Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsmark, spridd (9 lok.) , 1995 (PDm)
Färnebofjärdens NP, Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675642, 1549421] ), 2012 (Peter Ståhl)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667220, 151459] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [668291, 151642] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
HEDEMORA

Väg mot Marken (12G 4b , [667496, 150819] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Väg mot Marken (12G 5b , [667512, 150806] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS,IPt)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [669790, 152136] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS, IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [669764, 149914] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [668407, 149397] ), gammalt gruvområde, enstaka , 2008 (IPt)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [669000, 149865] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [668765, 147607] ), vägdike, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [668947, 148749] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [669269, 148492] ), vägslänt, ymnigt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [669337, 148300] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [669004, 148816] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [669083, 146551] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [669385, 147015] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Åselby fäbod (12F 9d , [669826, 146763] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, t.riklig , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [670444, 146456] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [670014, 146730] ), vägdike, rikligt , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [670402, 146511] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [670417, 147083] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [670527, 147025] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [670956, 147061] ), vägkant skogsväg, massvis , helt dominerade kåpa , 2009 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [671095, 147697] ), betesmark, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [671486, 147775] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [671292, 148125] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ), artrik ängsbacke, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [672315, 148148] ), ängsmark i gammat trädgård, sparsamt , 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [672774, 148028] ), vägkant, 2006 (IPt)
SUNDBORN

Rostberg (13F 5i , [672956, 149340] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672456, 150778] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

NV om Östansjö (13G 7b , [673781, 150781] ), gräsmark, flertalig , 2008 (JWk)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [674585, 151313] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [675495, 151797] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, enstaka , 2004 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, enstaka , 2010 (IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [664272, 147456] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [664730, 147297] ), ängsmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Tolvsbo, två lokaler (12F 1g , [6658, 1483] ), vägdike, 1985 (RNo)
Lilla Tolvsbo, 70-80 m SO Hansegård (12F 1h , [6657, 1485] ), dikesren, 1985 (RNo)
S om L.Tolvsbo.Bjursjövägen, vägskäl till Svarttjärnen (12F 1h , [6657, 1485] ), vägdike o skogsmark, 1985 (RNo)
Hugnora. Rv65 , östra vägdiket norr om transformatorn (12F 1h , [6657, 1488] ), vägdikesslänt, 1981 (RNo)
Vid Rv65 nära vsk till nybyggd väg öv. Hyttån till Årängen (12F 1h , [6659, 1486] ), vägdike, 1983 (RNo)
Dullbo (12F 3j , [666707, 149647] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667348, 149553] ), äng, spridd , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [665283, 146951] ), vägkant, 2007 (IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [665495, 146723] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [665691, 146753] ), vägkant, 2007 (IPt)
Flogberget (12F 4e , [667034, 147229] ), gräsmark vid parkering, flertal , 2004 (IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
200 m SV om Trehörningen (12F 6d , [668297, 146954] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [668334, 147060] ), fuktig skogsmark, 2009 (IPt)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
Bommersbo (12F 6g , [668075, 148145] ), vägkant, 2003 (IPt)
LUDVIKA

Rastorpet (12F 1c , [665894, 146266] ), vägkant, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [665924, 146114] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [665994, 146100] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [666015, 145759] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [666913, 146539] ), vägkant, 2006 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Tallbacken (12E 2h , [666314, 143990] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [666310, 145114] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669227, 145812] ), vägkant, 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [669749, 144919] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [670774, 144998] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [670137, 145048] ), fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [670304, 146040] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Säl (13F 1b , [670904, 145861] ), vägkant, 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [670921, 145802] ), fuktig skogsmark nära liten damm, 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [670936, 145849] ), vägkant,vägdiken , minst 5 lokaler , 2005 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, rikligt, dominerane kåpa på vallen , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707366, 1462747] ), fäbodvall, spridd , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, spridd , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [670618, 146551] ), fäbodvall, sparsamt spridd , 2005 (JEd & IPt)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Floberget,Lindan (13F 2a , [671316, 145017] ), fäbodvall, t.rikligt , 2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [671417, 145226] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [671460, 145315] ), skogsbilvägkant i grässlänt, rikligt , 2004 (IPt)
Ällheden (13F 2b , [671197, 145837] ), åkerväg, t.rikligt , 2007 (IPt)
Trolldalen, N om "Nistäppa" (13F 2b , [671217, 145998] ), skogsstig, 2005 (IPt & RCa)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
By (13F 2b , [671240, 145901] ), vägdike, rikligt , 2006 (IPt)
By (13F 2b , [671259, 145909] ), betesmark, enstaka , 2009 (IPt)
By (13F 2b , [671264, 145898] ), vägdike, 2006 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , 2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67129, 14647] ), vägdiken, tomtmark, rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [671303, 146053] ), fuktig gräsmark, rikligt , 2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67131, 14647] ), vägkanter och diken, tomtmark, sparsamt ,spridd i hela byn , 2005 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671314, 146334] ), vägkant, 2005 (IPt)
Björkagården ,österut (13F 2c , [671323, 146178] ), stig i lövskog, 2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [671332, 146308] ), vägdike, ca 1 m2 , 2006 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [671334, 146475] ), slänt mot väg till älven, enstaka , 2005 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713464, 1460659] ), ängsmark, betesmark, rikligt , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671378, 146312] ), dikesslänt, trikligt , 2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Bäsna, Backarna,vid handelsträdgården (13F 2d , [671305, 146687] ), vägkant, 2005 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [671732, 145859] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [671794, 145939] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [671908, 145668] ), vägslänt, 2017 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14631] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden ,nära parkeringen till båtbryggan (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, vägkant, enstaka , 2005 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ), igenväxande ängsmark ,daggkåperik, sarmatica, monticola, subcrenata , glabra, rikligt, många spridda lokaler , 2011 (IPt)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [671989, 146005] ), vägdike och vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [671571, 146744] ), ravin, t.rikligt samt spridd på flera lokaler , 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [671655, 146752] ), vägdike, 2005 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [671926, 146650] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721522, 1458093] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [67205, 14611] ), vägdike, 2006 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), vägkant, några ex , 2004 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [672144, 146401] ), skogsvägkant, enstaka , 2004 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [672176, 146088] ), vägkant ,ängsmark, flerst. , 2003 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [672403, 146234] ), vändplan skogsbilväg, enstaka , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [672041, 146791] ), vägkant skogsbilväg, riklig , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [672057, 146619] ), f.d.fäbodvall, rikligt på stora delar av vallen , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [672080, 146858] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
ÅL

Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [672525, 146183] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, många spridda lokaler , 2012 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [672590, 146665] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ), slåtterlinda, t.rikligt , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [672801, 147364] ), vägkant, 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [672832, 147489] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [672878, 147339] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [672869, 147542] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [672889, 147629] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673081, 146783] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [673092, 146730] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [673165, 147346] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [673321, 147312] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [673435, 147380] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Stängseln (13F 6g , [673415, 148151] ), vägkant, 2011 (IPt)
Västanberg (13F 6g , [673432, 148116] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [673810, 147916] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [673549, 148095] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [673687, 148161] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [673998, 148129] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674409, 147785] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [674095, 148178] ), vägkant,ängsmark, rikligt o spridd , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674129, 148203] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [674280, 148550] ), vägdike, massvis , 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [674501, 147653] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Olsnäs (13E 8i , [674079, 144411] ), ängsmark,tomtmark, spridd , flera lokaler , 2009 (IPt)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [674075, 145229] ), ängsmark, 2009 (IPt)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [671738, 143628] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [671718, 144770] ), vägkant, 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [672158, 143523] ), vägkant, rikligt , 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [672275, 144334] ), fäbodvall , betesmark, spridd , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [672456, 144955] ), vägkant, 2005 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [672672, 143916] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [672967, 144432] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144816] ), fäbodvall, massvis spridd över hela fäbodvallen , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [673323, 144991] ), fäbodvall, rikligt spridd , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [672619, 145065] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [672941, 145267] ), vägdike, 2005 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [673655, 145548] ), vägkant, 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [673910, 146364] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [673918, 146348] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739431, 1464559] ), ängsmark, rikligt , 2016 (IPt)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [673681, 146750] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Axmor (13F 7e , [673982, 147402] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [674224, 145886] ), friskäng, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [674427, 145703] ), vägdiken, rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [674493, 145962] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [674069, 146157] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [674071, 146180] ), vägslänt, diken, ängsmark, dominerande kåpa , 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [674244, 146277] ), tomtmark, massvis , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [674345, 146145] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [674359, 146051] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [674488, 146248] ), örtrik ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [674456, 147270] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [674222, 147577] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [674225, 147577] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [674504, 145708] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, rikligt , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [674653, 145748] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [674501, 147098] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (IPt & JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [674759, 147742] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [674740, 148948] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [674683, 146356] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [674748, 146308] ), vägkant, 2007 (IPt)
Väster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [674554, 146892] ), gräsmark, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [674848, 147424] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
Österängarna (14F 0d , [675428, 146655] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [675102, 147251] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [675667, 145652] ), vägkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken-Holen (14F 1b , [675734, 145619] ), vägkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [675761, 146876] ), gräskulle mot åker, 2007 (IPt)
Blecket (14F 1e , [675632, 147137] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [675986, 147039] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [676230, 145243] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Ö Born (14F 2e , [676010, 147074] ), gammal körvägkant, rikligt , 2008 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [676529, 145955] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [677054, 148732] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [676481, 146827] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [676581, 146680] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [676737, 146804] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [676999, 146703] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [676506, 147155] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [677290, 146633] ), ängsmark, 2008 (IPt)
ORE

Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ), fuktig gräsmatta, riklig , 1990 (JEd)
ORSA

Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675354, 143556] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [675334, 142226] ), skogsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763353, 1449164] ), ängsmark, fäbodvall, rikligt , 2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [677909, 141119] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget NV om (artp.), (14D 5h , [6775513, 1385460] ), åkerren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678627, 140797] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hån (12E 4e , [667482, 142370] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Dymossen (12E 5f , [667609, 142518] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Frösaråsen (12E 5f , [667936, 142629] ), vägdike, 2006 (IPt)
FLODA

Flen (12E 7i , [668893, 144252] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696551, 1438800] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [669653, 144649] ), vägkantsdiken fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [669930, 144797] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ), fäbodvall, några ex , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [670894, 144755] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671424, 144082] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
MALUNG

300 m N vägkrönet vid Laxmossen ,invid vägen (12D 8i , [66905, 13926] ), dikesslänt, (belägg conf.Hans Rydberg), 1985 (OSt)
800 m S Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), vägdike, rikligt , 1996 (OSt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [673736, 138978] ), betesmark, t.rikligt o flerst. , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, enstaka , 2005 (IPt)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fulufjället - Bergådalen (15C 6f , [68308, 13293] ), fuktig högörtsmark vid bäck 880 m.ö.h., m.allm. , 1989 (THe)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684867, 130849] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [684876, 130813] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872850, 1343520] ), gammal barrnaturskog., 2014 (Gillis Aronsson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), högörtgranskog, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora