Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsmark, spridd (9 lok.) , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Färnebofjärdens NP, Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675642, 1549421] ), 2012 (Peter Ståhl)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
Horndas bruk (12G 7g , [6686596, 1533866] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
Sävsbo (12G 8g , [6693130, 1531527] ), vägslänt, 2010 (IPt & JEd)
FOLKÄRNA

S om Ludvigsnäs (12G 3f , [6669487, 1528485] ), vägdike, 2010 (IPt & JEd)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Hembygdsgården (12G 4e , [6672086, 1522817] ), vägkant, 2010 (IPt & JEd)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682910, 1516420] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Nygårds (12G 7f , [6686457, 1526334] ), ängsmark, 2010 (IPt)
HEDEMORA

Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS,IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS,IPt)
HUSBY

Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), gräsmark vid tjärn, 2013 (DABS, IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Vägen mot Ljusteräng (12F 9j , [6697640, 1499140] ), vägkant samt dike, 2006 (IPt)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [6684070, 1493970] ), gammalt gruvområde, enstaka , 2008 (IPt)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691367, 1491171] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
Kullsveden NV om Sävtjärnen (12F 8j , [6690000, 1498650] ), vägdike, 2006 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter genom byn, 2015 (IPt)
Ulvshyttan (12F 7f , [6687650, 1476070] ), vägdike, 2007 (IPt)
Nyhyttan (12F 7h , [6689470, 1487490] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Knutsbo (12F 8g , [6692690, 1484920] ), vägslänt, ymnigt , 2009 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693370, 1483000] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästberg , 'Tures äng' (12F 8d , [6690830, 1465510] ), hävdad ängsmark, 2006 (IPt)
Tuna Hästberg (12F 8d , [66909, 14657] ), ängsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), gräsmark i skog,samt skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
300 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695529, 1472926] ), fäbodväg, t.riklig , 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gyllbergsvägen,Svartå (13F 0d , [6700140, 1467300] ), vägdike, rikligt , 2005 (IPt)
Norans bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Mossbodarna (13F 0e , [6704170, 1470830] ), gammal fäbodvall, 2005 (IPt)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Ö om Trons fäbod vid vägskäl (13F 1e , [6705270, 1470250] ), vägkant skogsväg, 2009 (IPt)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709560, 1470610] ), vägkant skogsväg, massvis , helt dominerade kåpa , 2009 (IPt)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), betesmark, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna (13F 2f , [6714860, 1477750] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712920, 1481250] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6715971, 1470336] ), artrik ängsbacke, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ASPEBODA

Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS & IPt)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723150, 1481480] ), ängsmark i gammat trädgård, sparsamt , 2007 (IPt)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480280] ), vägkant, 2006 (IPt)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Rostberg (13F 5i , [6729560, 1493400] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

NV om Östansjö (13G 7b , [6737810, 1507810] ), gräsmark, flertalig , 2008 (JWk)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 0d , [6754950, 1517970] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [67586, 15087] ), fäbodvall, enstaka , 2004 (IPt)
Baståssjön (14G 2d , [6762595, 1516143] ), ängsmark,vägdike, enstaka , 2010 (IPt)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången (11F 8e , [6642720, 1474560] ), vägkant, 2007 (IPt)
Gräsberget (11F 9e , [6647300, 1472970] ), ängsmark, 2007 (IPt)
SÖDERBÄRKE

Viksberg, norra avfarten mot Baggbron (12F 0i , [66525, 14924] ), vägkanter, 2004 (JEd)
Tolvsbo, två lokaler (12F 1g , [6658, 1483] ), vägdike, 1985 (RNo)
S om L.Tolvsbo.Bjursjövägen, vägskäl till Svarttjärnen (12F 1h , [6657, 1485] ), vägdike o skogsmark, 1985 (RNo)
Lilla Tolvsbo, 70-80 m SO Hansegård (12F 1h , [6657, 1485] ), dikesren, 1985 (RNo)
Hugnora. Rv65 , östra vägdiket norr om transformatorn (12F 1h , [6657, 1488] ), vägdikesslänt, 1981 (RNo)
Vid Rv65 nära vsk till nybyggd väg öv. Hyttån till Årängen (12F 1h , [6659, 1486] ), vägdike, 1983 (RNo)
Älgsjöbo (12F 2i , [6660547, 1494157] ), vägkant ängsmark strand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Dullbo (12F 3j , [6667070, 1496470] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673480, 1495530] ), äng, spridd , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

500 m NV om Lomtjärnen , vid vägskäl (12F 0d , [6652830, 1469510] ), vägkant, 2007 (IPt)
N änden av Vallsjön (12F 0d , [6654950, 1467230] ), vägkant, 2007 (IPt)
Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Abborrtjärn (12F 1d , [6656910, 1467530] ), vägkant, 2007 (IPt)
Flogberget (12F 4e , [6670340, 1472290] ), gräsmark vid parkering, flertal , 2004 (IPt)
1 km S om Skisshyttan (12F 5e , [6677103, 1471026] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
200 m SV om Trehörningen (12F 6d , [6682970, 1469540] ), vägkant gammal bruksväg, 2009 (IPt)
Jätturn (12F 6e , [6683340, 1470600] ), fuktig skogsmark, 2009 (IPt)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
Bommersbo (12F 6g , [6680750, 1481450] ), vägkant, 2003 (IPt)
LUDVIKA

Rastorpet (12F 1c , [6658940, 1462660] ), vägkant, 2007 (IPt)
500 m NO om S Enkullen (12F 1c , [6659240, 1461140] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
Ö om Enkullberget (12F 1c , [6659940, 1461000] ), vägkant gammal bruksväg, 2007 (IPt)
1 km S om Björnberget (12F 2b , [6660150, 1457590] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Högberget, Generatorgatan (12F 3d , [6669130, 1465390] ), vägkant, 2006 (IPt)
Skuthamn, badets N_kant (12F 4d , [66711, 14654] ), kant mot klippt gräsmatta, 2004 (JEd)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ), skogsbilvägskäl, 2008 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ), ängsmark mot väg, 2007 (IPt)
Botåker (12F 5a , [6677606, 1450723] ), kraftledningsgata, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ), 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ), vägkant, 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, 2006 (IPt)
Grävenberget (12F 9a , [6698580, 1450311] ), fäbodvall, ängsmark, 2018 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
Gräsberget (13F 0a , [6701499, 1453385] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704872, 1457572] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Tryssjöbodarna, fäbod (13F 0c , [6703040, 1460400] ), f.d.fäbodvall, 2006 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709040, 1458610] ), vägkant, 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709210, 1458020] ), fuktig skogsmark nära liten damm, 2005 (IPt)
Säl (13F 1b , [6709360, 1458490] ), vägkant,vägdiken , minst 5 lokaler , 2005 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, rikligt, dominerane kåpa på vallen , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707366, 1462747] ), fäbodvall, spridd , 2010 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, spridd , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706180, 1465510] ), fäbodvall, sparsamt spridd , 2005 (JEd & IPt)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713160, 1450170] ), fäbodvall, t.rikligt , 2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714170, 1452260] ), fäbodvall, rikligt , 2004 (IPt)
N om Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714600, 1453150] ), skogsbilvägkant i grässlänt, rikligt , 2004 (IPt)
Ällheden (13F 2b , [6711970, 1458370] ), åkerväg, t.rikligt , 2007 (IPt)
Trolldalen, N om "Nistäppa" (13F 2b , [6712170, 1459980] ), skogsstig, 2005 (IPt & RCa)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
By (13F 2b , [6712400, 1459010] ), vägdike, rikligt , 2006 (IPt)
By (13F 2b , [6712590, 1459090] ), betesmark, enstaka , 2009 (IPt)
By (13F 2b , [6712640, 1458980] ), vägdike, 2006 (IPt)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714948, 1456406] ), gammal körväg , 2005 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67129, 14647] ), vägdiken, tomtmark, rikligt , 2005 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713030, 1460530] ), fuktig gräsmark, rikligt , 2003 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67131, 14647] ), vägkanter och diken, tomtmark, sparsamt ,spridd i hela byn , 2005 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713140, 1463340] ), vägkant, 2005 (IPt)
Björkagården ,österut (13F 2c , [6713230, 1461780] ), stig i lövskog, 2006 (IPt)
Bodarna, Myrheden (13F 2c , [6713320, 1463080] ), vägdike, ca 1 m2 , 2006 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6713340, 1464750] ), slänt mot väg till älven, enstaka , 2005 (IPt)
Djur (13F 2c , [6713464, 1460659] ), ängsmark, betesmark, rikligt , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713780, 1463120] ), dikesslänt, trikligt , 2007 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714698, 1461947] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Bäsna, Backarna,vid handelsträdgården (13F 2d , [6713050, 1466870] ), vägkant, 2005 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
S spetsen av Skogstjärnen (13F 3b , [6715025, 1456522] ), gammal körväg, 2005 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordåker (13F 3b , [6717940, 1459390] ), vägkant,ängsmark, 2005 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, rikligt , 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719080, 1456680] ), vägslänt, 2017 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14631] ), älvslänt, 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden ,nära parkeringen till båtbryggan (13F 3c , [67151, 14630] ), gräsmark, vägkant, enstaka , 2005 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6715730, 1464060] ), järnvägsslänt, 2019 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718523, 1463136] ), igenväxande ängsmark ,daggkåperik, sarmatica, monticola, subcrenata , glabra, rikligt, många spridda lokaler , 2011 (IPt)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719890, 1460050] ), vägdike och vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715710, 1467440] ), ravin, t.rikligt samt spridd på flera lokaler , 2007 (IPt)
Sifferbo ,Nordtäkten (13F 3d , [6716550, 1467520] ), vägdike, 2005 (IPt)
V om Solsbodarna (13F 3d , [6719260, 1466500] ), vägkant skogsbilväg, 2006 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721522, 1458093] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Dicksveden (13F 4c , [67205, 14611] ), vägdike, 2006 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), vägkant, några ex , 2004 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [6721440, 1464010] ), skogsvägkant, enstaka , 2004 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Moje (13F 4c , [6721760, 1460880] ), vägkant ,ängsmark, flerst. , 2003 (IPt)
N om Grävsbodarna (13F 4c , [6724030, 1462340] ), vändplan skogsbilväg, enstaka , 2004 (IPt)
S om Mörtbodarna (13F 4d , [6720410, 1467910] ), vägkant skogsbilväg, riklig , 2006 (IPt & JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720570, 1466190] ), f.d.fäbodvall, rikligt på stora delar av vallen , 2006 (IPt)
Gimmen, N om Mörtviken (13F 4d , [6720800, 1468580] ), fritidshus, tomtmark, 2013 (IPt)
Sörmyran 600 m V (13F 4d , [6722302, 1466012] ), vändplan skogsbilväg, rikligt, enda kåpan på lokalen , 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, rikligt , 2020 (IPt,SNy,KMa)
Ösmyran , vägskälet mot Starkens myra (13F 5c , [6725250, 1461830] ), skogsbilsvägkant, 2005 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, rikligt , 2020 (IPt,SNy,KMa)
SV om Timmermora (13F 5c , [6725937, 1464980] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, många spridda lokaler , 2012 (IPt)
Lilla Helgås (13F 5d , [6725900, 1466650] ), vägkant mot åkervallar, 2006 (IPt & JEd)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727285, 1467914] ), slåtterlinda, t.rikligt , 2015 (IPt)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Knåpbodarna , V delen (13F 5e , [6728320, 1474890] ), vägkant, rikligt , 2006 (IPt)
Solarvet, mot SV (13F 5e , [6728780, 1473390] ), vägkant, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Knåpbodarna (13F 5f , [6728690, 1475420] ), ängsmark, 2006 (IPt)
Oxberg (13F 5f , [6728890, 1476290] ), vägdike, 2006 (IPt)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730810, 1467830] ), vägkant mot skog, 2007 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730920, 1467300] ), vägkant samt tomtmark, 2007 (IPt)
Ål Tällberg (13F 6e , [6731650, 1473460] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
BJURSÅS

Sågmyra, nära parken (13F 6e , [6733210, 1473120] ), vägslänter, 2006 (IPt)
Sågmyra, Slätthagen (13F 6e , [6734350, 1473800] ), ängsmark , dikeskanter, 2006 (IPt)
Stängseln (13F 6g , [6734150, 1481510] ), vägkant, 2011 (IPt)
Västanberg (13F 6g , [6734320, 1481160] ), åkermark i trä, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739345, 1471964] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Baggbo (13F 7f , [6738100, 1479160] ), vägkant, 2006 (IPt & JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [6736870, 1481610] ), tomtmark,ängsmark, 2005 (IPt)
Björsberg (13F 7g , [6739980, 1481290] ), ängsmark, 2005 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744090, 1477850] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
500 m SV Gammals (13F 8g , [6740950, 1481780] ), vägkant,ängsmark, rikligt o spridd , 2005 (IPt & JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
300 m S om Fjällgrycksbo (13F 8h , [6742800, 1485500] ), vägdike, massvis , 2005 (JEd & IPt)
Sörskog , Gillerholen (13F 9f , [6745010, 1476530] ), vägkant-dike, 2006 (IPt & JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, rikligt spridd , 2018 (IPt & JJa & MNo)
Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS & IPt)
Nybingsbo (13E 7i , [6736840, 1441720] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS & IPt)
Alvik (13E 7j , [6736962, 1448610] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Olsnäs (13E 8i , [6740790, 1444110] ), ängsmark,tomtmark, spridd , flera lokaler , 2009 (IPt)
Högholen (13E 8j , [6742910, 1447146] ), vid gammal hölada, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
Storänget (13E 8j , [6743340, 1447401] ), skogsbilvägkant,upplagsplats, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739627, 1451262] ), tomtmark, rikligt , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
1 km S om Södra Hjulbäck (13F 8a , [6740750, 1452290] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ), vändplan skogsbilväg, 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ), vägkant, 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ), vägkant, rikligt , 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ), fäbodmark, 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ), fäbodvall , betesmark, spridd , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, vanlig i stora delar av byn , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), vägkant ängsmark, rikligt , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ), vägkant, 2005 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ), fäbodvall ,fägata, 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ), fäbodvall, massvis spridd över hela fäbodvallen , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ), fäbodvall, rikligt spridd , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ), vägkant, 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), vägdike, 2005 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734138, 1466857] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, flerstädes , 2020 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738765, 1459365] ), vägkant, 2019 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ), betesmark, 2005 (JEd & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739431, 1464559] ), ängsmark, rikligt , 2016 (IPt)
Strax N om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739667, 1464670] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (IPt & JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ), vägkant/dike, 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ), vägdiken, rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ), ängsartad tomtmark, rikligt , 2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ), vägslänt, diken, ängsmark, dominerande kåpa , 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ), tomtmark, massvis , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ), vägkant, 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ), ängsmark, 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ), tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete, rikligt , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ), vägdiken, 2005 (JEd & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (IPt & JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ), vägkant, 2010 (IPt)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, 2007 (IPt)
Söderås (13F 9c , [6747480, 1463080] ), vägkant, 2007 (IPt)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, vanlig , 2008 (JJa & IPt)
Ärtled , fäbod (13F 9e , [6748480, 1474240] ), vägkanter, 2009 (IPt)
Rättviks kyrka (14F 0c , [6752795, 1461544] ), gräsmatta, 2011 (RCa)
Österängarna (14F 0d , [6754280, 1466550] ), vägslänt, rikligt , 2007 (IPt)
Lisskog , fäbod (14F 0e , [6751020, 1472510] ), vägkanter o diken, 2009 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken (14F 1b , [6756670, 1456520] ), vägkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Vikarbyn ,Stensbäcken-Holen (14F 1b , [6757340, 1456190] ), vägkant, t.rikligt , 2006 (IPt)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757610, 1468760] ), gräskulle mot åker, 2007 (IPt)
Blecket (14F 1e , [6756320, 1471370] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Born (14F 1e , [6759860, 1470390] ), landsvägskant, 2006 (IPt & JEd)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Tammeråsen (14F 2a , [6762300, 1452430] ), vägkant och diken, 2006 (IPt)
Ö Born (14F 2e , [6760100, 1470740] ), gammal körvägkant, rikligt , 2008 (IPt)
Gamla Larsbodarna (14F 3b , [6765290, 1459550] ), fäbodvall, 2007 (IPt)
Finnbacka (14F 4h , [6770540, 1487320] ), vägslänt, 2007 (IPt)
BODA

Ovanmyra vid landsvägen (14F 2d , [6764810, 1468270] ), vägslänt, 2006 (IPt & JEd)
Styggforsen vid P-platsen (14F 3d , [6765810, 1466800] ), vägkant, 2006 (IPt & JEd)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767370, 1468040] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467030] ), ängsmark, rikligt , 2005 (IPt)
V om Tora (14F 3e , [6765060, 1471550] ), skogsbilväg, 2008 (IPt)
Gulleråsen (14F 4d , [6772900, 1466330] ), ängsmark, 2008 (IPt)
ORE

Furudal vid Linlok (14F 6c , [67837, 14638] ), fuktig gräsmatta, riklig , 1990 (JEd)
ORSA

Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775340, 1436770] ), gräsmatta, villatomt, 2009 (Ralf Lundmark)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753540, 1435560] ), ängsmark, 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753340, 1422260] ), skogsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763353, 1449164] ), ängsmark, fäbodvall, rikligt , 2011 (IPt)
Rödmyran (14E 3g , [6767144, 1434359] ), dike mellan bilväg och gång cykelväg, massvis med 8 arter kåpor , 2011 (IPt)
Oxberg (14E 5c , [6779090, 1411190] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Tennänget NV om (artp.), (14D 5h , [6775513, 1385460] ), åkerren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786270, 1407970] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Nornäs (15D 3c , [6815785, 1363179] ), vägdike och slänt, 2010 (IPt & RCa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Dymossen (12E 5f , [6676090, 1425180] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Stora Låsen (artp.), (12E 5f , [6676123, 1428103] ), vägkant, dike, myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Frösaråsen (12E 5f , [6679360, 1426290] ), vägdike, 2006 (IPt)
FLODA

Flen (12E 7i , [6688930, 1442520] ), gammal ängsmark, 2006 (IPt)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696551, 1438800] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696530, 1446490] ), vägkantsdiken fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699300, 1447970] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704460, 1448192] ), fäbodvall, några ex , 2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6709131, 1444412] ), ängsmark, 2020 (IPt)
Esaholen (13E 1i , [6709649, 1444824] ), vägkant mot ängsmrk, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6708940, 1447550] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714240, 1440820] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
MALUNG

300 m N vägkrönet vid Laxmossen ,invid vägen (12D 8i , [66905, 13926] ), dikesslänt, (belägg conf.Hans Rydberg), 1985 (OSt)
800 m S Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), vägdike, rikligt , 1996 (OSt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, t.rikligt o flerst. , 2006 (IPt)
Vålbergs fäbod (13D 8i , [67416, 13909] ), fäbodvall, enstaka , 2005 (IPt)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Fulufjället - Bergådalen (15C 6f , [68308, 13293] ), fuktig högörtsmark vid bäck 880 m.ö.h., m.allm. , 1989 (THe)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), vägkant och vägdike, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), vägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Särna gamla kyrka,kyrkogård (15D 9b , [68452, 13591] ), gräsmatta, enstaka , 1989 (ULn)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848670, 1308490] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872850, 1343520] ), gammal barrnaturskog., 2014 (Gillis Aronsson)
Grövlan (artp.), (16C 7d , [6889324, 1317347] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), högörtgranskog, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora