Alchemilla micans    Glansdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsmark, allmän , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ), torr ängsmark nära bruksväg, 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684670, 1533660] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680503, 1536229] ), vägkant, 2019 (IPt & JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674850, 1513930] ), vägkant, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ), vägslänt, 2005 (IPt)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [6683480, 1522470] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [6676370, 1496660] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677200, 1506940] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Klämshyttan (12G 5b , [6677870, 1509890] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [6676130, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [6676960, 1510350] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677710, 1510360] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sydspetsen av Vikmanshyttesjön , vägskäl (12G 6a , [6683670, 1501240] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [6680860, 1508320] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grådö (12G 6c , [6680900, 1512540] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [6687480, 1509720] ), vägkant, 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [6691070, 1502400] ), vägkant, 2008 (IPt)
HUSBY

Myckelby (12G 9b , [6699873, 1506989] ), vägkant, 2014 (IPt)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ), vägkanter, 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [6701960, 1506830] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [6704090, 1520200] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [6706010, 1516580] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520650] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [6698320, 1500450] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6703250, 1504350] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Arkhyttan, Ol-Ers (13G 0b , [6702330, 1505230] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [6707190, 1504830] ), vägkant, 2008 (IPt)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS, IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [6707640, 1505110] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [6709090, 1505690] ), vägdike, 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [6711000, 1507460] ), vägkant, t.rikligt , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [6711850, 1509580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [6720020, 1515100] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [6680730, 1492270] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ), vägdike, 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [6692740, 1498580] ), vägkant samt dike, rikligt , 2006 (IPt)
Bispberg (artp.), (12F 8j , [6693756, 1499232] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Pungmakarbo (12G 8a , [6691610, 1500330] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [6699570, 1488390] ), vägslänt, 2011 (DABS, IPt)
Ljusterbro (12F 9i , [6695730, 1494990] ), vägkant bruksväg i ravin, 2006 (IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697520, 1494970] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [6701900, 1489190] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [6687130, 1471390] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ), vägslänt, ymnigt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [6690020, 1468260] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [6691780, 1468720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ), gräsmark, 2009 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [6693970, 1477140] ), vägdike, 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [6695760, 1468070] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [6698700, 1465720] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [6699950, 1466530] ), vägkant, 2005 (IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6699680, 1473530] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [6699980, 1474840] ), vägkant, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704010, 1465230] ), ängsmark mellan väg och ån, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [6700620, 1472970] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [6700960, 1475610] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702540, 1478270] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [6703740, 1482400] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709580, 1470600] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [6706440, 1477350] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [6708490, 1484370] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [6709550, 1481260] ), slänt, några ex , 2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [6710770, 1474740] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [6712640, 1472980] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [6713170, 1471190] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [6714370, 1476100] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [6715260, 1475660] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [6715800, 1475950] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [6705130, 1489470] ), vägkant, 2012 (IPt)
Uvberget (13F 1h , [6706560, 1486610] ), skogsstig, fåtal , 2006 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Malmbäcken, V om vägen Folkarbyn-Rensbyn (13F 1i , [67081, 14941] ), ~refl~ ,bäcken samt stranden, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Borsänget (13F 1j , [6709420, 1497580] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, gräsmattot, dominerande kåpa , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712190, 1484620] ), vägkant, 2006 (IPt)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Utanmyra (13F 2h , [6713810, 1485590] ), vägslänt, spridd, (enda arten kåpor) , 2007 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [6717510, 1477230] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [6715670, 1482790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [6717850, 1481390] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718270, 1480740] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [6722040, 1479260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [6722920, 1478460] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Korsgården (13F 3h , [6719830, 1487030] ), vägkant, 2007 (IPt)
Slussen , Strandvägen 31 (13F 3i , [67199, 14919] ), gräsmark i trädgård, 1990 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ), gammal vall, 2011 (DABS)
Dammen (13F 4h , [6720960, 1485720] ), vägslänt, massvis, enda kåparten , 2007 (IPt)
Mellan Slussen och Norslund (13F 4i , [67201, 14920] ), vägkant, 1990 (JEd)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [6722990, 1492570] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [6720560, 1495880] ), vägdike, rikligt , 2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (IPt & JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ), vägkant, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [6731540, 1490780] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [6723680, 1497790] ), vägdike, 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [6726720, 1498630] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [6729500, 1499840] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [6724380, 1518440] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [6725360, 1513780] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ), längs fäbodgata och fritidshustomter, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [6731990, 1498820] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [6734870, 1496180] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [6730240, 1503020] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [6731340, 1500720] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [6732760, 1524000] ), vägslänt, 1 ex , 2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, dominerande kåpa , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [6736340, 1506970] ), ängsmark, 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [6736430, 1509360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [6738100, 1506390] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [6735430, 1516400] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735560, 1515840] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740280, 1513110] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark,gräsmark, 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjöns fäbod (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Hedgårdarna (13F 8j , [6743770, 1495910] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [6746780, 1492180] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [6644670, 1479730] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [6648890, 1471170] ), vägdike, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [6651960, 1471140] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [6667000, 1494120] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [6667200, 1492520] ), vägdike, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägslänt, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [6678280, 1490580] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [6656140, 1470260] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [6673940, 1480380] ), vägdike, 2008 (IPt)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675700, 1470740] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [6677090, 1471010] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677210, 1481980] ), vägkant, 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [6678460, 1486420] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [6678960, 1487830] ), vägkanter, 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [6683100, 1469850] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [6657640, 1460110] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [6661580, 1457180] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [6661550, 1464050] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ), vägkant, 2006 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [6674330, 1463630] ), vägdike gång o cykelväg , gamla jvg, 2009 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [6677060, 1461420] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ), vägslänt, 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673713, 1441541] ), 1989 (Henrik Weibull)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ), betesmark, 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ), vägdike, 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ), vägdike, 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ), vägkant, 2009 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ), vägkant, 2007 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [6698000, 1449310] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [6695820, 1453140] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [6697780, 1451860] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ), fäbodvall, ängsmark, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [6699160, 1459550] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700570, 1455220] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [6704660, 1455090] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [6705390, 1453960] ), vägkant, 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [6706680, 1452070] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [6707290, 1452130] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [6708740, 1458680] ), vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [6707620, 1463910] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [6713010, 1457320] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmaän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713190, 1466940] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6713670, 1466880] ), vägkant mot åker, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467860] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714010, 1467990] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [6714110, 1467650] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [6719260, 1459730] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716370, 1463040] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [6718590, 1461520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gagnef, Tallbacken NNO om minnesstugan. (artp.), (13F 3c , [6719350, 1460065] ), gräsmark, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715720, 1467250] ), gammalt hygge, 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ), ängsmark, samt vägkant och tomtmark, 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [6717850, 1466830] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720370, 1460740] ), ~refl~ ,vägkant och åker, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726650, 1458700] ), tomtmark, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [6727480, 1461790] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Sätra bystuga (13F 5c , [6728590, 1462860] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [6728770, 1463230] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [6726120, 1466820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [6729310, 1465750] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [6726160, 1471820] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730850, 1467510] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [6733570, 1471300] ), vägkant, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [6730970, 1479620] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ), vägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [6746350, 1484930] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, m.fl.)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740730, 1444170] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [6742880, 1444930] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Mon 1 km V (13E 8j , [6741372, 1449277] ), betesäng, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Brändan (13E 8j , [6741439, 1446790] ), vid flygfält, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ), vid gammal hölada, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ), skogsbilvägkant,upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skorvnäsudden (13E 9j , [6745810, 1449580] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ), tomtmark, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ), gammalt gårdstun, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [6742450, 1451880] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ), skogsvägkant, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ), vägkant, 2005 (IPt)
Traveltärnarna O (artp.), (13E 4g , [6722488, 1430214] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Dala-Floda - Älgberget (13E 4h , [6720140, 1436950] ), vägkant, 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6722110, 1435010] ), vändplan mast med omgivning, 2020 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [6720720, 1452220] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ), fritidshustomt mot sjön, t.rikligt , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734138, 1466857] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), gräsmatta, sparsamt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), ängsmark/blandskog, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, spridd , 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [6754690, 1466930] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756400, 1456730] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [6755390, 1484820] ), vägkant gammal bruksväg, fåtal , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485690] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [6761360, 1464790] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [6762760, 1463690] ), vägkant, 2009 (IPt)
Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760900, 1471330] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765100, 1459410] ), vägkant, enstaka , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [6767580, 1491480] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [6763330, 1469770] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [6764340, 1469960] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
F.d. sågplatsen vid norra spetsen av Bysjön (14F 4d , [6770980, 1466840] ), gräsmark, enstaka , 2009 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ), ängsmark, 2008 (IPt)
ORE

Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470110] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jaktstugetomt, vägslänter och myr, spridd , 2018 (LBr)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), vägkant, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ), skogsbilväg, vändplan, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Björka fäbod (13E 9h , [6748460, 1436580] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [6756820, 1435760] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757680, 1435780] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753480, 1422350] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422230] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [6753610, 1422370] ), 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [6762900, 1431700] ), vägdike, 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ), vägkant, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Norra Kättbo (13E 9c , [6748570, 1412240] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (14D 5g , [6775480, 1382240] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Tennänget V om (artp.), (14D 5h , [6775373, 1385639] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rots skans (14E 8a , [6794440, 1404920] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [6797320, 1409170] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Glysjön (byn) (artp.), (15D 5d , [6825068, 1367612] ), fuktig gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gräsmark på fäbod, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [6800860, 1412490] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [6838220, 1457130] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ), vägkant, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), vägkant, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659140, 1427460] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656040, 1433970] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Palahöjden (12E 1h , [6658620, 1438170] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Stentjärnen S om (artp.), (12E 2e , [6660870, 1423900] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [6660020, 1427300] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [6667470, 1424850] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsbyn (12E 3e , [6669910, 1423360] ), vägkant, 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [6666980, 1425500] ), vägdike, 2007 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [6672520, 1413910] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672780, 1433730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [6685940, 1435400] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [6691530, 1441050] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [6697080, 1438390] ), vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [6697770, 1438380] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [6696050, 1443950] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697500, 1441470] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [6696810, 1446610] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [6696840, 1445220] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lortbron N om Fagerberget (12E 9j , [6697850, 1446510] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vägskälet mot Lövberget S om Petmyran (13E 0h , [6702400, 1437510] ), vägkant, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [6703560, 1438390] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [6704570, 1439030] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [6703280, 1443050] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [6704380, 1441310] ), gammal vall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ), fäbodvall , gammal linda, rikligt , 2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [6705840, 1439420] ), vägslänt ,diken, gräsmattor, rikligt , 2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Norflytten O (artp.), (13E 1h , [6707553, 1435439] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [6706450, 1443380] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709360, 1443980] ), ängsmark,vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [6708020, 1446520] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [6708350, 1447330] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, . , 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714540, 1435680] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [6710320, 1444470] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711640, 1444160] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [6710970, 1445270] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [6683260, 1411440] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Burängsberget (artp.), (12E 6c , [6683327, 1411461] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvberget (12E 6g , [6684810, 1434460] ), vägkant, 2006 (IPt)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Närsen (12E 7e , [6689080, 1423000] ), vägkant, 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [6689690, 1420360] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [6691030, 1422880] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [6690680, 1429800] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [6690970, 1429340] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [6691680, 1425860] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ), gammal vall, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699500, 1426980] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704635, 1427858] ), vägdikesslänt, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [67052, 14218] ), blandskog, 2016 (HLe)
Rotkattrömyren (artp.), (13E 1e , [6706946, 1423637] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [6706950, 1423640] ), vägkant, 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [6707300, 1426550] ), vägslänt, 2005 (IPt)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.), (13E 1g , [6709912, 1432957] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Norra Brindåsen (artp.), (12E 8b , [6690256, 1406710] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ), ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark, 2009 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [6702540, 1413770] ), vägkant, 2009 (IPt)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [6707880, 1413210] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Vansbro handelsträdgård (13E 1c , [6709060, 1413520] ), vägkant, 2009 (IPt)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rutån (artp.), (13E 1d , [6709072, 1417685] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,tomt, 2000 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ), slänt, 2007 (IPt)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [6711890, 1413140] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ), gräsplan, vägkanter, riklgt , 2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), vägkanter, 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [6710240, 1415860] ), vägkant, 2005 (IPt)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Grånäs (13E 2e , [6714160, 1420321] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
V om Kvarnåker (13E 2e , [6714500, 1422920] ), vägdike, 2006 (IPt)
Järna kyrka (artp.), (13E 2e , [6714895, 1421000] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Snöå bruk (13E 2f , [6714200, 1425520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,gräsmark vid hus, 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Nordanåker (13E 3d , [6716430, 1419310] ), vägkant, 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [6716850, 1418560] ), vägkant, 2006 (IPt)
Skålö (artp.), (13E 3d , [6718799, 1417849] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Ballsån (artp.), (13E 3f , [6717917, 1427816] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727108, 1413074] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [6680690, 1402470] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [6681040, 1402490] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Vålåsfjället (artp.), (12E 6a , [6681509, 1403962] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Snötjärnen 600 m O (artp.), (12E 6a , [6682804, 1403205] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågen (12E 6b , [6683590, 1407540] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684598, 1405455] ), bruksväg, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [6706580, 1405450] ), ~refl~ ,åkerdike, 2011 (HLe)
Lämåsen/Noret (artp.), (13E 2a , [6710080, 1400640] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [6711550, 1403460] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [6686250, 1393280] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [6685040, 1396290] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [6703710, 1394680] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [6706390, 1392490] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [6715970, 1391580] ), torr ängsmark, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
S. Mon (13D 6h , [6732160, 1385610] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ), vägdike skogsbilväg, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [6756010, 1368880] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), vägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ), fd ängsmark, enstaka , 2006 (HLe)
Bruket (artp.), (15D 7b , [6838155, 1357607] ), sätervall med klippta och oklippta gräsytor, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ), gräsmark vid f.d. hustomt(?), rikligt , 1992 (DABS)
Vägänden vid Frönberget (16D 3b , [6867880, 1358310] ), vändplan och gårdsplan, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Nära Gjotbäcken (16C 6d , [6880810, 1315450] ), bäckdråg över skogsbilväg, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888500, 1335720] ), ängsmark, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora