Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ingeborgbo (12G 6g , [668460, 153363] ), beteshage ,återfunnen, flera ex. , 2008 (IPt)
Ingeborgbo (12G 6g , [66847, 15337] ), betesmark o dike vid angränsande väg (best.Roland Carlsson), rikligt , 1988 (PDm , 2004 ej återfunnen IPt)
Valla (12G 8g , [66941, 15323] ), igenväxande betesmark (best.Roland Carlsson), rikligt , 1988 (PDm , 2004 ej återfunnen IPt)
GARPENBERG

Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ), vägkant, 1991 (JEd)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, många ex , 2014 (DABS & IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ), kanten av ängsmark mot å, emstaka , 2013 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Larsbo (12F 3h , [6667770, 1489634] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2c , [6712153, 1460174] ), ängsmark vid stig nära bäcken, några m2 , 2005 (IPt & RCa)
LEKSAND

Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), gammal mager fäbodvall, spridda på en yta av flera 100-tals m2 , 2012 (IPt & JJa)
Granberg (13F 6a , [673339, 145010] ), fäbodvall, 2005 (RCa)
Åsleden (13F 7b , [673763, 145939] ), gräsplan, 2007 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739250, 1464326] ), ängsmark, betesmark, 2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739337, 1464619] ), ängsmark, betesmark, 2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739461, 1464616] ), ängsmark, betesmark, flera lokaler , 2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739503, 1464550] ), ängsmark, betesmark, 2016 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, sparsamt på några m2 , 2005 (JEd & IPt)
Sjugare , Karlfeltsgården (13F 8b , [674274, 145959] ), gräsmatta, 2004 (RCa)
Plintsberg, mot Västberg (artp.), (13F 8b , [6743921, 1458113] ), stig i hyggeskant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674495, 145958] ), torrare party av ängsmark, på tomtmark, sparsamt , 2006 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [674244, 146277] ), tomtmark, enstaka , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vägkant brukningsväg, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, spridd , 2012 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [674559, 145575] ), parkeringsplats,med gräsplan, ( ännu 2011 ) , 2005 (RCa)
Risåsa (13F 9e , [674531, 147110] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (IPt & JJa)
RÄTTVIK

Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
Born (14F 2e , [676096, 147134] ), gammal bruksvägskant, ca 3 m2 , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Västerdalarna

MALUNG

Acksjöåsen ,100 m S Jan-Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), gammal vall (belägg conf.Hans Rydberg), 1988 (OSt)
TRANSTRAND

Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, ca 1 m2 med stora blommande plantor , 2010 (IPt & RCa)

Dalarnes Flora