Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Vatthammar (13F 0g , [670362, 148105] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Rommetravet, innerplan (13F 0g , [6703630, 1483100] ), grässlänt mot ridbanan, t.rikligt , 2015 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671491, 147784] ), vägkant mot tomtmark, ca 20 ex spritt på 5 m2 , 2006 (IPt & JEd)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, fåtal , 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ), artrik ängsbacke, några plantor , 2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), skogsbilvägkant, 2012 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6716050, 1470355] ), ängsmark, 2012 (IPt)
VIKA

Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägdike o slänt, t.rikligt på ca 10 m2 , 2009 (IPt)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ), f.d. fäbodvall, 1 kraftig och rikligt blommande planta , 2011 (IPt)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, spridd , 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [6712093, 1457216] ), gammal vall, t.rikligt , 2011 (IPt)
By (13F 2b , [671251, 145900] ), dikesren, fåtal , 2006 (IPt)
Björka V-ut mot By (13F 2b , [671270, 145967] ), vägkant, några ex , 2006 (IPt)
By (13F 2b , [671293, 145928] ), vägkant, några ex. , 2006 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [671304, 145957] ), f.d.åkermark, numera betesmark, sparsamt , 2005 (IPt)
Björka NV-ut mot By (13F 2b , [671309, 145982] ), f.d.åkermark, numera betesmark, med A.monticola, spridd ca 2000 m2 (belägg Stefan Ericsson Umeå universitet) , 2002 (IPt)
Trolldalen, Nistäppa (13F 2c , [6712117, 1460011] ), gammal ängsmark som slås, 2015 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67129, 14647] ), vägkanter och tomtmark, spridd , 2005 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [671290, 146305] ), gammal upplagsplats, rikligt , 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [671295, 146043] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Björka (13F 2c , [671295, 146046] ), vägslänt och dike, rikligt , 2010 (IPt)
Björka (13F 2c , [671297, 146024] ), ängsmark, spridd , 2006 (IPt)
Björkagården ,600 m V-ut (13F 2c , [67130, 14614] ), vall, tillsammans med betesdaggdåpa, spridd , 2006 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671304, 146349] ), tomtmark samt i gräsmatta, t.rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [671306, 146011] ), vägkanter samt ängsmark, spridd , 2004 (IPt)
Björka, Ö delen av byn (13F 2c , [671308, 146036] ), vägkant ,tomtmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713087, 1460248] ), gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter, spridd på en yta av ca 3000 m2 , 2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713127, 1463908] ), ängsvägkant , bruksväg, enstaka , 2008 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671314, 146334] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [671316, 146009] ), vägkanter, spridd , 2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671319, 146282] ), vägkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671332, 146308] ), vägdike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Arvslindan , vid byns bastu (13F 2c , [671334, 146474] ), vägkant mot åker, enstaka , 2007 (IPt)
Bodarna - Myrheden (13F 2c , [671364, 146309] ), vägdike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Bodarna bystuga (13F 2c , [671430, 146273] ), gräsmatta, flertal ex. spridda , 2007 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671319, 146694] ), vägkant och gammal vall, t.rikligt , 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671381, 146720] ), gräsmattor, t.rikligt , 2005 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714111, 1467812] ), vägkant, 2011 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), grässlänt, 2011 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714404, 1468445] ), gammal vall, 2015 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, rikligt , 2009 (IPt)
Kyrkan (13F 3b , [67193, 14589] ), gräsmatta i ytterkamt av kyrkogården ,samt i ängsmark intill, rikligt , 2004 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718478, 1463164] ), gräsmatta mot vägkant, fåtal , klippta ex , 2011 (IPt)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673599, 144074] ), vägkant, enstaka , 2008 (DABS & IPt)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ), vägkant, 2 plantor , 2012 (IPt)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, rikligt , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), kant fäbodgata, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, några kraftiga plantor med stora blomsamlingar , 2007 (IPt)
Skallskog fäbod (13E 5i , [672961, 144424] ), fäbodvall, vägkant, t.rikligt , 2004 (RCa ,IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144804] ), fäbodvall, rikligt spridd över hela fäbodvallen mellan landsvägen o sjön , 2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [673179, 144856] ), fäbodvall, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [672528, 145129] ), vägkant, 2013 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7c , [67395, 14644] ), ängsmark, 1993 (RCa)
Torrberg (13F 8b , [674039, 145970] ), vägdike, några ex , 2013 (IPt)
Sjugare, vägren N om Opplimsjön (13F 8b , [67428, 14593] ), ängsmark, 1993 (RCa)
RÄTTVIK

SV om Sandarna (14F 1c , [675818, 146090] ), vägslänt, ca 2 m2 , 2007 (IPt)
MORA

Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763605, 1449123] ), ängsmark, fäbodvall, flera plantor , 2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767107, 1434362] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
N om Nord i byn Färnäs (14E 3h , [6766514, 1436391] ), vägkant och ängsmark, t.rikligt , 2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, riklgt i hela södra delen av vallen , 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Bonäs, i byn (14E 4f , [67729, 14288] ), gräsmark, 1993 (RCa)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, spridd , 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741290, 1410797] ), vägkant, 2015 (DABS)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6761019, 1397143] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, rikligt , 2010 (IPt & RCa)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, några ex. , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [678320, 141230] ), ängsmark, några ex , 2008 (IPt)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), vägdike, några stora ex. , 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), gräsmark vid strand, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Rotälven, Ö stranden, 350 m N om Vägomålsskär (andra sidan älven) (artp.), (15E 0a , [6804434, 1404736] ), strandkant till älv, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Torrlid (15E 0c , [680083, 141236] ), fäbodvall, sparsamt , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [684996, 143984] ), ängsmark, kant mot gräsmatta, ca 15 ex , 2008 (IPt)
Västerdalarna

FLODA

Lövsjön (12E 7h , [668856, 143795] ), ängsmark,nära vägskäl, 1 stor planta , 2008 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696958, 1438486] ), fäbodvall, många stora plantor , 2011 (IPt)
NÅS

Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [669097, 142934] ), ängsmark, 4 grupper om vardera ca 0,5 m2 , 2006 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695250, 1407533] ), tomtmark, 1 blommande kraftig planta , 2009 (DABS & IPt)
MALUNG

S. Mon (13D 6h , [673210, 138538] ), vall, vägkant, flera ex. , 2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673754, 138973] ), vägslänt, några ex. , 2006 (IPt)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, rikligt , 2010 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

3 km V om Grönsåsen vid Fulan (15C 7i , [683774, 134337] ), vägkant, 2004 (RCa)

Dalarnes Flora