Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), ängsmark, best.Roland Carlsson , 1995 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [668467, 153366] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667492, 151387] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Brattfors (12G 6e , [668348, 152247] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [668086, 150832] ), vägkant, 2005 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [668748, 150972] ), vägkant, 2005 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [669154, 150306] ), ängsmark, 2008 (IPt)
HUSBY

Östansjö (13G 1d , [670601, 151658] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152065] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [669764, 149914] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [670621, 150252] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670717, 150465] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS,IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [670764, 150511] ), vägdike, enstaka , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [671185, 150958] ), vägkant, 2008 (IPt)
S om Slogmyran (13G 2c , [671248, 151015] ), vägkant, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [668073, 149227] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [669274, 149858] ), vägkant samt dike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Säterdalens NR (artp.), (12F 8j , [6692867, 1497830] ), några plantor intill en stig. , 2011 (Gillis Aronsson)
Säterdalens NR (artp.), (12F 8j , [6692867, 1497830] ), 2011 (Gillis Aronsson)
Säterdalen (12F 8j , [669417, 149625] ), fuktig ängsmark ,stig, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [669517, 149509] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [669541, 149503] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ), gammal bruksväg/blandskog, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [668947, 148749] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [669146, 147761] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [669269, 148492] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [669004, 148816] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [669054, 148647] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [669178, 146872] ), vägkant, 2005 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [669576, 146807] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [669968, 147353] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [669894, 147687] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [670014, 146730] ), vägkant, 2005 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [670062, 147297] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [670032, 147517] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [670254, 147827] ), vägdiken, rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [670374, 148240] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [670527, 147025] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670958, 147060] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [670644, 147735] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [671268, 147224] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [671317, 147119] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), ravin, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [671526, 147566] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, riklig , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Korsgården (13F 3h , [671983, 148703] ), vägkant, 2007 (IPt)
SO om Stålmyran (13F 4g , [672166, 148489] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), slåttrad del av gräsmatta, 2013 (Per Johansson)
Jungfrurondellen (13F 4h , [672312, 148941] ), gräsmatta, väl spridd , 2011 (GHa)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [672110, 149124] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [672314, 149274] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148028] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (IPt & JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [673159, 149101] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Rostberg (13F 5i , [672956, 149340] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [672672, 149863] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [672950, 149984] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [672438, 151844] ), vägkant, 2007 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [672536, 151378] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ), ängsvägkant, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Nordins (13G 6a , [673134, 150072] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda (13G 6b , [673304, 150658] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [673543, 151640] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS, IPt)
Ågs bruk (13G 8c , [674028, 151311] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [675495, 151797] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [675508, 150553] ), ängsmark, liten vid övergivet stall, 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [675732, 151358] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [675512, 151807] ), ängsmark, 2007 (IPt)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [674949, 149726] ), ängsmark, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
NV om kyrkan (11F 9f , [664552, 147938] ), ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [666700, 149412] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [667156, 149573] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), ängsmark, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [667828, 149058] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Aspmoren (12F 1e , [665614, 147026] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [667570, 147074] ), vägkant gammal bruksväg, 5 ex , 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [667793, 148484] ), vägdike, 2008 (IPt)
500 m SV om Trehörningen (12F 6d , [668282, 146931] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [668345, 147074] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [665764, 146011] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [665924, 146114] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [665994, 146100] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [666015, 145759] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [666158, 145718] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [666155, 146405] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
O om Glaningen (12F 3b , [66667, 14587] ), ~refl~ ,träbro och dynamitupplag, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, rikligt , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [667710, 146148] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [665880, 144027] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [666748, 144026] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [666847, 144293] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [666544, 144706] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [667555, 143954] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [667759, 144099] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [667834, 144029] ), gräsplan gammalt torpställe, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [667584, 144633] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [667707, 144872] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668062, 144140] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668072, 144138] ), vägkant, 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [668267, 144119] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [668915, 144746] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [669368, 144877] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [665963, 145674] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [666239, 145438] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [666460, 145379] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [666705, 145521] ), betesmark, 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [667695, 145148] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [667758, 145310] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [667856, 145427] ), vägkant, 2007 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [668092, 145014] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [668413, 145543] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [668403, 146146] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [668695, 145365] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stångmyrberget (12F 7c , [668894, 146071] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [668919, 146652] ), vägkant, 2012 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [669577, 145874] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [669743, 144909] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [669582, 145314] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [669916, 145955] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670037, 145509] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670057, 145522] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702549, 1456464] ), fäbodvall, rikligt , 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [670466, 145509] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [670668, 145207] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [670674, 145179] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [670729, 145213] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [670874, 145868] ), vägkant , 2005 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [670624, 146198] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670762, 146391] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67128, 14591] ), ~refl~ ,vägkanter,gårdsplaner, almän i hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Rista (13F 2b , [671301, 145732] ), grässlänt, 2010 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, allmani hela rutan ,frekvens allm. , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671319, 146694] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671367, 146688] ), vägkant mot åker, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146786] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146799] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, rikligt , 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), vägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ), vägkant, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671637, 146304] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, t.rikl , 2008 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [671574, 146774] ), ravin, rikligt , 2007 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [672525, 146183] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [672748, 146179] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [672859, 146286] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [672877, 146323] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672928, 146162] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [672612, 146682] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [672616, 147182] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673085, 146751] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [673321, 147312] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [673435, 147380] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673478, 147931] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739006, 1471996] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Rällsjöån,Sjugare kvarn (13F 7e , [673907, 147136] ), bäckfåra, 2008 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [673810, 147916] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673549, 148095] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [673998, 148129] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673940, 148590] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [674403, 147675] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674409, 147785] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [674057, 148126] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674140, 148053] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [674280, 148550] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [674635, 148493] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673568, 144109] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Olsnäs (13E 8i , [674073, 144417] ), ängsmark, 2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [674245, 145188] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [671682, 143746] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [671738, 143628] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, rikligt , 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [672158, 143523] ), vägkant, sparsamt , 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [672275, 144334] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [672390, 144485] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [672249, 144718] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [672456, 144955] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672963, 144426] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [672557, 144590] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144802] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, enstaka , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [672528, 145129] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [672619, 145065] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [672941, 145267] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [673240, 146165] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [673762, 145303] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Käringberget (13F 7b , [673655, 145548] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [673910, 146364] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [673918, 146348] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739305, 1464407] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [673702, 146744] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (IPt & JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Torrberg (13F 8b , [6740369, 1459646] ), vägslänt, rikligt , 2013 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [674065, 145772] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [674298, 145942] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674459, 145954] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [674071, 146180] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [674244, 146277] ), tomtmark, rikligt , 2013 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [674299, 146288] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [674359, 146051] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [674488, 146248] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [674456, 147270] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [674225, 147577] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674653, 145748] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [674683, 146356] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [674748, 146308] ), vägkant, spridd , 2007 (IPt)
Väster om Mårtanberg längs grusväg genom gruvområde (13F 9d , [674567, 146899] ), fuktig mark vid vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [674848, 147424] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, rikligt , 2016 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [675282, 146186] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Hedsåsen (14F 0d , [67503, 14653] ), ängsmark, rikligt , 2016 (GHa)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [675469, 146693] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [675524, 145707] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675640, 145673] ), daggkåpeäng, rikligt , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [675802, 146095] ), vägslänt, 2007 (IPt)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ), igenväxande odlingar, rikligt , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö vägen mot Stenbacken (14F 1d , [67579, 14696] ), gammal källarbacke, ymnigt , 2010 (GHa)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [675515, 148472] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [675832, 148569] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [676239, 145920] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [676136, 146479] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
V Born (14F 2d , [676043, 146994] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [676014, 147069] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [676090, 147133] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Långnäset (f.d. fäbod) (14F 2f , [67615, 14770] ), f.d. fäbodtäkt, flertal , 2013 (GHa)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ), f.d. fäbod, väl spridd , 2009 (GHa)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676526, 145958] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), vändplan på skogsbilväg, fåtal ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [676758, 149148] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [677076, 148747] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [677172, 149420] ), vägkant, 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [677546, 147631] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Rocktjärnen (14F 5h , [67792, 14887] ), grässvål vid fiskekoja, 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ), gårdsplats, spridd , 2014 (GHa)
BODA

Lenåsen (14F 2d , [676434, 146996] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [676481, 146827] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, rikligt , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [676652, 146744] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens allm. 2006 (GHa)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [676751, 147176] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
600 m SO Grönockran (14F 3e , [67682, 14706] ), ~refl~ ,igenväxande änge, spridd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [676560, 148430] ), ~refl~ ,längs körväg, tiotals ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern,"Lantskogen/Knappesåkern" (14F 4d , [67715, 14661] ), ~refl~ ,dunge med sumpskog, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [677290, 146633] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Östra Gisslarbodarna (14F 4f , [67737, 14783] ), grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14830] ), ~refl~ ,grässvål i fäbod, rikligt ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), gårdsplats, spridd , 2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [677937, 146265] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, flertal , 2017 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [677720, 146549] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [677797, 147011] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), vägren, väl spridd , 2008 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,frodigt dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), grässvål, spridd , 2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), fäbodsvall, fortfarande i hävd, spridd , 2007 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7e , [67897, 14700] ), f.d. fäbod, rikligt , 2013 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Skumpmyran (14F 8e , [679117, 147027] ), ~refl~ ,vägren, tiotals ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, rikligt , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67991, 14619] ), dike/vägren, flertal , 2010 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), öppen täkt i f.d. fäbod, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Fageråsen (14F 5b , [677645, 145849] ), gammalt avlägg, flertal , 2009 (GHa)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, flertal , 2014 (GHa)
Skogsheden (14F 6a , [67839, 14507] ), ängsmark, flertal , 2014 (GHa)
Rutberg (14F 6b , [67809, 14584] ), ängsmark, rikligt , 2013 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [678161, 145705] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Mickelsjön (14F 9b , [67990, 14580] ), rastplats i barrskog nära sjö, flera tiotal , 2014 (GHa)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [681090, 143420] ), grässvål, flertal , 2014 (GHa)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), rastplats, flertal , 2014 (GHa)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [674846, 143658] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), ängsväg/ blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675355, 143555] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [675799, 143562] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675337, 142230] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [676846, 142645] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [676603, 143519] ), vägkant, 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS & IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [674857, 141224] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Åsbergets fäbodar (14D 3j , [676839, 139879] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776104, 1385175] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Skepphusssjön, N om (artp.), (14D 7h , [6785179, 1385970] ), tomtmark vid stuga, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678627, 140797] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [678764, 141410] ), liten örtfläck, sparsam , 2017 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [680086, 141249] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [682057, 146005] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [683822, 145713] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [685001, 143985] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [685427, 143850] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665856, 142865] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665914, 142746] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [665604, 143397] ), gräsplan, 2007 (IPt)
S om Malmbrobäckens trumma under lv (12E 1h , [66570, 14376] ), på tor upplagsplats, 1999 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [665862, 143817] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), gårdar med tun och kringliggande kulturmark, 1999 (GEn)
Hösjöberget (12E 3e , [666747, 142485] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [666991, 142336] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [666628, 142587] ), gårdstun, 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [667131, 141172] ), ängsmark, 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [667252, 141391] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [667482, 142370] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [667278, 143373] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [667609, 142518] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [668893, 144252] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [669777, 143838] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [669681, 144661] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [670328, 144305] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, dominerande kåpa på vallen , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), 2015 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [670584, 143942] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [670515, 144283] ), vägkant, 2005 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [670645, 144338] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [670936, 144398] ), ängsmark,vägslänt, fåtalig , 2007 (IPt)
Hagen (13E 1j , [670835, 144733] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [670894, 144755] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [671046, 143785] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [671032, 144447] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [671164, 144416] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [668326, 141144] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [668481, 143446] ), vägkant, 2006 (IPt)
Kölaråsen (12E 7d , [668668, 141827] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [668969, 142036] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [669103, 142288] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [669068, 142980] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [669097, 142934] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [669168, 142586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [669690, 141884] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Malmsta (13E 1f , [670730, 142655] ), vägslänt, 2005 (IPt)
JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [668872, 141048] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [670254, 141377] ), vägdike, 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [671105, 141358] ), slänt, fåtal , 2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [671135, 141404] ), ~refl~ ,gräsmark, 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [671189, 141314] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [671212, 141342] ), gräsplan, vägkanter, fåtalig , 2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [671308, 141249] ), vägkanter, 2007 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [671380, 141679] ), ängsmark, 2006 (IPt)
V om Kvarnåker (13E 2e , [671450, 142292] ), vägdike, 2006 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [671420, 142552] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [668069, 140247] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [668104, 140249] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäcksheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707121, 1397623] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Långmoren (13D 2j , [671199, 139768] ), ängsmark, delvis hävdad som gräsmatta vid gammalt torpställe, 2006 (IPt)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [670230, 140451] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [668625, 139328] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [668504, 139629] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [670142, 138979] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [670371, 139468] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [670639, 139249] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [673216, 138561] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [673244, 139191] ), hygge, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, 2006 (IPt)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
St Dysjön 1 km O (14C 5h , [6779792, 1336368] ), vägkant och dike, 2012 (HLe)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [678036, 137101] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [682254, 135445] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

100 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6832708, 1323984] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Stormorvallen (15C 7h , [683921, 133783] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ), ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Stensjösätern (16C 1d , [685556, 131648] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68645, 13379] ), ~refl~ant ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6866962, 1344348] ), vägslänt., 2014 (Gillis Aronsson)
Idrefjäll nedanför receptionshuset (16C 3i , [686740, 134369] ), slänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [688839, 131695] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, t.rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora