Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Ingeborgbo (12G 6g , [668467, 153366] ), dikeskant mot beteshage, flertal , 2008 (IPt)
GARPENBERG

Plogsbo mot SV (12G 8e , [66918, 15210] ), fuktig skogsvägkant, conf R.Carlsson , 1991 (JEd)
HUSBY

Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, spridd , 2008 (IPt)
GUSTAFS

Ljusterbro (12F 9i , [669573, 149499] ), vägkant bruksväg i ravin, 2006 (IPt)
STORA TUNA

Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695575, 1472647] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, rikligt , 2013 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670396, 146527] ), ängsmark, enstaka , 2006 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), ravin, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [671526, 147566] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
ASPEBODA

Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672778, 148023] ), vägkant, 2011 (IPt & JJa)
SUNDBORN

Risänget (13F 5j , [672950, 149984] ), ängsmark, vägkant, spridd på många lokaler , 2009 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Utgrycken (13F 7i , [673866, 149137] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [673543, 151640] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, spridd , 2010 (IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SV om kyrkan (11F 9f , [664532, 147934] ), ängsmark, 2010 (DABS, IPt)
SÖDERBÄRKE

Flatensjöns västra strand (12F 0g , [66534, 14835] ), 1980 (RNo)
Tomtebo gruvor, vid stigen upp till ängen (12F 1f , [66595, 14785] ), 1982 (RNo)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), tomtmark,gräsmatta, spridd , 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), gräsmatta, ca 0.5 m2 , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

N änden av Vallsjön (12F 0d , [665495, 146723] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrjärn (12F 1d , [665691, 146753] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Silfhyttan (12F 5e , [6677105, 1471029] ), vägkant, 2010 (IPt)
LUDVIKA

Ö om Enkullberget (12F 1c , [665994, 146100] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [666913, 146539] ), vägkant, 2006 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [668941, 144739] ), betesmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [668092, 145014] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684810, 1450012] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), vägkant, 2007 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [670774, 144998] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, fåtalig , 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702509, 1456456] ), fäbodvall, enstaka , 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Säl , vändplan (13F 1b , [670874, 145868] ), vägkant , 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [670921, 145802] ), fuktig skogsmark nära liten damm, 2005 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707316, 1462670] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, enstaka , 2005 (JEd & IPt)
Vägen till Flobergets fäbod (13F 2a , [671184, 145114] ), vägkant, några ex , 2006 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [671408, 145227] ), vägkant bruksväg, t.rikligt , 2008 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [671418, 145213] ), ängsbacke nära källa, några ex , 2004 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ), vägkant, 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ravin, spridd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [671259, 146067] ), skogsväg, flertal , 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ), gammal åker,numera daggkåperik ängsmark, 8 arter, 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14612] ), fuktig ängsmark mot älven, 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671311, 146337] ), ängsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Öster om Björkagården (13F 2c , [671322, 146192] ), skogsstig, 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671329, 146243] ), vägkant gammal bruksväg i skog, 2006 (IPt)
Björka (13F 2c , [67134, 14600] ), ängsmark nära älven, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14637] ), bäckravin, 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713606, 1462387] ), upplagsplats ved , gräsmark, 0,5 m2 , 2011 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671403, 146295] ), ängsmark, t.rikligt , 2010 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, många lokaler i byn , 2017 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [671785, 146683] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721680, 1461130] ), fuktig skogsmark, spridd , 2004 (IPt)
ÅL

Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [672525, 146183] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672928, 146162] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Rexbo (13F 5e , [672616, 147182] ), gammal vall, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra , Hällgårdarna (13F 6e , [673406, 147375] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [674057, 148126] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, enstaka , 2005 (IPt & JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
SILJANSNÄS

Olsnäs (13E 8i , [674083, 144411] ), ängsmark,tomtmark, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [671682, 143746] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, rikligt spridd på vallen , 2010 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, rikligt , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, fåtal , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [672072, 145222] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, t.rikligt , 2005 (IPt)
Ullvi bystuga (13F 6b , [673324, 145914] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS & IPt)
Ytterboda (13F 8b , [674065, 145772] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), gräsmattekant mot äng, sparsamt , 2006 (IPt)
RÄTTVIK

Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675117, 147240] ), torr ängsbacke, sparsamt , 2009 (IPt)
1 km S Övre Gärdsjö (14F 0e , [67549, 14702] ), åkerkant, enstaka , 2010 (GHa)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676529, 145955] ), fäbodvall, enstaka , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
BODA

Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Sunnanåkern i Gulleråsen (14F 4d , [677143, 146631] ), åkerkant, fåtal , 2010 (GHa)
ORE

Gammelstan (14F 5e , [677797, 147011] ), ängsmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780433, 1465821] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
ORSA

Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), 2015 (Lars Bruks)
Gravberg (14F 6b , [678161, 145705] ), ängsmark, 2010 (IPt)
SOLLERÖ

Rullbodarna (14E 0h , [675442, 143540] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757494, 1435412] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [675768, 143578] ), ängsmark, 2008 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675337, 142230] ), ängsmark,vägkant, enstaka , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ), strand av å, 2011 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
ÄLVDALEN

Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [677810, 138315] ), åstrand, spridd , 2016 (LBr)
Dåråberg, södra delen (14D 8j , [679296, 139967] ), fäbodvall med torrbackar, sparsamt , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ), vägdikesslänt, 2010 (IPt)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
NV om Blyberg (14E 6b , [678383, 140992] ), örtrik skogsmark, några ex , 2008 (IPt)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, enstaka , 2008 (IPt)
Rots skans (14E 8a , [679457, 140490] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Kuntmått SO vid älven (artp.), (14E 9a , [6796691, 1402000] ), älvstrand, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, spridd på flera lokaler , 2009 (IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, rikligt , 2010 (IPt & RCa)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Torrlid åt öster (15E 0c , [680086, 141249] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Björkberg (15F 6c , [683160, 146115] ), tomtmark , mossrik gräsmatta, rikligt , 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hösjöheden (12E 3f , [666628, 142587] ), gårdstun, 2007 (IPt)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696730, 1438163] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705403, 1438486] ), ängsmark, ca 10 m2 , 2015 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ), ängsmark,vägslänt, t.rikligt , 2007 (IPt)
Holsåker (13E 1i , [6709820, 1443992] ), ängsmark mot väg, t.riklig , 2012 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Kvarna (13E 2i , [6710356, 1442873] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [669261, 140795] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
MALUNG

S. Mon (13D 6g , [673218, 138491] ), vägkant, tomtmark, enstaka , 2006 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673754, 138973] ), bäckkant, 2006 (IPt)
LIMA

Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
St. Skärbergets NV-sida (15C 9g , [68468, 13339] ), fuktdråg nedom berget på hygge, kontroll Roland Carlsson , 1991 (JEd)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, rikligt , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, rikligt spridd , 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, rikligt , 2011 (IPt & RCa)
IDRE

Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688833, 131975] ), rikfläck vid myr, få , 2015 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.slåttervall, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora