Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66759, 15373] ), gräsmark på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Buska (12G 5h , [66798, 15358] ), betesmark kring klippor, t.riklig , 1994 (PDm)
Morshyttan (Rennelsbo) (12G 6f , [66821, 15298] ), f.d. betesmark, rikligt , 1987 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Holmgruvan mot landsvägen (12G 6e , [6684, 1520] ), torräng invid vägen, 1994 (JEd)
HEDEMORA

400 m N om Norns bruk (12F 5j , [6678430, 1498470] ), vägkant liten bruksväg, 2007 (IPt)
Marken (12G 4b , [6674620, 1508620] ), ängsmark, 2011 (DABS,IPt)
Vägkorsningen mot Klämshyttan (12G 5c , [6677720, 1510310] ), torrbacke med smultron, ca 2 m2 , 2005 (IPt)
Nyhyttan (12G 6a , [6682790, 1501310] ), vägkant, 2007 (IPt)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, 2014 (DABS & IPt)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704610, 1513336] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
SILVBERG

Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), brant sydslänt mot vägen, 2007 (IPt)
STORA TUNA

Spraxkya,Ö om Kapellet (13F 0f , [6700320, 1475170] ), vägslänter, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Tofta brunn (13G 5a , [6726230, 1502066] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ), skogsbilvägkant, många ex. , 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Gårdvik (artp.), (13G 6a , [6734249, 1501471] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [6737290, 1508430] ), torrbacke, 2008 (JWk)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.), (13G 8c , [6740322, 1513115] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Strax SV kyrkan (11F 9f , [66454, 14793] ), vägkant,ängsbacke, 2004 (JEd)
V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ), ängsbacke, rikligt , 2010 (DABS, IPt)
SÖDERBÄRKE

Triangelpunkten 291,9 (11F 9h , [66485, 14856] ), övergiven gårdsplan, 1980 (RNo)
Triangelpunkten 291,9 (artp.), (11F 9h , [6648500, 1485600] ), övergiven gårdsplan, noterad , 1980 (Rune Norrsveden)
Tombo gruvor (12F 1f , [66593, 14785] ), 1982 (RNo)
Söderbärke station (12F 2h , [66615, 14851] ), torr gräsmark, rikligt , 1985 (RNo)
Kyrkbyn, ishockeyplanen, brandstationen, Kyrkogatan (12F 2h , [66615, 14865] ), 1985 (RNo)
Kyrkudden (12F 2h , [66619, 14866] ), torr gräsmark, 1982 (RNo)
Kyrkudden (12F 2h , [6661940, 1486660] ), torr gräsmark, spridda ex. , 2003 (IPt)
Söräng, vid landsvägen SO bäck fr. Vreten o Norsäng (12F 2h , [6663, 1488] ), torr vägslänt, 1985 (RNo)
Korsheden, strax söder om vägskälet (12F 2h , [66648, 14881] ), 1985 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), stenig beteshage, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Krönet av kullen Ö tvär kurva SO om Hagen (12F 3h , [66671, 14892] ), torr gräsmark, 1981 (RNo)
Vibberbo (artp.), (12F 3h , [6668693, 1485145] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ), igenväxande ängsmark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Lövmarken (12F 5h , ), torr ängsmark, 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
Hällsjön (12F 1c , [6659091, 1463446] ), vägslänt, 2013 (IPt)
LUDVIKA

Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [66662, 14666] ), ängsartad f.d.åkervall, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Östra stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14393] ), i sjökanten, 1998 (GEn)
Burängen (12E 5j , [6675818, 1446285] ), gammal körväg, enstaka , 2008 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
S om Norrbo ,"Sköla" (12F 6a , [66835, 14526] ), gammalt kalkbrott, 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, rikligt (märklig lokal) , 2020 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713035, 1460393] ), torr sollig gräsmark, ca 10 m2 , 2010 (IPt)
Bodarna ,O om Björkagården (13F 2c , [6713080, 1462300] ), vägslänt , fåtalig , 2006 (IPt)
Bodarna vid grustag (13F 2c , [6713200, 1462360] ), torr slänt ,lokalen tyvärr spolierad genom utfyllnad , ( 2005, återinplanterad nära ursprungslokalen ), fåtalig , 1991 (IPt)
Svedjan vid älven (13F 2c , [67140, 14621] ), sandig betesmark, 1991 (DABS)
Svedjan (13F 2c , [6714149, 1461908] ), slänt mellan bruksväg och beteshage, 2011 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714610, 1463630] ), vägslänt, t.rikligt , 2020 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), grässlänt, 2 ex bland hjul- och glansdaggkåpa , 2011 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Karlbomyran (13F 3b , [6717101, 1458631] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717418, 1458640] ), gammal körväg med diken, många ex , 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718860, 1456714] ), grässlänt, fåtal , 2020 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [6717240, 1461350] ), vägkant, 1991 (IPt)
Gruvan v.Gruvsjöns N-ände (13F 3c , [67175, 14609] ), torr betesslänt på åsmtrl., enst. , 1991 (TLj & LBr)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 1 stor planta , 2014 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
LEKSAND

Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742380, 1453910] ), grässlänt, 2013 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägkant, ca 20 ex. , 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg (13F 8b , [6744430, 1456950] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [6745580, 1455770] ), strax SO parkeringsplats,intill en liten åkerholm, 2011 (RCa)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, fåtal , 2005 (JEd & IPt)
SOLLERÖ

Bodarna (14E 0h , [6754090, 1436470] ), ängsmark med berg i dagen, t.rikligt , 2009 (IPt)
Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ), tomtmark, 2009 (IPt)
Klikten (14E 1h , [6757990, 1435620] ), ängsmark, spridd , 2009 (IPt)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [6756020, 1381900] ), vägren, 2005 (RCa)
ÄLVDALEN

Åsen (14D 9i , [6797510, 1394597] ), vägdikesslänt, 1 planta , 2010 (IPt)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [6658560, 1428650] ), vägdikesslänt, 2007 (IPt)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), vägkant mot skogsmark, 2018 (IPt & SNy)
FLODA

Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
MALUNG

Gökberg , SO om husgrunden i kanten av inäga (12D 6i , [66838, 13931] ), torr mager f.d. vall, 1 ex , 1997 (OSt)
Malungs kyrka (artp.), (13D 5h , [6729685, 1386661] ), grässlänt mot älven mellan kyrkan och älven, 2010 (Michael Andersson)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Sörnäs på Degernäset (14D 3d , [6765, 1366] ), torra betesmarker, 1989 (TLj & LBr)
TRANSTRAND

Branäs, Gusjösätern (artp.), (14D 4e , [6774500, 1374290] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Mornäs v.landsvägen (14D 5d , [6776, 1365] ), sandig vägskärning, enst. , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora