Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667213, 151457] ), vägdikesslänt, flera ex , 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS & IPt)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [667637, 149666] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [667843, 149847] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [667720, 150694] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [667613, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [668073, 149227] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, rikligt , 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [669000, 149865] ), vägdike, 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [669274, 149858] ), vägkant samt dike, fåtal , 2006 (IPt)
GUSTAFS

Solvarbo (12F 9i , [6696723, 1492256] ), ängsmark, flera ex , 2015 (IPt)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, rikligt. dominerade kåpa , 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [668713, 147139] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [669004, 148816] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, rikligt , 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [669178, 146872] ), vägkant, 2005 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [669397, 147714] ), vägdike, 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, rikligt , 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [669576, 146807] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [669870, 146572] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [669995, 146653] ), vägkant, 2005 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, rikligt , 2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [669894, 147687] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [669948, 148512] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670401, 146523] ), ängsmark mellan väg och ån, spridd i hela bruket , 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [670032, 147517] ), vägslänter, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [670254, 147827] ), vägdiken, rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [670142, 148314] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Vatthammar (13F 0g , [670354, 148073] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [670374, 148240] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [670527, 147025] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670958, 147060] ), vägkant skogsväg, rikligt , 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [670644, 147735] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Nygårdsravinen (13F 1f , [670686, 147785] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [670955, 148126] ), slänt, några ex , 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), gammal ängsmark, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Kvarnsveden (13F 2f , [6710830, 1478559] ), gräsytor, spridd , 2017 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), ravin, 2012 (IPt)
Kvarnsveden, Kvarnforsplan (13F 2f , [6710972, 1478522] ), gräsmatta, 2017 (IPt)
Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, rikligt , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716085, 1470323] ), vägkant, spridd i rutan, många lokaler , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716632, 1470241] ), skogsväg, rikligt , 2012 (IPt)
Gimmen vid båthusen (13F 3e , [6718183, 1470086] ), fritidsområde, rikligt , 2012 (IPt)
ASPEBODA

Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ), vägslänt, sparsamt , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
SUNDBORN

Korså bruk (13G 4d , [672428, 151850] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [664272, 147456] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [664467, 147973] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [664889, 147117] ), vägdike, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, spridd o rikligt , 2004 (JEd)
NV om kyrkan (11F 9f , [664552, 147938] ), ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [665196, 147114] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2010 (GJn)
Fallbyn,gamla riksvägen, S om gårdarna,nära milstenen (12F 0i , [66549, 14910] ), vägkant, 1985 (RNo)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [665609, 148098] ), vägkant, några ex , 2004 (IPt)
Jostjärn, N om gården (12F 1g , [66591, 14824] ), ängsmark, 1982 (RNo)
Haga, c:a 1,5 km S Kyrkbyn. N om boningshuset (12F 1h , [66599, 14867] ), 1985 (RNo)
Västra Sveten, Ö stranden, skogsvägens vändplats (12F 2g , [66607, 14836] ), 1980 (RNo)
Rv65. Vid gamla Tolvsbovägen (12F 2h , [66607, 14858] ), gräsmark, 1981 (RNo)
Söderbärke stn, S om byggnaden (12F 2h , [66615, 14851] ), grässlänt, 1985 (RNo)
Söderbärke jvgstn ,på baksidan av stnbyggnad (12F 2h , [66615, 14851] ), gräsmark, fåtalig , 2004 (IPt)
Nysveden, Ö om Nor vid Hemshyttevägen (12F 2h , [66618, 14884] ), grässluttning, 1985 (RNo)
Knutsbo f.d. Skola.Mitt för huset andra sidan vägen (12F 2i , [66604, 14930] ), vägkant, 1985 (RNo)
Flensbäcksvägen, c:a 100 m S om Hemshyttevägen (12F 2i , [66607, 14923] ), grässluttning, 1985 (RNo)
Saxe, N avtagsvägen till Per-Ols, västra landsvägsdiket (12F 3h , [66659, 14864] ), dikesslänt, 1985 (RNo)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), vägknt mot skog, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [666700, 149412] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [666720, 149252] ), vägdike, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [667156, 149573] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kybacken (12F 5h , [667697, 148792] ), ängsmark, 2016 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [667828, 149058] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ), vägkant, rikligt , 2012 (DABS & IPt)
500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [665283, 146951] ), vägkant, 2007 (IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [665495, 146723] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Sporrberg (artp.), (12F 1c , [6656455, 1463355] ), gräsmark vid körväg mot ödetomt, 2008 (Kjell Sundkvist)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [665691, 146753] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, rikligt även i "Fäbodhagens" gamla igenvuxna vallar , 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ), vägslänt, rikligt i hela rutan , 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, rikligt , 2017 (DABS)
Flogberget (12F 4e , [6670068, 1472089] ), gammalt gruvområde, fåtalig , 2004 (IPt)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Torrbo kalkbrott (12F 4g , [6671, 1482] ), gammal körväg, 1983 (RNo)
Torrbo (12F 4g , [66716, 14825] ), vägslänt, fåtalig , 2004 (IPt)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ), gräsmark vid slaggvarp, 1983 (RNo)
Stimmerbo (12F 4g , [6672, 1484] ), hyttplats, 1983 (RNo)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, rikligt i hela byn. dominerande kåpa , 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo,vid gamla hyttan ,samt efter vägkanter (12F 4g , [66726, 14843] ), rikligt , 2003 (IPt)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [667659, 148286] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [667721, 148198] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [667896, 148783] ), vägkanter, rikligt , 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [668312, 146991] ), vägkant gammal bruksväg, spridd , 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [665764, 146011] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Rastorpet (12F 1c , [665894, 146266] ), vägkant, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [665924, 146114] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [665994, 146100] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [666015, 145759] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [666158, 145718] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [666155, 146405] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, rikligt , 2013 (IPt)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, mkt.riklig,även i igenväxande naturbetesmark Ö-ut , 2004 (JEd , IPt)
Sörvik (12F 4c , [667433, 146363] ), vägdike gång o cykelväg , gamla jvg, 2009 (IPt)
Hillängen (12F 4d , [667026, 146676] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [6670716, 1465768] ), vägkant/park , nära Alc. heptagona, 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, rikligt , 2010 (IPt)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [667706, 146142] ), vägkant, t.rikligt , 2009 (IPt)
N om Persbo (12F 5d , [6676, 1467] ), 1983 (RCa)
N om Nedre Malsjö (12F 6d , [6680, 1468] ), 1983 (RCa)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [665880, 144027] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt samt beteshage, 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [666363, 144891] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [666748, 144026] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [666847, 144293] ), ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, rikligt , 2012 (DABS, IPt)
Vännebo (12E 5h , [667555, 143954] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [667511, 144157] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [667759, 144099] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [667584, 144633] ), gammal brukningsväg i skog, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [667707, 144872] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV Gänsen landsv.ca 200 m N pkt 257,8 (12E 6i , [66801, 14445] ), upplagsplats (m.Botr.lanc. o multifida), enstaka , 1991 (GEn & HEn)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668062, 144140] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668072, 144138] ), vägkant, 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [668267, 144119] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen, Svedberget (12E 7j , [668896, 144695] ), tomtmark, rikligt , 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [668915, 144746] ), gammal vall, nu betesmark, rikligt samt spridd i byn , 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, rikilgt , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, rikligt , 2012 (IPt & JOs)
Hörks hage (12F 1b , [665963, 145674] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [666239, 145438] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [666460, 145379] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [666695, 145423] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [666705, 145521] ), betesmark, 2007 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [667758, 145310] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [667884, 145138] ), vägdike, 2008 (IPt)
Morhagen (artp.), (12F 5b , [6676944, 1455336] ), ängsmark vid stig., noterad , 2017 (Lars Asklund)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [668092, 145014] ), vägdiken, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Roskänge (12F 6b , [668413, 145543] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [668403, 146146] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, rikligt , 2013 (IPt)
Ställberget (12F 7b , [668597, 145552] ), vägkant, 2007 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ), vägkant, 2016 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, t.rikligt , 2013 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [668919, 146652] ), vägkant, 2012 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669227, 145812] ), vägkant, 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, rikligt , 2005 (IPt & RCa)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [669577, 145874] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [669778, 145186] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, enstaka , 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456486] ), fäbodvall, dominerand kåpa längs " fäbodgatan" , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, rikligt spridd , 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Kalkberget (13F 1a , [6706484, 1451805] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [670668, 145207] ), gammal körväg i skog, spridd , 2005 (IPt)
Mockfjärd, Stopholarna (13F 1a , [6707856, 1451365] ), stig genom blandskog, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, enstaka ex tillsammans med valldaggkåpa , 2010 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670762, 146391] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, sparsamt spridd , 2005 (JEd & IPt)
Mockfjärd ,Nordanbyn (13F 2a , [671012, 145401] ), vägslänt mot åker, t.rikligt , 2009 (IPt)
Nordanholen (13F 2a , [671044, 145315] ), ängsmark, spridda ex. , 2006 (IPt)
Gråbuan,vid vändplanen (13F 2a , [671401, 145221] ), vägkant, flera ex , 2010 (IPt)
500 m V om Grådbodarna (13F 2a , [671417, 145162] ), vägkant skogsbilväg, spridd på många lokaler , 2007 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ), dikesslänt,ängsmark, rikligt , 2010 (IPt)
By (13F 2b , [671259, 145909] ), betesmark, flerstädes , spridd , 2009 (IPt)
Björka , V delen mot By (DF), (13F 2b , [67130, 14598] ), ängsmark mellan väg och beteshage, fåtal , 2005 (IPt)
Rista (13F 2b , [671301, 145732] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [671313, 145970] ), vägkant, några ex. , 2006 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [671135, 146045] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2011 (IPt)
Längs vägen till Trolldalen (13F 2c , [6712612, 1460202] ), bruksväg, enstaka ex. tillsammans med A. subgobosa , 2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [671286, 146037] ), vägkant, fåtal , 2006 (IPt)
Arvslindans f.d. jvgstation (13F 2c , [671286, 146334] ), vägkanter, t.rikligt , 2007 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712912, 1464869] ), vägkant och dike vid infart till gammal gräsbevuxen skogsväg, flertal , 2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67131, 14647] ), vägkanter , spridd i byn , 2005 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713119, 1462601] ), vägdike, fåtal , 2006 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713127, 1463908] ), ängsvägkant , bruksväg, enstaka , 2008 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671323, 146297] ), vägdike, enstaka , 2006 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713245, 1460953] ), ängsmark, betesmark, enstaka , 2010 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671332, 146308] ), vägdike, enstaks , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671350, 146227] ), skogsstig, 2 stora plantor , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671372, 146260] ), villaträdgård , gräsmatta m.m, t.rikligt , 2007 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671387, 146292] ), vägdike, 2 ex , 2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671390, 146238] ), ängsmark, tidigare betesmark, enstaka ex, , 2006 (IPt)
V om Nybrosjön ,Djurås by (13F 2c , [671403, 146392] ), ängsmark mot åker, 2006 (IPt)
Djurås by , "Backmon" (13F 2c , [671426, 146474] ), ängsmark, stig, spridd , 2008 (IPt)
Djurås by, N om Nybrosjön (13F 2c , [671438, 146412] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713253, 1467444] ), ängsmark, rikligt , 2015 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146799] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714455, 1467072] ), bruksvägkant genom blandskog, t.rikligt , 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717517, 1458697] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ), mager ängsmark/gammal gårdstomt, 2017 (IPt)
Österfors (13F 3b , [6719906, 1457206] ), ängsmark nära älven, 2014 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ), ängsmark nära pumpstn, t.rikligt , 2012 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715930, 1462275] ), ängsmark, 2011 (IPt)
400 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715935, 1460910] ), åkervägskant, rikligt , 2011 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ), igenväxande ängsmark ,daggkåperik, sarmatica, monticola, subcrenata , glabra, rikligt, många spridda lokaler , 2011 (IPt)
Sifferbo , nära bystugan (13F 3d , [671555, 146788] ), vägkant, 2008 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [671559, 146734] ), vägkant gammal bruksväg, enstaka , 2007 (IPt)
Södra Moje vid bystugan (13F 4c , [672041, 146077] ), vägdike samt ängsmark, spridd , 2006 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [672052, 146120] ), vägkant mot häck, flertal , 2006 (IPt)
ÅL

Insjön (13F 5c , [672931, 146161] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2 ex (första fyndet i Ål ,foto) , 2007 (IPt)
SILJANSNÄS

Oxmyrsudden (13E 8i , [674288, 144493] ), vägkant skogsbilväg, 6 plantor , 2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark o dikeskant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, enstaka ex. nära byggnad , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ), ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker, 2015 (IPt)
Lyckan (13F 7b , [673635, 145758] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lima (13F 7b , [673700, 145650] ), tomtmark, 2007 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [673804, 145805] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Kilen (13F 7d , [673681, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [674740, 148948] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Väster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745549, 1468920] ), gräsmark, 1 stor planta rikligt blommande , 2008 (JJa & IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), vägkanter o diken, spridd , 2009 (IPt)
ORSA

Orsa Grönklitt (artp.), (14E 7g , [6788680, 1431900] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Kväkköl (14F 8a , [679242, 145375] ), fäbodvall, fåtal , 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), vägkant, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Bodarna (14E 0h , [6754144, 1436462] ), ängsmark med berg i dagen, några ex , 2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757494, 1435412] ), tomtmark, några små unga ex , 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675346, 142233] ), vägkant, parkering, enstaka , 2005 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766095, 1436549] ), vägslänt, rikligt , 2011 (IPt & SJo)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766636, 1436347] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, rikligt spridd , 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, rikligt , 2014 (IPt)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, t.riklkigt , 2014 (DABS & IPt)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, spridd , 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark, t.rikligt , 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [679296, 139967] ), fäbodvall med torrbackar, sparsamt , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, rikligt , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [678293, 141236] ), stig, t.rikligt , 2008 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [678331, 141187] ), ängsmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark o vägkanter, rikligt spridd , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, oerhört riklig och spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, massvis , 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, rikligt med stora kraftiga plantor , 2010 (IPt & RCa)
Risberg Fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803035, 1402045] ), gräsmark på fäbod, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), vid jordhög på tomt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Karin Martinsson, Lars Fröberg, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [680086, 141249] ), fäbodvall, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Fågelsjö nära bro över sundet (16E 0h , [6854281, 1438435] ), vägslänt, ängsmark, många ex. inom ca. 1 m2 , 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ulriksberg (12E 4g , [667278, 143373] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, enstaka ex. , 2006 (IPt)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (IPt & RCa)
Flen (12E 7i , [6689379, 1442853] ), ängsmark, vägkant, t.rikligt , 2015 (IPt)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, massvis , helt dominerande kåpa på hela fäbodvallen , 2011 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant, rikligt,dominerande kåpa , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [669777, 143838] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [669963, 143546] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [669605, 144395] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, rikligt över hela fäboden , 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ), fäbodvall, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Salån (12E 9j , [669684, 144522] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vägskälet mot Lövberget S om Petmyran (13E 0h , [670240, 143751] ), vägkant, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, spridd , 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [670328, 144305] ), fäbodvall, t.rikligt , 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [670437, 144080] ), spårområde, 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704322, 1448174] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705348, 1438637] ), vägkant, rikligt , 2015 (IPt)
500 m SV Mösten (13E 1i , [670515, 144283] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709874, 1444024] ), ängsmark mot väg, t.riklig , 2012 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, spridd på stora arealer , 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710067, 1437795] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710537, 1437930] ), fäbodvall, enstaka , 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, sparsamt men flerstädes , 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671387, 144113] ), fäbodvall, t.rikligt , 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713156, 1449243] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [668326, 141144] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [668481, 143446] ), vägkanter o diken, rikligt , 2006 (IPt)
Närsen (12E 7e , [668908, 142300] ), vägkant, enstaka , 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [668969, 142036] ), ängsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [669168, 142586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696779, 1418972] ), ängsvägkant, sparsamt , 2010 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [669261, 140795] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Vakern (12E 9b , [669522, 140745] ), gräsplan, spridd , 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [669920, 140893] ), igenväxande ängsmark, rikligt spridd , 2009 (DABS & IPt)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [671104, 141359] ), slänt, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [671189, 141314] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [671212, 141342] ), gräsplan, vägkanter, rikligt , 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [671024, 141586] ), vägkant, några m2 , 2005 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [668104, 140249] ), ängsmark, enstaka , 2007 (IPt)
Sågen (12E 6b , [668359, 140754] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, riklligt , 2012 (IPt)
MALUNG

Granubron (13D 0i , [670371, 139468] ), vägdike, 2007 (IPt)
S. Mon (13D 6h , [673216, 138561] ), ängsmark, vall, sparsamt , 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [673244, 139191] ), vägdike skogsbilväg, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673754, 138973] ), vägslänt, några ex. dessutom spridd på flera lokaler , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall,vägkant, enstaka , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, rikligt , 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
V.Lillmon (14D 0d , [6752331, 1369528] ), vägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Åkra (14D 1d , [6759636, 1367122] ), vägslänt mot åker, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, t.rikligt , 2011 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, rikligt , 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen (15C 6e , [6834812, 1324251] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret ,nära Fulan (15C 8h , [684128, 133859] ), rastplats, 2004 (RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora