Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), hagar,ängar, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ), torr ängsmark nära bruksväg, 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Stusshyttan (12G 5d , [6679080, 1518110] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ), vägslänt, 2005 (IPt)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant, 2011 (DABS , IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ), vägkant, 2005 (IPt)
Rensbo (12G 6c , [6681680, 1513770] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ), vägkant, 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ), vägkant, 2008 (IPt)
Königshyttan (12G 8a , [6691540, 1503060] ), ängsmark, 2008 (IPt)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS, IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [6701960, 1506830] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706295, 1514859] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [6707190, 1504830] ), vägkant, 2008 (IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ), vägdike, 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [6711000, 1507460] ), vägkant, t.rikligt , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
S om Slogmyran (13G 2c , [6712480, 1510150] ), vägkant, 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [6720020, 1515100] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ), vägkant samt dike, t.rikligt , 2006 (IPt)
Säterdalen (12F 8j , [6694170, 1496250] ), fuktig ängsmark ,stig, 2008 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697270, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskogt, 2011 (DABS, IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [6695170, 1495090] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [6695410, 1495030] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ), vägdike, 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter och planer, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ), vägkant, 2005 (IPt)
700 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695010, 1473060] ), skogsbilvägkant, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
1200 m N Gästgivarbodarna (13F 1d , [6707447, 1465378] ), vandringsled skogsmark, 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ), slänt, några ex , 2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ), vägkant, 2012 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Dalviksberg, 7-800 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67052, 14925] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, riklig , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ), vägkant, 2006 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713735, 1490065] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Lekparken/Fotbollsplanet, Hälsingberg (artp.), (13F 3i , [6719400, 1494585] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ), betesmark, 2011 (DABS)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6722990, 1492570] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [6720560, 1495880] ), vägdike, 2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ), vägkant, 2006 (IPt)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), gräsmark, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ), vägdike, 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Borgarsveden (artp.), (13G 4a , [6724168, 1503179] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726323, 1502073] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ), vägslänt, 1 ex , 2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736210, 1506880] ), vägkant skogsbryn, 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515840] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark, 2012 (IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gryfsvägen, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [6755080, 1505530] ), ängsmark, liten vid övergivet stall, 2003 (NGu)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67587, 15087] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
Svartnäs, V om Nilslarsberg (14G 1c , [6757320, 1513580] ), vägkant, 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [6644670, 1479730] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ), vägdike, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägslänt, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ), vägkant, 2007 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant + stig (en ngt avvikande form belagd), 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676164, 1479329] ), ängsväg, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ), vägkant, 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ), vägkanter, 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683110, 1469790] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, sparsamt , 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ), vägslänt, 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ), gammal vall samt vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [6678340, 1440290] ), gräsplan gammalt torpställe, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680720, 1441380] ), vägkant, 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ), vägdike, 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ), betesmark, 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ), vägdike, 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ), vägdike, 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ), vägkant, 2009 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686530, 1453540] ), vägkant, 2007 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ), vägkant, 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ), fäbodvall, vägkant, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701405, 1453438] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [6705390, 1453960] ), vägkant, 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ), vägkant , 2005 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), vägkant , dike, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, 2011 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719062, 1456731] ), vägkant, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716226, 1460639] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
V om Prosgårdarna (13F 3c , [6717737, 1462453] ), älvravin, rikligt , 2008 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [67179, 14613] ), ängsmark, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [6718590, 1461520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715740, 1467740] ), ravin, spridd , 2007 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ), ängsmark, samt vägkant och tomtmark, 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
V om Övre Österfors (13F 4b , [67206, 14571] ), betesmark, 2005 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721509, 1458088] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, allmän i hela rutan , 2003 (DABS)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ), vägkant skogsbilväg, t.riklig , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
Harberget Norrut (13F 4d , [6723250, 1468850] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6724028, 1465407] ), fäbod, vägkant, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729280, 1461620] ), gräsbevuxen tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481030] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [6741630, 1486190] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67355, 14411] ), vägdike samt slänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ), betesäng, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Holarna (13E 8j , [6741915, 1448534] ), skogsväg runt Naturum, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ), vid gammal hölada, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ), skogsbilvägkant,upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738955, 1452366] ), traktorväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ), tomtmark, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, riklig , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ), vägkant, 2005 (IPt)
Sångbergets fäbod (13E 3j , [6719820, 1445330] ), igenväxande fäbodvall, 2007 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), vägkant, 2015 (HLe)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ), vägkant, 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ), vägkant, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), vägkant, 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [6720720, 1452220] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ), fritidshustomt mot sjön, rikligt , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), vägkant, 2014 (IPt)
Ullvi bystuga (13F 6b , [6733240, 1459140] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734138, 1466857] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.), (13F 7b , [6735758, 1456298] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739305, 1464407] ), betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), vägkant, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg mot gamla kopargruvor (13F 9d , [6745740, 1469280] ), gräsbevuven vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn (14F 1b , [6755240, 1457070] ), gammal vall, rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ), vägkant, 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
Sätra - Backa (14F 1c , [6756340, 1462020] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755130, 1484650] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [6762390, 1459200] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ), vägkant, 2009 (IPt)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), vägkant, 2008 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765260, 1459580] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
S om Hållberget , vägskäl (14F 3h , [6768350, 1485860] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770760, 1487470] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771720, 1494200] ), vägkant, 2007 (IPt)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ), vägren, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ), igenväxande åker, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), äng, rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762189, 1470305] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
NO Åsmyren (14F 3c , [67651, 14648] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda kyrka 300 NV-ut (14F 3d , [6766520, 1467440] ), slåtteräng, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ), ängsmark, 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ), ~refl~ ,längs körväg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [6772680, 1464420] ), f.d. åker, nu skogsplanterad, relativt rikligt , 2009 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Skarpgården (14F 4d , [6774170, 1467370] ), ödegård, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, väl spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [6773700, 1483010] ), ~refl~ ,grässvål, spridd ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [6777200, 1465490] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Norrboda, Gammelstan. (artp.), (14F 5e , [6777976, 1470118] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderänget (14F 6c , [67810, 14624] ), grässvål, enstaka , 2011 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), gräsmatta, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ore kyrka (artp.), (14F 6d , [6780433, 1465821] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors, Jan Edelsjö)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Hermansborg (14F 9c , [67980, 14628] ), gårdsplats, väl spridd , 2015 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), öppen täkt i fd fäbod, rikligt , 2007 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ), äldre gräsvall, 1986 (JEd)
Orsa Grönklitt (artp.), (14E 7g , [6788680, 1431900] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Höghed , fäbod (14E 8h , [67927, 14393] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hättvasseln/Grunubergssågen (artp.), (14F 4a , [6772726, 1452556] ), öppen gräsyta, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ämmeråsen (14F 5b , [67773, 14556] ), fäbodvall, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Gravberg (14F 6b , [6781610, 1457050] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kväkköl (14F 8a , [6792410, 1453630] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jaktstugetomt, vägslänter och myr, spridd , 2018 (LBr)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, spridd , 2020 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ), skogsbilväg, vändplan, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS, IPt)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763658, 1449180] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Långlet (14E 3f , [6768460, 1426450] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Mora vid Saxnäs (artp.), (14E 3g , [6765431, 1431635] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Moraparken vid konferensanläggningen (artp.), (14E 3g , [6766482, 1430464] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Mora vid Shellmacken (artp.), (14E 3g , [6766540, 1432500] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Färnas (14E 3h , [6766030, 1435190] ), vägkant, 2011 (SJo)
Hindrikesvägen (14E 3h , [6766390, 1435828] ), vägkant, 2011 (IPt & SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770045, 1453057] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ), vägkant, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS & IPt)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,Fd fäbod med div ängsmark, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), enstaka. , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Ålderberg (14D 4i , [6774140, 1391780] ), Ängsartad fuktsvacka längs basväg, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775254, 1385636] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Risberg (14D 5i , [6776301, 1390545] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Mellansjön/Skepphussjön, norra sidan av näset (artp.), (14D 5j , [6779590, 1397280] ), sandig sjöstrand, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Kyrkbyn (14E 8b , [6791959, 1405048] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Hållstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6802818, 1382122] ), dämme vid kraftverksdamm, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, riklig och spridd , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig ängsmark, vägkant och grusplan, m.m., noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, vändplan (innan grind) (artp.), (15E 0a , [6802930, 1402032] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tackåsen (15F 4c , [6820570, 1460050] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Sjöändan (16E 0h , [6850010, 1439850] ), ängsmark, tomtmark, 2008 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854270, 1438500] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Fågelsjö station (artp.), (16E 0i , [6854710, 1440770] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659110, 1424217] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656590, 1434673] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), vägdike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Pojsa (artp.), (12E 2e , [6663050, 1424960] ), skogsglänta, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Björntjärnen SO om (artp.), (12E 2e , [6663390, 1423290] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hösjöheden (12E 3f , [6666280, 1425870] ), gårdstun, 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ), vägdike, 2007 (IPt)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd grusväg, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Tyfors , Holmfallet (12E 4c , [6671310, 1411720] ), ängsmark, 2008 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670113, 1420376] ), bebyggelse park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [6691530, 1441050] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ), vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701680, 1436360] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704370, 1440800] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [6704380, 1441310] ), gammal vall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ), fäbodvall, rikligt på hela vallen , 2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ), vägslänt ,diken, gräsmattor, rikligt , 2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ), ängsmark,vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, 2010 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Täcksberget (13E 2h , [6710460, 1437850] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Moråsens fäbodar (artp.), (12E 6f , [6684811, 1425193] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsen (12E 7d , [6686680, 1418270] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Närsen (12E 7e , [6689080, 1423000] ), vägkant, 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Moråsen vägskäl (artp.), (12E 7f , [6685448, 1425075] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
Vägkors till Närsen (artp.), (12E 8e , [6690788, 1422727] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m O om Lindesnäs (12E 8g , [6690450, 1430410] ), vägkant vid vägskäl, 2006 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696800, 1418860] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699500, 1426980] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ), vägdikesslänt, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Rotkattrömyren (artp.), (13E 1e , [6706946, 1423637] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ), vägkant, 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ), vägslänt, 2005 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414140] ), fd äng/tomt, 2008 (HLe)
Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Valsjöbergstjärn (artp.), (13E 0c , [6700249, 1410887] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ), vägkant, 2009 (IPt)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Årberget (artp.), (13E 0d , [6701523, 1415570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön NO (artp.), (13E 2b , [6714444, 1406190] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ), slänt, 2007 (IPt)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,gräsmark, 2001 (HLe)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ), gräsplan, vägkanter, rikligt , 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [6710240, 1415860] ), vägkant, 2005 (IPt)
Mångtjärnarna N (artp.), (13E 2d , [6710483, 1419626] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 1996 (HLe)
Flögforsen (13E 3c , [6716340, 1411332] ), ~refl~ ,stuga med fd ängsmark, 1989 (HLe)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ), vägkant, 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [6716850, 1418560] ), vägkant, 2006 (IPt)
Storhustjärnen V (artp.), (13E 3d , [6719211, 1415293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stuga V L Flögsjön (13E 4b , [6722350, 1405650] ), ~refl~ ,tomt med röjd ängsmark, vägkant, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723000, 1408965] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723554, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vansliden O (artp.), (13E 5b , [6726488, 1408346] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vålberget södra stugan (artp.), (13E 5c , [6725761, 1413508] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vålberget N stugan (artp.), (13E 5c , [6725950, 1413460] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727108, 1413074] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Flatbergs-Götjärnen (artp.), (13E 5e , [6726561, 1421121] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lakoberget (12E 6a , [6680690, 1402470] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [6681040, 1402490] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågen (12E 6b , [6683590, 1407540] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Långmoren (13D 2j , [6711990, 1397680] ), ängsmark, delvis hävdad som gräsmatta vid gammalt torpställe, 2006 (IPt)
Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,fd vall, 2011 (HLe)
Hunnflens toppstuga (artp.), (13E 2a , [6710834, 1402542] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [6711550, 1403460] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [6715970, 1391580] ), torr ängsmark, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Klockarkojan (artp.), (13D 5j , [6725179, 1396684] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ), ~refl~ ,vägkant, spill från hö, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ), vägdike skogsbilväg, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, 2006 (IPt)
Lännviken (13D 7i , [67396, 13934] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
Ogströmmen vid Öje (artp.), (13D 9i , [6745226, 1394251] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson, Carl-Axel Andersson)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725515, 1400978] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra, kraftledning (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Klevmyran S (artp.), (14D 4c , [6771203, 1360716] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen norra delen (14D 5c , [6777608, 1360260] ), gräsmark, 2012 (HLe)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), vägkant, 2012 (HLe)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), blandskog, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803887, 1345995] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810798, 1345654] ), stugområde, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs (15D 0a , [6802256, 1353534] ), vägslänt, 2010 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), upplagsplats, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Hi-Erkstranden (15D 3b , [6818785, 1355463] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Husvallgölen, 1,2 km NNV. (artp.), (15D 4a , [6823924, 1354664] ), vägkant, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
500 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6833148, 1323940] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), stugmiljö i tallskog, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Kvarnen (15D 6c , [68338, 13608] ), ~refl~ ,fd gård numera fritidshus med igenväxande slåtteräng och trädgårdsland., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846507, 1358172] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), örtrika svackor i barrskog,väl höspridd, rikligt , 1992 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Kring OK-bensinstn (16C 2h , [68643, 13373] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), ängsmark, spridd , 2020 (LBr)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora