Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), hagar,ängar, allmän , 1995 (PDm)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ), torr ängsmark nära bruksväg, 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [668467, 153366] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667220, 151459] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Stusshyttan (12G 5d , [6679080, 1518110] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ), vägslänt, 2005 (IPt)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [668291, 151642] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [668348, 152247] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [667637, 149666] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [667843, 149847] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [667707, 150684] ), vägkant, 2011 (DABS , IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [667613, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [668279, 150131] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [668086, 150832] ), vägkant, 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [668168, 151377] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [668748, 150972] ), vägkant, 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [669107, 150240] ), vägkant, 2008 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [669154, 150306] ), ängsmark, 2008 (IPt)
HUSBY

Ragnvaldsmossen (12G 9e , [669837, 152226] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS, IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Kallbäck (13G 0e , [670409, 152020] ), vägkant, 2006 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [670601, 151658] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152065] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [669764, 149914] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Bispbergshyttan (12G 9a , [669627, 150164] ), vägkant, 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [669832, 150045] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670325, 150435] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [670196, 150683] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [670621, 150252] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670715, 150478] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [670719, 150483] ), vägkant, 2008 (IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [670764, 150511] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [670909, 150569] ), vägdike, 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [671100, 150746] ), vägkant, t.rikligt , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [671185, 150958] ), vägkant, 2008 (IPt)
S om Slogmyran (13G 2c , [671248, 151015] ), vägkant, 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [671437, 151047] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [672002, 151510] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [668073, 149227] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [669000, 149865] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [669274, 149858] ), vägkant samt dike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [669417, 149625] ), fuktig ängsmark ,stig, 2008 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [669161, 150033] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [669727, 148653] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskogt, 2011 (DABS, IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [669752, 149497] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [669517, 149509] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [669541, 149503] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [670190, 148919] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [668713, 147139] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [668765, 147607] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [668947, 148749] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [669146, 147761] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [669269, 148492] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [669054, 148647] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [669178, 146872] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [669390, 147020] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [669397, 147714] ), vägdike, 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [669576, 146807] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [669870, 146572] ), vägkant, 2005 (IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [669501, 147306] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [669968, 147353] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [669894, 147687] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [670014, 146730] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [670062, 147297] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [670032, 147517] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [670096, 147561] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [670254, 147827] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [670374, 148240] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [670527, 147025] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670958, 147060] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [670644, 147735] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [670955, 148126] ), slänt, några ex , 2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [671077, 147474] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [671268, 147224] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [671317, 147119] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [671526, 147566] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [671580, 147595] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [670513, 148947] ), vägkant, 2012 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Borsänget (13F 1j , [670942, 149758] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, riklig , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [671219, 148462] ), vägkant, 2006 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671897, 148158] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ), betesmark, 2011 (DABS)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [672110, 149124] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [672299, 149257] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [672056, 149588] ), vägdike, 2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148028] ), vägkant, 2006 (IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), gräsmark, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [672368, 149779] ), vägdike, 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [672956, 149340] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [672672, 149863] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [672950, 149984] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [672438, 151844] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [672536, 151378] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [673199, 149882] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [673487, 149618] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [673866, 149137] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [673024, 150302] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [673134, 150072] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (13G 6b , [673304, 150658] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [673276, 152400] ), vägslänt, 1 ex , 2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [673621, 150688] ), vägkant skogsbryn, 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [673643, 150936] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [673810, 150639] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [673543, 151640] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [673556, 151584] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [674028, 151311] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [675495, 151797] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [675508, 150553] ), ängsmark, liten vid övergivet stall, 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [675732, 151358] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [675512, 151807] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Hedgårdarna (13F 8j , [674377, 149591] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [674678, 149218] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [664272, 147456] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [664467, 147973] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [664889, 147117] ), vägdike, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [664548, 147945] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [665196, 147114] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [666700, 149412] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [667156, 149573] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), vägslänt, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [667828, 149058] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [665495, 146723] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrärn (12F 1d , [665691, 146753] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant + stig (en ngt avvikande form belagd), 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [665614, 147026] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [667394, 148038] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [667709, 147101] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667721, 148198] ), vägkant, 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [667846, 148642] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [667896, 148783] ), vägkanter, 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [668311, 146979] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [668345, 147074] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [665764, 146011] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [665994, 146100] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [666015, 145759] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [666158, 145718] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [666155, 146405] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [666913, 146539] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, sparsamt , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [667706, 146142] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [665880, 144027] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt, 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [666363, 144891] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [666748, 144026] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [666847, 144293] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [666544, 144706] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [667555, 143954] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [667511, 144157] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [667759, 144099] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [667834, 144029] ), gräsplan gammalt torpställe, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [667584, 144633] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [667707, 144872] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668062, 144140] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [668072, 144138] ), vägkant, 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [668267, 144119] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [668915, 144746] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [669368, 144877] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [665963, 145674] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665996, 145620] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [666239, 145438] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [666460, 145379] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [666695, 145423] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [666705, 145521] ), betesmark, 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [667233, 145394] ), vägdike, 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [667695, 145148] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [667758, 145310] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [667856, 145427] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [667884, 145138] ), vägdike, 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [668092, 145014] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [668472, 145285] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [668413, 145543] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [668403, 146146] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668559, 145350] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668635, 145382] ), vägkant, 2009 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668653, 145354] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ställberget (12F 7b , [668597, 145552] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [668919, 146652] ), vägkant, 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [669265, 145027] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669227, 145812] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [669577, 145874] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [669800, 144931] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [669582, 145314] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [669778, 145186] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [669916, 145955] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [670774, 144998] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670037, 145509] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670057, 145522] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [670466, 145509] ), vägkant, 2007 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [670539, 145396] ), vägkant, 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [670668, 145207] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [670729, 145213] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [670874, 145868] ), vägkant , 2005 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [670624, 146198] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670762, 146391] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [671301, 145732] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671319, 146694] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146786] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146799] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ), vägkant, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716226, 1460639] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671637, 146304] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, rikligt , 2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ), ängsmark, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [671859, 146152] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [671574, 146774] ), ravin, spridd , 2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [671655, 146752] ), ängsmark, samt vägkant och tomtmark, 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [671785, 146683] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [671926, 146650] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [672041, 146791] ), vägkant skogsbilväg, t.riklig , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [672080, 146858] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [672325, 146885] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [672525, 146183] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [672748, 146179] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [672859, 146286] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [672877, 146323] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672928, 146162] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [672612, 146682] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [672931, 146575] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [672616, 147182] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [672801, 147364] ), vägkant, 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673081, 146783] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673085, 146751] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [673321, 147312] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [673435, 147380] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [673097, 147962] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [673810, 147916] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673547, 148103] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [673620, 148269] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [673998, 148129] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674409, 147785] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [674057, 148126] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [674163, 148619] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [674280, 148550] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [674635, 148493] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ), vägdike samt slänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Olsnäs (13E 8i , [674073, 144417] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [674288, 144493] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Skorvnäsudden (13E 9j , [674581, 144958] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [674245, 145188] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [671682, 143746] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [671738, 143628] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [671718, 144770] ), vägkant, 2005 (IPt)
Sångbergets fäbod (13E 3j , [671982, 144533] ), igenväxande fäbodvall, 2007 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), vägkant, 2015 (HLe)
Älgberget (13E 4h , [672158, 143523] ), vägkant, 2005 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [672275, 144334] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [672390, 144485] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [672249, 144718] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [672456, 144955] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672963, 144426] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [672557, 144590] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144802] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [672072, 145222] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, rikligt , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [672528, 145129] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [672619, 145065] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [672941, 145267] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), vägkant, 2014 (IPt)
Ullvi bystuga (13F 6b , [673324, 145914] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [673240, 146165] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [673762, 145303] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [673530, 145627] ), banområde, 2007 (IPt)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.), (13F 7b , [6735758, 1456298] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Lyckan (13F 7b , [673635, 145758] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [673655, 145548] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [673804, 145805] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [673910, 146364] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [673918, 146348] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739305, 1464407] ), betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [673681, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673927, 147060] ), vägkant, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [674065, 145772] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [674298, 145942] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674459, 145954] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [674071, 146180] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [674359, 146051] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [674488, 146248] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [674456, 147270] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [674225, 147577] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674653, 145748] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674557, 147095] ), gräsmark, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [674740, 148948] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [674683, 146356] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [674748, 146308] ), vägkant, 2007 (IPt)
Väster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [674574, 146928] ), gräsbevuven vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [674848, 147424] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [675282, 146186] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [675469, 146693] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [675524, 145707] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [675526, 145882] ), vägkant, 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675640, 145673] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [675634, 146202] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [675802, 146095] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Blecket (14F 1e , [675632, 147137] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [675513, 148465] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [675832, 148569] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [676239, 145920] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [676136, 146479] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [676276, 146369] ), vägkant, 2009 (IPt)
V Born (14F 2d , [676043, 146994] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [676090, 147133] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [676328, 149037] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676526, 145958] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [676835, 148586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [676758, 149148] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [677076, 148747] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [677172, 149420] ), vägkant, 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [677546, 147631] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [678289, 148668] ), vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ), igenväxande åker, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [676333, 146977] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [676434, 146996] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [676481, 146827] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [676652, 146744] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [676999, 146703] ), ängsmark, 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [676506, 147155] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [676751, 147176] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [676560, 148430] ), ~refl~ ,längs körväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [677268, 146442] ), f.d. åker, nu skogsplanterad, relativt rikligt , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [677290, 146633] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Skarpgården (14F 4d , [677417, 146737] ), ödegård, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [677370, 148301] ), ~refl~ ,grässvål, spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [677720, 146549] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [677797, 147011] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ), grässvål, enstaka , 2011 (GHa)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780433, 1465821] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, väl spridd , 2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), öppen täkt i fd fäbod, rikligt , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ), äldre gräsvall, 1986 (JEd)
Orsa Grönklitt (artp.), (14E 7g , [6788680, 1431900] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), fäbodvall, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [678161, 145705] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kväkköl (14F 8a , [679241, 145363] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [674846, 143658] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Bodarna (14E 0h , [675409, 143647] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [675442, 143540] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet (14E 1h , [675768, 143578] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675348, 142235] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [676846, 142645] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Mora vid Saxnäs (artp.), (14E 3g , [6765431, 1431635] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [676603, 143519] ), vägkant, 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ), vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS & IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

Liden (13E 6c , [673487, 141079] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [674857, 141224] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.), (14D 5j , [6779590, 1397280] ), sandig sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [678460, 138680] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678627, 140797] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [678849, 141237] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, riklig och spridd , 2016 (LBr & IPt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid (15E 0c , [680083, 141236] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [682057, 146005] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [683822, 145713] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [685001, 143985] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [685427, 143850] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Fågelsjö station (artp.), (16E 0i , [6854710, 1440770] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665856, 142865] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665887, 142798] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [665604, 143397] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [665862, 143817] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [666002, 142730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [666747, 142485] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [666991, 142336] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [666628, 142587] ), gårdstun, 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [666698, 142550] ), vägdike, 2007 (IPt)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [667131, 141172] ), ängsmark, 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [667252, 141391] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [667482, 142370] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [667278, 143373] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [667609, 142518] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [669153, 144105] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [669777, 143838] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [669963, 143546] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [669605, 144395] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [669681, 144661] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [669684, 144522] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [670168, 143636] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [670328, 144305] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [670437, 144080] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [670438, 144131] ), gammal vall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ), fäbodvall, rikligt på hela vallen , 2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [670584, 143942] ), vägslänt ,diken, gräsmattor, rikligt , 2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [670645, 144338] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [670936, 144398] ), ängsmark,vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [670802, 144652] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [670835, 144733] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [670894, 144755] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [671046, 143785] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [671032, 144447] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [671164, 144416] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671387, 144113] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [671097, 144527] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [668326, 141144] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Kölaråsen (12E 7d , [668668, 141827] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Närsen (12E 7e , [668908, 142300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [668969, 142036] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [669103, 142288] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [669068, 142980] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [669097, 142934] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [669168, 142586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m O om Lindesnäs (12E 8g , [669045, 143041] ), vägkant vid vägskäl, 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [669680, 141886] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [669950, 142698] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [670695, 142364] ), vägkant, 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [670730, 142655] ), vägslänt, 2005 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [669255, 140818] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [669261, 140795] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [670254, 141377] ), vägkant, 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [671106, 141354] ), slänt, 2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [671135, 141404] ), ~refl~ ,gräsmark, 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [671189, 141314] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [671212, 141342] ), gräsplan, vägkanter, rikligt , 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [671024, 141586] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [671380, 141679] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [671420, 142552] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ), ~refl~ ,stuga med fd ängsmark, 1989 (HLe)
Nordanåker (13E 3d , [671643, 141931] ), vägkant, 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [671685, 141856] ), vägkant, 2006 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ), ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [668069, 140247] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [668104, 140249] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sågen (12E 6b , [668359, 140754] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Långmoren (13D 2j , [671199, 139768] ), ängsmark, delvis hävdad som gräsmatta vid gammalt torpställe, 2006 (IPt)
Kraftstation Granan (13E 0a , [670248, 140004] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
Hunflen liftstation (13E 2a , [671091, 140341] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [671155, 140346] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [668625, 139328] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [668504, 139629] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [670142, 138979] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [670371, 139468] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [670639, 139249] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [671597, 139158] ), torr ängsmark, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ), ~refl~ ,vägkant, spill från hö, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [673216, 138561] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [673244, 139191] ), vägdike skogsbilväg, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, 2006 (IPt)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), vägkant, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [678036, 137101] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), blandskog, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [682254, 135445] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
500 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6833148, 1323940] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [683921, 133783] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [684102, 134082] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ), ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), örtrika svackor i barrskog,väl höspridd, rikligt , 1992 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Västersätern (16C 7d , [688839, 131695] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora