Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66802, 15346] ), vägkant, 1 ex.? (best.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683037, 1538251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GARPENBERG

Risfallsberget ca 1.7 km SSV Sövringsbo (12G 8e , [66919, 15225] ), skogsstig, 1991 (JEd)
HUSBY

Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
SÄTER

Bisbergs herrgård (12F 8j , [6693560, 1499230] ), gräsmark, 2004 (IPt)
STORA TUNA

Åselby fäbod (12F 9d , [6698260, 1467630] ), skogsbilvägkant, 2005 (IPt)
Norr om Noran (13F 0c , [6704440, 1464560] ), ängsmark mellan skogsbilväg och sjö, 2006 (IPt)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716167, 1470305] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ), gräsmark i skogen, 2012 (DABS & IPt)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, 2009 (IPt)
Nysjö fäbodar (14G 1b , [6758590, 1508740] ), fäbodvall, flera ex , 2004 (IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472800] ), ängsväg, 2012 (DABS & IPt)
SÖDERBÄRKE

Gärdsjöbovägen. Norr om grustaget (12F 0f , [6651, 1479] ), vid skogsväg, 1980 (RNo)
Söder om Tolvsbo. efter vägen söderut mot St. Bjursjön (12F 1h , [66572, 14855] ), 1985 (RNo)
LUDVIKA

Jägarnäs - Rävsnäs (12F 3d , [66662, 14666] ), gammal ängsmark, 2004 (IPt)
Ställviken, längs f.d.järnväg (12F 4d , [66715, 14652] ), kant av fd jvg-spår,nu cykelbana, 2004 (JEd)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), i sjökanten, 1998 (GEn)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ), vägkant, 2007 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ), gammal brukningsväg i skog, enstaka , 2005 (JEd & IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ), vägdiken, t.rikligt , 2005 (JEd & IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692252, 1458085] ), örtrik blandskog, 2010 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (13F 1b , [6709250, 1458300] ), vägkant, 2005 (IPt)
Finntorpet ,fäbod (13F 1c , [67072, 14610] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
O-sluttning Knusberget (13F 2a , [6712150, 1450318] ), gräsbevuxen släpväg för virke i skogsterräng, några ex , 2004 (IPt)
Mellan Grådbodarna o Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713857, 1452409] ), parkering efter skogsbilväg, 2 ex , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14597] ), skogsstig, 2005 (IPt & RCa)
N spetsen av Myrtjärnen (13F 2b , [6714940, 1456382] ), gammal körväg , 2005 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [6711997, 1460120] ), ravinbotten, 2008 (IPt)
Björka, ängen på vägen mot "Nistäppa" (13F 2c , [6712595, 1460147] ), ängsmark, fåtalig , 2010 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712770, 1464980] ), gräsbevuxen skogsväg, många ex. , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712818, 1460230] ), vägkant ,ängsväg, några ex. , 2004 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713100, 1462980] ), daggkåperik ängsmark, 9 arter inom 50 m2, 2012 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713303, 1462258] ), vägslänt, ca 4 m2 , 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713640, 1462290] ), vägkant, bruksväg i älvravin, 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714033, 1462932] ), ängsmark med ytterligare 6 arters kåpor, enstaka , 2008 (IPt)
Djurås by, nära Nybrosjön (13F 2c , [6714310, 1464150] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718821, 1456647] ), mager ängsmark/gammal gårdstomt, 2017 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
ÅL

Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ), vägkanter diken parkering, 2010 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ), ängsmark, 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ), ängsväg genom blandskog, 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ), friskäng, sparsamt , 2005 (JEd & IPt)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lönnmarken (14F 3e , [6767510, 1471760] ), gammal ängsmark som fortfarande hävdas, fåtal , 2012 (IPt)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ), längs gångväg, enstaka , 2011 (GHa)
Norrboda, Gammelstan. (artp.), (14F 5e , [6777976, 1470118] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ), fäbodvall, enstaka , 2013 (GHa)
ORSA

Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, 2005 (IPt)
SOLLERÖ

Nedre Borrberg (13E 9g , [6748956, 1432055] ), skogsbilväg, vändplan, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors skogsmuseum (14E 0e , [6753340, 1422260] ), skogsmark, enstaka , 2005 (IPt)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Åsen ,400 m SV Kapellet (14D 9i , [6796820, 1393397] ), ängsmark på tomt, 2010 (IPt)
Åsen ,Kapellet (14D 9i , [6797060, 1393730] ), tomtmark, 2010 (IPt)
Blyberg , Klitten (14E 6c , [6783350, 1411990] ), ängsmark, ca 10 ex , 2008 (IPt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818880, 1386260] ), gårdsplan och skogsbilväg med kanter, sparsam , 2016 (LBr)
HAMRA

V om Sjöändan (16E 0h , [6850480, 1438580] ), skogsmark, fåtal , 2005 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lv mitt emot N Nordsjön (12E 1h , [66553, 14382] ), 1990 (GEn)
Hån (12E 4e , [6674820, 1423700] ), vägslänt och dike, 2006 (IPt)
Ulriksberg (12E 4g , [6672700, 1433750] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Lövsjön ,vägkorsningen mot Gänsen (12E 7h , [66885, 14379] ), vägkant, 2005 (IPt & RCa)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön , V om Vålbergsmyran (12E 9h , [6699630, 1435460] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Salå f.d. jvgstation (12E 9j , [6696590, 1445440] ), gräsmark, 2007 (IPt)
Vägen mellan Handbacken -Lövsjön (13E 0h , [6701680, 1436360] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Lamasfallet, N om Håvberget (12E 7g , [6685560, 1434630] ), vägkant och vägdiken, 2006 (IPt)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Långmoren (13D 2j , [6711990, 1397680] ), ängsmark, delvis hävdad som gräsmatta vid gammalt torpställe, t.rikligt , 2006 (IPt)
MALUNG

Acksjöåsen,Rönningen 300 m VNV Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13908] ), igenväxande ängsmark (belägg conf.Hans Rydberg), 1987 (OSt)
350 m VNV Jan Massas , V om åkrarna (12D 8i , [66925, 13909] ), örtrik skog, 5 ex , 1996 (OSt)
Bråtesta, f.d. fäbodvall vid Öst-Kvien (13D 0h , [6701420, 1389790] ), hävdad vall, flerst. , 2006 (IPt)
V om Tyngeberget (13D 6i , [6732440, 1391910] ), hygge, 2007 (IPt)
Arvsälen, fäbod (13D 7h , [6737360, 1389780] ), betesmark, t.rikligt spridd , 2006 (IPt)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Nördre Trollsjöns östra strand (15C 8h , [6844710, 1339350] ), gräsmark vid rastplats, ett bestånd , 2010 (LBr)
Fulubågan , nära infotavla naturreservat (15C 9f , [6845954, 1326982] ), slänt mot älven, 2011 (IPt & RCa)
Fulan, V-sidan uppströms Dubbelkojan (15C 9h , [6846, 1335] ), örtrik strandäng, 1991 (JEd)
Oxvålens SV-sluttning, nedre delen (16D 3b , [6869, 1359] ), örtsänkor i skog, sparsamt , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Fröbergsvallen (16D 3c , [68655, 13609] ), fäbodvall,torrbacke, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ), igenväxande linda med torrbackskanter, spridd , 2019 (LBr)
S om Storhån, vid vägeb (16C 3f , [6868, 1325] ), fuktig strandskog, sparsam , 1990 (CAl)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Gjoten fb (16C 6d , [68818, 13171] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Valdalsbygget , 1.3 km mot NNO (16C 7c , [68880, 13138] ), tidvis grundvattenpåverkad Nardus-hed (ca 805 möh), 1991 (JEd)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Grundagen vid bron över Grundöjan (16C 7i , [6889920, 1340490] ), stig, sparsam , 2017 (LBr)
Grundöjan (16C 7i , [6889930, 1340490] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Storfjätan nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), strandsnår, spridd , 1994 (DABS)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
4 km N om Lillfjäten, ca 200 m N vägen mot Olåstorp (16D 6a , [6880760, 1351859] ), sänkor ,bäck eller fuktiga platser, spridd , 2008 (RCa)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), örtrika skogsängar o fuktdråg, riklig , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), öppet örtdråg, sparsamt , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora