Alchemilla filicaulis ssp. vestita    Vindaggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15347] ), gräsmark efter vägen, ett fåtal , 1985 (PDm)
SÄTER

Säter vid ångsågen (artp.), (12F 8j , [6691949, 1496468] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
Österdalarna

GAGNEF

Bäsna vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), grässlänt, fåtal , 2013 (IPt), ej återfunnen 2020 (IPt)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753556, 1435557] ), ängsmark, flera ex, med minst 6 andra kåpor , 2009 (IPt)

Dalarnes Flora