Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

600 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695628, 1473250] ), skogsbilvägkant, (se bilder), stor planta helt naturaliserad, riklgt blommande, ( planterad ? ) , 2013 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo handelsträdgård (13F 2g , [67123, 14846] ), grusgångar ,vägkanter, spridd från rabatter , 2005 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Lasarettets stora parkering (13F 4i , [6721230, 1491403] ), skogskant stadsparken, flera ex , 2019 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721369, 1491269] ), skogskant, 1 planta bland kirskål , 2011 (IPt)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696040, 1448340] ), fäbodvall, en stor blommande planta i utkant av fäbodtomt , 2018 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), ängsmark med jordtipp samt trädgårdsavfall, några plantor rikligt blommande , 2007 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723993, 1465332] ), fäbodvall, 3 plantor , 2020 (IPt,SNy,KMa)
LEKSAND

Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ), sjöstrand med liten brygga, flera kilometer från bebyggelse, en kraftig planta (se foto) , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, flera ex. spridda från plantering , 2016 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775890, 1438060] ), 2015 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora