Alchemilla micans    Glansdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsmark, allmän , 1995 (PDm)
Kyrkan (12G 5h , [6675980, 1537350] ), ängsbacke, 2010 (IPt & JEd)
Nedre Hede (12G 5h , [6679391, 1535140] ), torr ängsmark nära bruksväg, 2010 (IPt & JEd)
Storbyn (12G 5i , [6677970, 1540860] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Ingeborgbo (12G 6g , [668467, 153366] ), dikeskant mot beteshage, 2008 (IPt)
2.5 km N om Smedsbo (12G 6i , [6682139, 1540329] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Bagghyttan (12G 7f , [6687650, 1529950] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Brillingsnäs (12G 4g , [6672109, 1530029] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
1 km NNO Lycka (12G 5f , [6678894, 1528330] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667485, 151393] ), vägkant, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Knutsbo (12G 5d , [6676805, 1519647] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Bergslagsvägen , Avesta stad (12G 3e , [66698, 15202] ), vägslänt, 2005 (IPt)
GARPENBERG

500 m ONO Svedjarna (12G 5e , [6678825, 1521981] ), ängsmark, 2010 (IPt & JEd)
Jönvik (12G 6d , [668291, 151642] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brattfors (12G 6e , [668348, 152247] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

300 m S om Finngården (12F 5j , [667637, 149666] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, 2007 (IPt)
400 m N om Norns bruk (12F 5j , [667843, 149847] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [667720, 150694] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS,IPt)
Klämshyttan (12G 5b , [667787, 150989] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vägen mot Stubbarsbo (12G 5c , [667613, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sjulsbo (12G 5c , [667696, 151035] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [667771, 151036] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [668279, 150131] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sydspetsen av Vikmanshyttesjön , vägskäl (12G 6a , [668367, 150124] ), vägkant, 2007 (IPt)
Djörkhyttan (12G 6b , [668086, 150832] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grådö (12G 6c , [668090, 151254] ), vägkant, 2005 (IPt)
Bältarbo tegelbruk (12G 7b , [668748, 150972] ), vägkant, 2005 (IPt)
1 km V om Königshyttan (12G 8a , [669107, 150240] ), vägkant, 2008 (IPt)
HUSBY

Myckelby (12G 9b , [6699873, 1506989] ), vägkant, 2014 (IPt)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Geologistigen (12G 9e , [669870, 152304] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [669660, 152716] ), vägkanter, 2014 (DABS & IPt)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS & IPt)
Stjärnsund (13G 0e , [670166, 152231] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Kallbäck (13G 0e , [670409, 152020] ), vägkant, 2006 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Östansjö (13G 1d , [670601, 151658] ), vägkant, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152065] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [669764, 149914] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Bispbergshyttan (12G 9a , [669627, 150164] ), vägkant, 2017 (DABS)
Kyrkbyn (12G 9a , [669832, 150045] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [670325, 150435] ), gammal ängsväg, 2012 (IPt)
Arkhyttan-Långshyttan (13G 0b , [670196, 150683] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Arkhyttan, Ol-Ers (13G 0b , [670233, 150523] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Fiskarbo (13G 1a , [670621, 150252] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Löves (13G 1a , [670719, 150483] ), vägkant, 2008 (IPt)
Nyberget (13G 1b , [670669, 150564] ), vägkant, 2011 (DABS, IPt)
Skommarsveden (13G 1b , [670764, 150511] ), vägdike, 2008 (IPt)
1 km N om Mörtaberget (13G 1b , [670909, 150569] ), vägdike, 2008 (IPt)
Trylännet (13G 2b , [671100, 150746] ), vägkant, t.rikligt , 2008 (IPt)
1 km O om Mothålet (13G 2b , [671185, 150958] ), vägkant, 2008 (IPt)
Hystbodarna (13G 2c , [671437, 151047] ), vägdike, 2008 (IPt)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
N om Vargsjön (13G 4d , [672002, 151510] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
SÄTER

Fiskbäcken (12F 6i , [668073, 149227] ), ängsmark vid gammalt torp, 2008 (IPt)
Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [669000, 149865] ), vägdike, 2006 (JEd)
Nedre Stubbersbo (12F 8j , [669274, 149858] ), vägkant samt dike, rikligt , 2006 (IPt)
Pungmakarbo (12G 8a , [669161, 150033] ), vägkant, 2008 (IPt)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694534, 1491325] ), vägkant, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Storhaga (12F 9h , [669957, 148839] ), vägslänt, 2011 (DABS, IPt)
Ljusterbro (12F 9i , [669573, 149499] ), vägkant bruksväg i ravin, 2006 (IPt)
Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Långhag (12F 9i , [669752, 149497] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tovholen (13F 0h , [670190, 148919] ), vägkant och dike, 2006 (IPt)
Bomsarvet (13F 0i , [6701705, 1491170] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
N änden av Långsjön,vägskäl mot Fallet (12F 7e , [668713, 147139] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [668765, 147607] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [668947, 148749] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [669146, 147761] ), vägkant, 2007 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [669269, 148492] ), vägslänt, ymnigt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [669004, 148816] ), ängsmark, 2009 (IPt)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [669054, 148647] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshytttan , nära dammmen (12F 9g , [66961, 14848] ), vägkant, 2005 (IPt)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Sången ,vägkant (12F 8d , [669002, 146826] ), vägkant, 2005 (IPt)
Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Sångenvägen (12F 8d , [669178, 146872] ), vägkant, 2005 (IPt)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [669268, 147336] ), gräsmark, 2009 (IPt)
Mellan Koppslahyttan och Skenshyttan (12F 8f , [669397, 147714] ), vägdike, 2007 (IPt)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696198, 1463250] ), grusplanskanter, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget, vid gamla gruvkontoret (12F 9d , [669576, 146807] ), vägkanter, tomtmark, 2005 (IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergen (12F 9d , [669870, 146572] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen (12F 9d , [669995, 146653] ), vägkant, 2005 (IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [669523, 147283] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
400 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695679, 1473141] ), skogsbilvägkant,ängsmark, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [669968, 147353] ), upplagsplats, tomtmark, 2009 (IPt)
Gallsbo (12F 9e , [669998, 147484] ), vägkant, 2009 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [669894, 147687] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [670014, 146730] ), vägkant, 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670401, 146523] ), ängsmark mellan väg och ån, 2006 (IPt)
Yttre Baggbo vid Noraån (13F 0e , [670062, 147297] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701488, 1472479] ), vägkant, 2011 (IPt & SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [670032, 147517] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Storsveden (13F 0f , [670096, 147561] ), vägslänter, 2005 (JEd & IPt)
Täkt-Alderbäcken ,vägskäl mot Gunnarsbo (13F 0f , [670254, 147827] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS, IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hede (13F 0g , [670374, 148240] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [670527, 147025] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670958, 147060] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Matsknutsgårdarna - Nygårdarna (13F 1f , [670644, 147735] ), daggkåperik ängsmark, 2009 (IPt)
Dalsjö (13F 1g , [670849, 148437] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Domnarvets sjukstuga (13F 1g , [670955, 148126] ), slänt, några ex , 2006 (IPt)
Repbäcken (13F 2e , [671077, 147474] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Solbacka, S om landsvägen (13F 2e , [671264, 147298] ), vägkant, avfartsficka, 2006 (IPt & JEd)
Lennheden , nedströms jvgbron över Dalälven (13F 2e , [671317, 147119] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), ravin, 2012 (IPt)
Möckelmyran vid landsvägen (13F 2f , [671437, 147610] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken , V delen (13F 3f , [671526, 147566] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Tälnbäcken , Nordsidan (13F 3f , [671580, 147595] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Tronsjö (13F 1h , [670513, 148947] ), vägkant, 2012 (IPt)
Uvberget (13F 1h , [670656, 148661] ), skogsstig, fåtal , 2006 (IPt)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), igenväxt åkermark, 2013 (DABS, IPt)
Djupsänget (13F 2h , [6710747, 1486726] ), vall, 2011 (IPt)
VIKA

Malmbäcken, V om vägen Folkarbyn-Rensbyn (13F 1i , [67081, 14941] ), ~refl~ ,bäcken samt stranden, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Borsänget (13F 1j , [670942, 149758] ), vägkant, 2008 (IPt)
Stabergs herrgård (13F 3j , [67158, 14987] ), ängsmark, gräsmattot, dominerande kåpa , 2003 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägdike o slänt, 2009 (IPt)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [671219, 148462] ), vägkant, 2006 (IPt)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671473, 148427] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Utanmyra (13F 2h , [671381, 148559] ), vägslänt, spridd, (enda arten kåpor) , 2007 (IPt)
Valsfors (13F 3f , [671751, 147723] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Aspeboda mot Ljusdal (13F 3g , [671567, 148279] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Stråtenbo (13F 3g , [671785, 148139] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671827, 148074] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [671857, 148028] ), beteshage, 2007 (IPt)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Nedre Skog (13F 4f , [672204, 147926] ), vägkant, 2007 (IPt)
Heden (13F 4f , [672292, 147846] ), ängamark, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713896, 1490189] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Korsgården (13F 3h , [671983, 148703] ), vägkant, 2007 (IPt)
Slussen , Strandvägen 31 (13F 3i , [67199, 14919] ), gräsmark i trädgård, 1990 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [672166, 148489] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [67232, 14815] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Harmsarvet (13F 4h , [6720030, 1487760] ), gammal vall, 2011 (DABS)
Dammen (13F 4h , [672096, 148572] ), vägslänt, massvis, enda kåparten , 2007 (IPt)
Mellan Slussen och Norslund (13F 4i , [67201, 14920] ), vägkant, 1990 (JEd)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [672110, 149124] ), 2009 (IPt)
Stadsparken (13F 4i , [6721324, 1491317] ), skogskant, 2011 (IPt)
Sjulsarvet (13F 4i , [672299, 149257] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Främsbacka (13F 4j , [672056, 149588] ), vägdike, rikligt , 2006 (IPt)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (IPt & JJa)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148028] ), vägkant, 2006 (IPt)
Grycksbo (13F 5g , [672936, 148224] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (IPt & JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ), vägkant, 2013 (IPt)
Holtäkt (13F 6i , [673154, 149078] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa vid Backa fritid (13F 4j , [672220, 149858] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Lilltäkt (13F 4j , [672368, 149779] ), vägdike, 2006 (IPt)
Rostberg (13F 5i , [672956, 149340] ), ängsmark, 2008 (IPt)
N om Sundborns kyrka (13F 5j , [672672, 149863] ), vägkant samt ängsmark mot ån, 2006 (IPt)
Risänget (13F 5j , [672950, 149984] ), ängsmark, vägkant, 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså bruk (13G 4d , [672438, 151844] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726284, 1502045] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Finnbodarna (13G 5c , [672536, 151378] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ), längs fäbodgata och fritidshustomter, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Backanäs (13F 6j , [673199, 149882] ), vägslänter samt åkerkant, 2006 (IPt)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
1 km V om Kvarntäkt (13F 6j , [673487, 149618] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Utgrycken (13F 7i , [673866, 149137] ), tomtmark vid fritidshus, 2005 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS & IPt)
Bengtsheden (13G 6a , [673024, 150302] ), dikesren mot åker, 2009 (IPt)
Nordins (13G 6a , [673134, 150072] ), ängsmark,vägkant, 2009 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732775, 1503543] ), dikeskant, 2015 (DABS)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda (13G 6b , [673304, 150658] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Lumsheden (13G 6e , [673276, 152400] ), vägslänt, 1 ex , 2007 (IPt)
Lumsheden, Jan-Olofs - Bäckens (13G 6f , [6730847, 1527025] ), vägslänter, dominerande kåpa , 2012 (IPt)
Ön (13G 7b , [673634, 150697] ), ängsmark, 2008 (JWk)
Österbyn , vägskälet mot Borgärdet (13G 7b , [673643, 150936] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Trollnäs ,nära brofästet (13G 7b , [673810, 150639] ), vägslänt, 2005 (JEd & IPt)
Kyrkbyns fäbodar (13G 7d , [673543, 151640] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Brattberget (13G 7d , [673556, 151584] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [674028, 151311] ), ängsmark, 1 ex , 2007 (IPt)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741952, 1513460] ), tomtmark,gräsmark, 2012 (IPt)
Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [675495, 151797] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjöns fäbod (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [675512, 151807] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, 2010 (IPt)
ENVIKEN

Hedgårdarna (13F 8j , [674377, 149591] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Marnäs, nära dammen och bron (13F 9i , [674678, 149218] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674956, 149737] ), vägkant, 2009 (DABS, IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [664272, 147456] ), vägkant, 2007 (IPt)
1 km S om Malingsbo kyrka ,vägkorsning mot Kloten (11F 8f , [664467, 147973] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kurrbyn (11F 9e , [664889, 147117] ), vägdike, 2007 (IPt)
Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
O om kyrkan (11F 9f , [664548, 147945] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS, IPt)
Nyfors (12F 0e , [665196, 147114] ), ängsmark,tomtmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
St.Moren (12F 3i , [666700, 149412] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1,5 km V om St.Moren , vägskäl (12F 3i , [666720, 149252] ), vägdike, 2007 (IPt)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
Hällsjöbo (12F 4j , [667156, 149573] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), vägslänt, 2007 (IPt)
V om Saxen (12F 5i , [667828, 149058] ), vägkanter, 2008 (IPt)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Abborrtjärn, 1.1 km N om gården (nära "Fäbodhagen") (12F 1d , [66580, 14674] ), skogsvägkant, 2004 (JEd)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66591, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Snösjöns Ö spets (12F 1d , [66596, 14685] ), körväg vid gammalt kalkbrott, 2005 (IPt)
Aspmoren (12F 1e , [665614, 147026] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Limnäsudden (12F 4e , [667104, 147196] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS, IPt)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS, IPt)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
SV om Getbro (12F 4g , [667394, 148038] ), vägdike, 2008 (IPt)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [667570, 147074] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
1 km S Skisshyttan (12F 5e , [667709, 147101] ), skogsvägkant, 2005 (JEd & IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667721, 148198] ), vägkant, 2008 (IPt)
Orsen (12F 5h , [667846, 148642] ), vägkant, 2008 (IPt)
L. Gruvsjön ,vägskäl (12F 5h , [667896, 148783] ), vägkanter, 2008 (IPt)
S om Trehörningen (12F 6d , [668310, 146985] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Sandbacken , vägskäl mot Avlångshyttan (12F 1c , [665764, 146011] ), vägslänt, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [665924, 146114] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
500 m N om Björnberget (12F 2b , [666158, 145718] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hällsjön (12F 2c , [666155, 146405] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66679, 14573] ), ~refl~ ,f.d.järnvägsstation, numera nedlagd jvg, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [666913, 146539] ), vägkant, 2006 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [667433, 146363] ), vägdike gång o cykelväg , gamla jvg, 2009 (IPt)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [66706, 14657] ), vägkant/park, 2004 (JEd)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
Norrvik (12F 5c , [667706, 146142] ), vägkant, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Nittkvarn (12E 1i , [665880, 144027] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt, 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [666363, 144891] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [666748, 144026] ), vägdke, 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [666847, 144293] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), vägkant, 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [666544, 144706] ), gammal ängsmark vid ödetorp, 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673713, 1441541] ), 1989 (Henrik Weibull)
Brittas rönning (12E 5i , [667511, 144157] ), vägkant, 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [667759, 144099] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [667584, 144633] ), gammal brukningsväg i skog, 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [667707, 144872] ), gräslplan vid gammal ruin, 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [668267, 144119] ), vägkant, 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [668915, 144746] ), gammal vall, nu betesmark, 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [669368, 144877] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665963, 145674] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [665996, 145620] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [666239, 145438] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [666460, 145379] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [666705, 145521] ), betesmark, 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [667233, 145394] ), vägdike, 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [667695, 145148] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [667758, 145310] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [667856, 145427] ), vägkant, 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [667884, 145138] ), vägdike, 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [668092, 145014] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [668472, 145285] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [668413, 145543] ), ladugårdsbacke , gräsbevuxen, 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [668403, 146146] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668559, 145350] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [668635, 145382] ), vägkant, 2009 (IPt)
Ställberget (12F 7b , [668597, 145552] ), vägkant, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [668717, 146217] ), vägkant, 2007 (IPt)
Stångmyrberget (12F 7c , [668894, 146071] ), vägkant, 2007 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [669265, 145027] ), gräsmark , betesmark, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669227, 145812] ), vägkant, 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, riklig , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [669577, 145874] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

( , ), allmän , 2004 (IPt)
Jan-Olars, fäbod, 500 m N-ut (12E 9j , [669800, 144931] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Bastberget , fäbod (12F 9a , [669582, 145314] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
S om Lungmyrorna, vägskäl mot Bastberget (12F 9a , [669778, 145186] ), vägkant, 2006 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Prästbodarna (12F 9b , [669916, 145955] ), gammal ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [670774, 144998] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670037, 145509] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [670057, 145522] ), tomtmark fritidshus, 2006 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
S om Västtjärnlindan (13F 0b , [670466, 145509] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Långåshålet (13F 1a , [670539, 145396] ), vägkant, 2007 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
1 km S om Myrholen , nära Tansån (13F 1a , [670668, 145207] ), gammal körväg i skog, 2005 (IPt)
Myrholen (13F 1a , [670729, 145213] ), vägkant, 2008 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Säl , vändplan (13F 1b , [670874, 145868] ), vägkant , 2005 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [6709974, 1456866] ), dikesslänt, 2010 (IPt)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [670624, 146198] ), fäbodvall, några ex. , 2006 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707254, 1462641] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grånsbuan, fäbod (13F 1c , [67073, 14626] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Väckarbodarna (13F 1c , [670762, 146391] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, 2005 (JEd & IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Rista (13F 2b , [671301, 145732] ), grässlänt, 2010 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , allmaän , 2005 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, allmän i hela rutan , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671319, 146694] ), vägkant och gammal vall, 2005 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671367, 146688] ), vägkant mot åker, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146786] ), igenvuxen gårdsplan, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671401, 146799] ), vägslänt, 2006 (IPt)
Bäsna (13F 2d , [671411, 146765] ), gräsplan mot uthusbyggnad, 2006 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716659, 1454132] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Kyrkbyn ,NV om flottbrons N landfäste (13F 3b , [671926, 145973] ), slänt, 2009 (IPt)
Österfors , nära flottbron (13F 3b , [67199, 14571] ), ängsmark samt vägkant, 2005 (IPt)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, rikligt , 2005 (IPt)
500 m SO Bomsarvet (13F 3c , [6715843, 1460993] ), åkervägskant, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671637, 146304] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, 2007 (IPt)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Gröntuv (13F 3c , [671859, 146152] ), ängsmark, 2007 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [671572, 146725] ), gammalt hygge, 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [671655, 146752] ), ängsmark, samt vägkant och tomtmark, 2005 (IPt)
Gröntuv - Sifferbo, vägskäl mot Tjärnbodarna (13F 3d , [671785, 146683] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Svarttjärn (13F 3d , [6718491, 1468267] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
300 m S om Gråda (13F 4b , [67208, 14580] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
SV om sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [672037, 146074] ), ~refl~ ,vägkant och åker, allmän i hela rutan , 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [672080, 146858] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726650, 1458700] ), tomtmark, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Knippboheden (13F 5c , [672748, 146179] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sätra bystuga (13F 5c , [672859, 146286] ), ängsmark samt vägkant, 2007 (IPt)
Sätra (13F 5c , [672877, 146323] ), vägslänt, 2005 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Lilla Helgås (13F 5d , [672612, 146682] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727233, 1467992] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Vägskäl mot Solberga ,Öster Insjö (13F 5d , [672931, 146575] ), vägkant, 2007 (IPt)
Rexbo (13F 5e , [672616, 147182] ), gammal vall, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673081, 146783] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673085, 146751] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [673321, 147312] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra , Sågen, nära f.d. jvgstation (13F 6e , [673357, 147130] ), vägkant, 2006 (IPt)
Lustebo, vägskälet S Högberget (13F 6f , [673097, 147962] ), vall, 2005 (JEd & IPt)
Stängseln (13F 6g , [673415, 148151] ), vägkant, rikligt , 2011 (IPt)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [673810, 147916] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673549, 148095] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [673998, 148129] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [674057, 148126] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [674280, 148550] ), vägdike, 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
Finnbo (13F 9g , [674635, 148493] ), ängsmark, 2005 (JEd & IPt)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Olsnäs (13E 8i , [674073, 144417] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Oxmyrsudden (13E 8i , [674288, 144493] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
Skorvnäsudden (13E 9j , [674581, 144958] ), vägkant skogsbilväg, 2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norra Hjulbäck (13F 8a , [674245, 145188] ), vägkant, 2009 (IPt)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [671682, 143746] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [671738, 143628] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ), skogsvägkant, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [671718, 144770] ), vägkant, 2005 (IPt)
Dala-Floda - Älgberget (13E 4h , [672014, 143695] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [672390, 144485] ), fäbodvall , betesmark, 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [672456, 144955] ), vägkant, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672963, 144426] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [672557, 144590] ), vägslänter, 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144802] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [671962, 145407] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [672072, 145222] ), vägkant, 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [672143, 145130] ), fritidshustomt mot sjön, t.rikligt , 2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [672528, 145129] ), vägkant, 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [672619, 145065] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [672941, 145267] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [673240, 146165] ), vägkant, 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [673762, 145303] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [673530, 145627] ), banområde, 2007 (IPt)
Lyckan (13F 7b , [673635, 145758] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [673655, 145548] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [673804, 145805] ), tomtmark, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [673910, 146364] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [673683, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [674298, 145942] ), vägslänt, 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674459, 145954] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), gräsmatta, sparsamt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [674071, 146180] ), vägslänt, diken, ängsmark, 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vögkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [674359, 146051] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), ängsmark/blandskog, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [674456, 147270] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [674225, 147577] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674653, 145748] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [674531, 147110] ), gräsbevuxen skogsväg, 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [674740, 148948] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [674683, 146356] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [674748, 146308] ), vägkant, spridd , 2007 (IPt)
Väster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [674554, 146892] ), gräsmark, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [674848, 147424] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
SO om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [675282, 146186] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Österängarna 1 km NO (14F 0d , [675469, 146693] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [675526, 145882] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675640, 145673] ), daggkåpeäng, massvis , 2006 (IPt)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget, 400 m NO om fäboden (14F 1g , [675539, 148482] ), vägkant gammal bruksväg, fåtal , 2010 (IPt)
Dådran (14F 1h , [675832, 148569] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Östbjörka ,nära Gryssens sydspets (14F 2c , [676136, 146479] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [676276, 146369] ), vägkant, 2009 (IPt)
Born (14F 2e , [676014, 147069] ), gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [676090, 147133] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [676328, 149037] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676510, 145941] ), vägkant, enstaka , 2007 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [6767357, 1491441] ), ängsmark, 2011 (RCa)
Bingsjö lanthandel (14F 3i , [676758, 149148] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn N om kalkbrottet (14F 2d , [676333, 146977] ), vägkant, 2008 (IPt)
Lenåsen (14F 2d , [676434, 146996] ), vägkant, 2012 (IPt)
Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [676481, 146827] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [676999, 146703] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Lönnmarken (14F 3e , [676751, 147176] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, 2012 (IPt)
F.d. sågplatsen vid norra spetsen av Bysjön (14F 4d , [677098, 146684] ), gräsmark, enstaka , 2009 (GHa)
Gulleråsen (14F 4d , [677290, 146633] ), ängsmark, 2008 (IPt)
ORE

Gammelstan (14F 5e , [677797, 147011] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Dalfors (14F 7f , [6788558, 1478216] ), tomtmark,ängsmark, 2010 (IPt)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Tungsen (14F 9g , [6795797, 1484184] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (IPt & JJa & BCa)
ORSA

Skattungbyn (14E 7j , [6786116, 1448097] ), vägslänt, 2010 (IPt)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Rosentorp (15F 1a , [680808, 145280] ), vägkant, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Björka fäbod (13E 9h , [674846, 143658] ), ängsmark vid fäbodvall, 2005 (IPt)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Bodarna (14E 0h , [675409, 143647] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Rullbodarna (14E 0h , [675442, 143540] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Gammelgården (14E 1h , [675682, 143576] ), gammal ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet (14E 1h , [675768, 143578] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675798, 143563] ), gräsmark, 2013 (DABS, IPt)
Klikten (14E 1h , [675799, 143562] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675348, 142235] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
Siljansfors försökspark,skogsmuseet (14E 0e , [675350, 142223] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, Nybruket (14E 0e , [675361, 142237] ), 1982 (Göran Thor)
Vinäs (14E 2g , [676290, 143170] ), vägdike, 2008 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765410, 1442919] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Börka , f.d fäbod (14E 4e , [6774420, 1421226] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Börka -Våmhus , vägskälet mot Kansbol (14E 5e , [6775300, 1423863] ), vägkant, 2010 (IPt)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VÅMHUS

Brändhol (14E 5f , [6778370, 1427841] ), ängsmark/vägkant, 2014 (IPt)
Eggling (14E 6e , [6781030, 1420760] ), vägkant, 2014 (DABS)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [679762, 141902] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Norra Kättbo (13E 9c , [674857, 141224] ), vägslänt, 2007 (IPt)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Centrum (14D 2j , [6761139, 1397319] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Tennänget V om (artp.), (14D 5h , [6775373, 1385639] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Näsbodarna, fäbodvall (artp.), (14D 6g , [6782514, 1382071] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,V delen (14D 9i , [6797316, 1392632] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (14D 9j , [6798086, 1398566] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6782803, 1412657] ), vägslänt vid bystugan, 2008 (IPt)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6787135, 1404763] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rots skans (14E 8a , [679444, 140492] ), slänt mot parkering, 2009 (IPt)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Klitten (14E 9b , [679732, 140917] ), ängsmark o vägkanter, 2009 (IPt)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gräsmark på fäbod, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid åt öster (15E 0c , [680086, 141249] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
HAMRA

Sjöändan (15E 9h , [68499, 14394] ), ängsmark, 2005 (IPt)
N om Kyrkan (15F 7b , [683822, 145713] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Fågelsjö (16E 0h , [6854322, 1438515] ), vägkant, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665856, 142865] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665887, 142798] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [665914, 142746] ), tomtmark,gräsplan, 2007 (IPt)
Strömsdal (12E 1g , [665604, 143397] ), gräsplan, 2007 (IPt)
Palahöjden (12E 1h , [665862, 143817] ), ängsmark, 2007 (IPt)
1 Km N om Gravendal , "Röda ladan" (12E 2f , [666002, 142730] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Hösjöberget (12E 3e , [666747, 142485] ), vägslänt mot skog, 2007 (IPt)
Säfsbyn (12E 3e , [666991, 142336] ), vägkant, 2007 (IPt)
NV om Hösjön ,vägskäl (12E 3f , [666698, 142550] ), vägdike, 2007 (IPt)
S om Malmbergsåsen (12E 4c , [667252, 141391] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Hån (12E 4e , [667482, 142370] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [667278, 143373] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [667609, 142518] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget O om Håvberget (12E 7h , [668594, 143540] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Flen, vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 8i , [669153, 144105] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Lövberget fäbod (12E 9h , [669708, 143839] ), vägkant , 2006 (IPt & JEd)
Lövberget fäbod, N om Kvarnvålen (12E 9h , [669777, 143838] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [669963, 143546] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Dalsågen vid vägen mellan Salån-Lövsjön (12E 9i , [669605, 144395] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [669750, 144147] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [669659, 144544] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Fagerberget vid Permats (12E 9j , [669681, 144661] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Salån (12E 9j , [669684, 144522] ), skogsbilvägkant, 2006 (IPt & JEd)
Lortbron N om Fagerberget (12E 9j , [669785, 144651] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt & JEd)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vägskälet mot Lövberget S om Petmyran (13E 0h , [670240, 143751] ), vägkant, 2006 (IPt)
Björbo, Petmyrans NO-kant (13E 0h , [670356, 143839] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Björbo, Handbacken , vägskäl mot Flintgruvan (13E 0h , [670457, 143903] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Prästbuo (13E 0i , [670328, 144305] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704340, 1440827] ), spårområde, 2013 (IPt)
Björbo,Gåsholmen , N om Björbo snickeri (13E 0i , [670438, 144131] ), gammal vall, 2005 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ), fäbodvall , gammal linda, rikligt , 2010 (IPt)
Björbo, Holarna (13E 1h , [670584, 143942] ), vägslänt ,diken, gräsmattor, rikligt , 2006 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705871, 1437998] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
Norflytten O (artp.), (13E 1h , [6707553, 1435439] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Nära Norra änden av Tandan (13E 1i , [670645, 144338] ), vägkant, 2005 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [670936, 144398] ), ängsmark,vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Olsängsholen (13E 1j , [670802, 144652] ), vägkant, 2005 (IPt)
Hagen (13E 1j , [670835, 144733] ), vägkant, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [670894, 144755] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671482, 143316] ), fäbodvall, . , 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [671454, 143568] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Holsåker , nära församlingshemmet (13E 2i , [671032, 144447] ), ängsmark och slänter, rikligt , 2007 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Risholen (13E 2i , [671164, 144416] ), vägkant åkerväg, 2006 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671400, 144085] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Syrholen , nära Flosjön (13E 2j , [671097, 144527] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Burängsberget (12E 6c , [668326, 141144] ), ängsmark o vägkant, 2007 (IPt)
Håvberget (12E 6g , [668481, 143446] ), vägkant, 2006 (IPt)
Närsen (12E 7e , [668908, 142300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Västerfallet (12E 7e , [668969, 142036] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [668556, 143463] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Stora Digerliden (12E 8d , [6694624, 1418043] ), ängsmark / torpställe, 2010 (IPt)
S om Nymyråsen (12E 8e , [669103, 142288] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lindesnäs (12E 8f , [669068, 142980] ), dikesslänter, 2006 (IPt)
Lindesnäs, vid gamla bruket (12E 8f , [669097, 142934] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Östra spetsen av Marsjön, vägskäl (12E 8f , [669168, 142586] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Sigfridstorp (12E 9d , [6696796, 1418982] ), gammal vall, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [6699249, 1427064] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Orsala (12E 9f , [669950, 142698] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Skansbacken (13E 0f , [6704214, 1426559] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [67052, 14218] ), blandskog, 2016 (HLe)
Lövladtjärn 500 m O (13E 1e , [670695, 142364] ), vägkant, 2016 (HLe)
Malmsta (13E 1f , [670730, 142655] ), vägslänt, 2005 (IPt)
st Hjärttjärn 100 m N (artp.), (13E 1g , [6709912, 1432957] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [668872, 141048] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS & IPt)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS & IPt)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ), ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark, 2009 (HLe)
Eldforsen (13E 0c , [670254, 141377] ), vägkant, 2009 (IPt)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Krogens fd fäbod (13E 1c , [670788, 141321] ), ~refl~ ,fd åkrar och ängar, 2009 (HLe)
Vansbro handelsträdgård (13E 1c , [670906, 141352] ), vägkant, 2009 (IPt)
Tullgatan 19 (13E 2c , [671091, 141340] ), ~refl~ ,tomt, 2000 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [671106, 141354] ), slänt, 2007 (IPt)
Vansbro ,norra änden av samhället (13E 2c , [671189, 141314] ), gräsplan nära järnvägen, fåtal , 2007 (IPt)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [671212, 141342] ), gräsplan, vägkanter, riklgt , 2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [671308, 141249] ), vägkanter, 2007 (IPt)
Skifsforsens kraftstation (13E 2d , [671024, 141586] ), vägkant, 2005 (IPt)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [671380, 141679] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713236, 1421785] ), ängsmark samt vägdike, 2008 (IPt)
V om Kvarnåker (13E 2e , [671450, 142292] ), vägdike, 2006 (IPt)
Snöå bruk (13E 2f , [671420, 142552] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [671686, 141171] ), ~refl~ ,gräsmark vid hus, 2011 (HLe)
Nordanåker (13E 3d , [671643, 141931] ), vägkant, 2006 (IPt)
Nordanåker, mot Skålö (13E 3d , [671685, 141856] ), vägkant, 2006 (IPt)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
Ballsan (13E 3f , [6717917, 1427816] ), gräsmark vid bäck, 2012 (HLe)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Strax O om Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412533] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Lakoberget (12E 6a , [668069, 140247] ), daggkåpeäng, massvis , 2007 (IPt)
Lakoberget (12E 6a , [668104, 140249] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sågen (12E 6b , [668359, 140754] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Brindoset (12E 6b , [6684598, 1405455] ), bruksväg, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Kraftstation Granan (13E 0a , [670248, 140004] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Bergheden 300 m O (13E 1b , [670658, 140545] ), ~refl~ ,åkerdike, 2011 (HLe)
Stor-Digermyran 200 m NV (13E 2a , [671155, 140346] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrka (12D 7i , [668625, 139328] ), vägkant, 2007 (IPt)
Milsjöheden (12D 7j , [668504, 139629] ), åkerkant, 2007 (IPt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [670142, 138979] ), hävdad vall, 2006 (IPt)
Granubron (13D 0i , [670371, 139468] ), vägdike, 2007 (IPt)
Åtjärnberget,fäbod (13D 1i , [670639, 139249] ), betesmark för hästar, 2006 (IPt)
Sillerö, vid Döllas (13D 3i , [671597, 139158] ), torr ängsmark, 2006 (IPt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729683, 1386773] ), grässlänt mot bäck, 2010 (Michael Andersson)
S. Mon (13D 6h , [673216, 138561] ), ängsmark, vall, 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [673244, 139191] ), vägdike skogsbilväg, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67417, 13909] ), fäbodvall, rikligt , 2005 (IPt)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limedsforsen (14D 1d , [675601, 136888] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
TRANSTRAND

Grundforsen (14C 9i , [6799968, 1342225] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Sörsjön , nära kapellet (15D 2a , [6813868, 1354672] ), gammal vall , äng, 2010 (IPt & RCa)
Åsbo (15D 4b , [6820228, 1355109] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Kvarnen (15D 6c , [6833824, 1360879] ), fd ängsmark, enstaka , 2006 (HLe)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Heden (15D 9a , [6848936, 1351403] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Särna ,nära Hembygsgården (15D 9b , [6845088, 1359068] ), ängsmark,vägkanter, 2011 (IPt & RCa)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
Särna ,S om fotbollsplan (15D 9b , [6845231, 1357732] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
N om Trygåskölen ,intill vägen (16D 1d , [68558, 13672] ), gräsmark vid f.d. hustomt(?), rikligt , 1992 (DABS)
IDRE

Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)

Dalarnes Flora