Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), ängsmark, best.Roland Carlsson , 1995 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682201, 1515306] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ), ängsmark, 2008 (IPt)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ), vägdike, enstaka , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ), vägkant, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ), vägkant samt dike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Säterdalens NR (artp.), (12F 8j , [6692867, 1497830] ), 2011 (Gillis Aronsson)
Säterdalens NR (artp.), (12F 8j , [6692867, 1497830] ), några plantor intill en stig. , 2011 (Gillis Aronsson)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ), fuktig ängsmark ,stig, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [6695170, 1495090] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [6695410, 1495030] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ), gammal bruksväg/blandskog, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ), vägkant, 2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ), vägdiken, rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, riklig , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Korsgården (13F 3h , [6719830, 1487030] ), vägkant, 2007 (IPt)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), slåttrad del av gräsmatta, 2013 (Per Johansson)
Jungfrurondellen (13F 4h , [6723120, 1489410] ), gräsmatta, väl spridd , 2011 (GHa)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6723140, 1492740] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (IPt & JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Borgarsveden (artp.), (13G 4a , [6724168, 1503179] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ), vägkant, 2007 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ), ängsvägkant, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS, IPt)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ), ängsmark, liten vid övergivet stall, 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), ängsmark, 2007 (IPt)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749490, 1497260] ), ängsmark, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), ängsmark, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675700, 1470740] ), vägkant gammal bruksväg, 5 ex , 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägdike, 2008 (IPt)
500 m SV om Trehörningen (12F 6d , [6682820, 1469310] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
O om Glaningen (12F 3b , [66667, 14587] ), ~refl~ ,träbro och dynamitupplag, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, rikligt , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677100, 1461480] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ), gammal vall samt vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [6678340, 1440290] ), gräsplan gammalt torpställe, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680720, 1441380] ), vägkant, 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ), betesmark, 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ), vägkant, 2012 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696167, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697430, 1449090] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ), vägkant , 2005 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, almän i hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ), grässlänt, 2010 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, allmani hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713670, 1466880] ), vägkant mot åker, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ), gräsplan mot uthusbyggnad, rikligt , 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), vägkant, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ), vägkant, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, t.rikl , 2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715740, 1467740] ), ravin, rikligt , 2007 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägslänter, enstaka ex bland 1000-tals Al. baltica , 2019 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [6739070, 1471360] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Klockarberg (13E 7i , [6735680, 1441090] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ), betesäng, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ), skogsväg runt Naturum, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ), vid gammal hölada, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ), skogsbilvägkant,upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ), tomtmark, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, rikligt , 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ), vägkant, sparsamt , 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ), fritidshustomt mot sjön, enstaka , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739305, 1464407] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (IPt & JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Torrberg (13F 8b , [6740369, 1459646] ), vägslänt, rikligt , 2013 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ), tomtmark, rikligt , 2013 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, spridd , 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [6745670, 1468990] ), fuktig mark vid vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, rikligt , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, rikligt , 2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ), daggkåpeäng, rikligt , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ), igenväxande odlingar, rikligt , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67579, 14696] ), gammal källarbacke, ymnigt , 2010 (GHa)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ), f.d. fäbodtäkt, flertal , 2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ), f.d. fäbod, väl spridd , 2009 (GHa)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), vändplan på skogsbilväg, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ), vägkant, 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [67792, 14887] ), grässvål vid fiskekoja, 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ), gårdsplats, spridd , 2014 (GHa)
BODA

Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, rikligt , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ), ~refl~ ,igenväxande änge, spridd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ), ~refl~ ,längs körväg, tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ), grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), gårdsplats, spridd , 2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, flertal , 2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Norrboda, Gammelstan. (artp.), (14F 5e , [6777976, 1470118] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägren, väl spridd , 2008 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), gräsmatta, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), vägren, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,frodigt dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), grässvål, spridd , 2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodsvall, fortfarande i hävd, spridd , 2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, rikligt , 2013 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [6791170, 1470270] ), ~refl~ ,vägren, tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, rikligt , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ), dike/vägren, flertal , 2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), öppen täkt i f.d. fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Grunubergsvasseldammen (artp.), (14E 4j , [6772662, 1448093] ), vägren, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Västra Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6775217, 1447077] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67745, 14585] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6776450, 1458490] ), gammalt avlägg, flertal , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, flertal , 2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ), ängsmark, flertal , 2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ), ängsmark, rikligt , 2013 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2018 (GHa)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ), rastplats i barrskog nära sjö, flera tiotal , 2014 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [6810900, 1434200] ), grässvål, flertal , 2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), rastplats, flertal , 2014 (GHa)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jaktstugetomt, vägslänter och myr, spridd , 2018 (LBr)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, spridd , 2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ), skogsbilväg, vändplan, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ), skogsväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753550, 1435550] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753370, 1422300] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [6766030, 1435190] ), vägkant, 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS & IPt)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735824, 1403146] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vattumyren (artp.), (13E 7a , [6739707, 1404692] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776104, 1385175] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Skepphusssjön, N om (artp.), (14D 7h , [6785179, 1385970] ), tomtmark vid stuga, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783310, 1411870] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787640, 1414100] ), liten örtfläck, sparsam , 2017 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), fuktig gräsmark och strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ), gräsplan, 2007 (IPt)
S om Malmbrobäckens trumma under lv (12E 1h , [66570, 14376] ), på tor upplagsplats, 1999 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), gårdar med tun och kringliggande kulturmark, 1999 (GEn)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ), gårdstun, 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671448, 1411955] ), vattendrag n om dammen, bystuga, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, dominerande kåpa på vallen , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), 2015 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [6705150, 1442830] ), vägkant, 2005 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ), vägkant, 2005 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ), ängsmark, 2020 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ), ängsmark,vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Mussjön (13E 2j , [6710922, 1447985] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Burängsberget (artp.), (12E 6c , [6683327, 1411461] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ), vägkant, 2006 (IPt)
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
Vägkors till Närsen (artp.), (12E 8e , [6690788, 1422727] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696900, 1418840] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ), vägdikesslänt, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ), vägslänt, 2005 (IPt)
JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ), vägdike, 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Årberget (artp.), (13E 0d , [6701523, 1415570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711050, 1413580] ), slänt, fåtal , 2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,gräsmark, 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ), gräsplan, vägkanter, fåtalig , 2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), vägkanter, 2007 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ), ängsmark, 2006 (IPt)
V om Kvarnåker (13E 2e , [6714500, 1422920] ), vägdike, 2006 (IPt)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
S Hällsjön V (artp.), (13E 3a , [6716332, 1404258] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Nordanåker N (artp.), (13E 3e , [6717586, 1420250] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723000, 1408965] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723507, 1409043] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724792, 1416616] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vansliden O (artp.), (13E 5b , [6726488, 1408346] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727108, 1413074] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [6680690, 1402470] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [6681040, 1402490] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäcksheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707121, 1397623] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Långmoren (13D 2j , [6711990, 1397680] ), ängsmark, delvis hävdad som gräsmatta vid gammalt torpställe, 2006 (IPt)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ), hygge, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, 2006 (IPt)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786399, 1357462] ), noterad , 2016 (Jonas Roth)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6813647, 1348421] ), vändplan, gammal hustomt, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
100 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6832708, 1323984] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ), ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna i S (artp.), (15D 8b , [6844355, 1358718] ), frisk vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ), ~refl~ant ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6866962, 1344348] ), vägslänt., 2014 (Gillis Aronsson)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [6867400, 1343690] ), slänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, t.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora