Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säterdalen , S om Ljusterbro (12F 9j , [669508, 149513] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
GUSTAFS

Säterdalen , Ljusterbro (12F 9j , [669541, 149503] ), ängsmark i ravinbotten, 2006 (IPt)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [669740, 146785] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), skogsmark,liten bäckkant, 2005 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [670014, 146730] ), vägdike, 2005 (IPt)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Fjällmusberget (12F 6a , [6684810, 1450012] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), ängsmark, 2005 (IPt & RCa)
Österdalarna

GAGNEF

Kättsarbodmyran (13F 2a , [671460, 145315] ), skogsbilvägkant i grässlänt med Alch.glabra, 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14597] ), skogsstig, 2005 (IPt & RCa)
Rista efter vägen till gamla färjstället (DF), (13F 2b , [67122, 14570] ), örtrikt igenväxt dike, 2002 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , 2005 (IPt)
Trolldalen (DF60), (13F 2c , [67120, 14601] ), ravin, 2002 (IPt)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [671308, 146295] ), ängsmark, några m2 , 2007 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14612] ), fuktig ängsmark med källdråg mot älven, 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671360, 146362] ), bäckravin, spridd , 2006 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671798, 145941] ), tomtmark, t.rikligt , 2008 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466313] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ), ängsmark / tomtmark, 2010 (RCa)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), fuktdråg i ängsartad tomtmark, fåtal , 2006 (IPt)
RÄTTVIK

Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675640, 145673] ), daggkåpeäng, enstaka , 2006 (IPt)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [676239, 145920] ), fäbodvall, t.rikligt , 2007 (IPt)
Östbjörka kalkbrott (14F 2c , [676269, 146372] ), ravinbotten, flerst. , 2009 (IPt)
Goliatvägen vid södra avfarten till Halvarsbodarna (14F 5g , [67752, 14809] ), ~refl~ ,vägren, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
ORSA

Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2003 (IPt)
VENJAN

1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [675602, 138190] ), vägren, 2005 (RCa)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [677548, 138224] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Sovaldberg (14E 6a , [6784452, 1401569] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [678758, 141417] ), örtrik ungskog och sumpskog, sparsam , 2017 (LBr)
Kuntmått SO vid älven (artp.), (14E 9a , [6796691, 1402000] ), älvstrand, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, spridd , 2012 (LBr)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotälven, Ö stranden, 350 m N om Vägomålsskär (andra sidan älven) (artp.), (15E 0a , [6804434, 1404736] ), strandkant av älv, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson, Lars Fröberg, Karin Martinsson)
Käringberg (artp.), (15E 1a , [6805567, 1403006] ), gårdsmiljö och övergivna ängsmarker, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.), (15E 1a , [6807921, 1401410] ), sluttande kärr och fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699245, 1448054] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669930, 144797] ), fäbodvall, t.rikligt , 2009 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712778, 1448917] ), fäbod, 2011 (IPt)
MALUNG

Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673755, 138973] ), bäckkant, sparsamt , 2006 (IPt)
LIMA

Tandådalen (14C 7j , [6788310, 1347063] ), vägkant, 2010 (IPt & RCa)
Lusnäs (14D 0b , [675226, 135974] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens ej bedömd 1996 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Kyrkbyn (14D 2d , [6760143, 1367396] ), ängsmark på villatomt, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (14D 8c , [679239, 136175] ), örtrikt hygge, rikliig , 2001 (LBr)
Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6796110, 1352030] ), åstrand, granskog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [679548, 136365] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, fåtal vid källdrag , 2009 (LBr)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
S om Husvallsgölen (15D 4b , [6822405, 1355005] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Fulufjället Girdalen (15C 4g , ), örtrik björkskogsäng, m.allm. , 1988 (THe)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
500 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6833148, 1323940] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Strupen vid Fulan (15C 6j , [6830230, 1349038] ), skogsbilvägskant, 2011 (IPt & RCa)
Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [683645, 134635] ), rik granskog med kärrdråg, lokalt , 2013 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [683646, 134520] ), örtrik bäckstrand, spridd , 2013 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Mörkret (15C 8h , [6841225, 1338300] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [684102, 134082] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
1 km NO Storbäcken (15C 9g , [6846282, 1330728] ), vägkant, 2011 (IPt & RCa)
Strådalen åt SO (15C 9g , [684940, 133129] ), lövrikt hygge med rikdråg, spridd , 2012 (LBr)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [685185, 133375] ), rikfläck vid källa, spridd , 2014 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), 1 , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [688804, 131701] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Yttre Hågåsjöns sydände (16C 9h , [689763, 133503] ), strandområde, spridd , 2017 (LBr)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [687213, 135195] ), örtrik granskog, översilning, sparsam , 2017 (LBr)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora