IPt)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SV om Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [6768350, 1485860] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ), vägkant, 2007 (IPt)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67716, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Norrboda, Gammelstan. (artp.), (14F 5e , [6777976, 1470118] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780433, 1465821] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), grässvål, spridd , 2014 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), gammal bruksväg, tiotals , 2009 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håven (15F 4d , [6822330, 1465900] ), gräsmark, enstaka , 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), noterad , 2017 (Lars Bruks)
Nedre Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778057, 1437774] ), ängsartade biotoper, noterad , 2016 (Claes Möre)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ), äldre gräsvall, 1986 (JEd)
Fredshammar S-ut nära landsvägen (14E 7i , [67858, 14444] ), vägkant, 1987 (JEd)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Spetjärnsbäcken (14F 4b , [67734, 14581] ), diken/vägrenar vid gammal kojplats, enstaka , 2018 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Furudalsvägen nära Ejmyren (14F 6b , [6783, 1456] ), torr vägkant, 1991 (JEd & LBr)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
Noppikoski (artp.), (15E 4j , [6820343, 1448935] ), 2013 (Hans Rydberg)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ), skogsbilväg, vändplan, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753550, 1435550] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
V om Utanmyra (14E 1g , [6756960, 1434260] ), vägdike, 2008 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435540] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422230] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, vid landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753990, 1422720] ), gräsmark, 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [6762900, 1431700] ), vägdike, 2008 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Mora vid jvgstn (artp.), (14E 3g , [6766555, 1432587] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

Vattumyren (artp.), (13E 7a , [6739707, 1404692] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783310, 1411870] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [6786330, 1407560] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg Fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803035, 1402045] ), gräsmark vid strand, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Björkberg (15F 6c , [6831600, 1461150] ), vägdikeslänt, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ), ängsmark, tomtmark, fåtal , 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ), ängsmark, 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ), vägdike, 2006 (IPt)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ), vägkant, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705798, 1438034] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [6705150, 1442830] ), vägkant, 2005 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ), ängsmark, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710525, 1437842] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ), vägkant, 2006 (IPt)
kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ), vägdikesslänt, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.), (13E 1g , [6709912, 1432957] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ), gräsplan, vägkanter, fåtalig , 2007 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714140, 1420258] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6714160, 1420321] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ), vägkant, enstaka , 2006 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Norra huset vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723488, 1408726] ), ~refl~ ,fd ängsmark, bäck, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723554, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [6681040, 1402490] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sågen (12E 6b , [6683590, 1407540] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ), vägkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Malungs kyrka V-ut (artp.), (13D 5h , [6729654, 1386141] ), grässlänt mot älven, 2010 (Michael Andersson)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Urväderskölen (artp.), (14C 5j , [6777285, 1345697] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
N Hundfjället lägenhetshotell (14C 7j , [6787872, 1347342] ), bäck med ruderatmark, 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.), (14D 4c , [6771203, 1360716] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan vid landsvägen (15C 8i , [6841540, 1340970] ), vägkant, sparsam , 2010 (LBr)
Skidanläggning (artp.), (15D 8b , [6842398, 1358751] ), kulturmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Foskvallen, öster om vägen (16C 2j , [68608, 13499] ), torr mager f.d.linda, sparsamt , 1995 (DABS)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ), gräsmark vid f.d. hustomt(?), sparsamt , 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), fäbodvall, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68620, 13387] ), ~refl~tag och torra vägkanter, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 2 , 2016 (Matthis Kaby)
Idrefjäll ovanför receptionshuset (16C 3i , [6867420, 1344020] ), slänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Nipstugan (16C 4i , [6874230, 1341880] ), parkeringsyta och husgrund, spridd , 2018 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ), gamla lindor, spridd , 2020 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), vägslänt, t.riklig , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, spridd , 2020 (LBr)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora