Alchemilla alpina    Fjällkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens m.allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
100 m N om riksgräns 130A , Gördalen (15C 6e , [6832708, 1323984] ), vägslänt, 2011 (IPt & RCa)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6834573, 1324326] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (15C 6e , [6834866, 1324273] ), ängsmark, 2011 (IPt & RCa)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället - Bergån (15C 6g , ), snölegsraviner på kalfjället 950 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Fulufjället NP (artp.), (15C 7h , [6839602, 1336328] ), noterad , 2019 (Dennis Nyström)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ), fuktäng, bäckkanter, a. ,frekvens allm. , 1986 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68687, 13455] ), vägskärning, 10 stora tuvor , 2008 (MNo)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 4i , [6873578, 1343442] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Nipfjällets NR, sommarparkeringen (artp.), (16C 4i , [6873589, 1343438] ), 2015 (Per Johansson)
Nipstugan (artp.), (16C 4i , [6873620, 1343291] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipstugan, 300m NV (artp.), (16C 4i , [6873916, 1343248] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 5i , [6875260, 1344715] ), vägkant på kalfjäll., noterad litet bestånd intill väg. , 2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875471, 1344963] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [6875160, 1345670] ), 2001 (TLj)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ), revel i ån, spridd , 2020 (LBr)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ), ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Livallens säter (artp.), (16C 7f , [6887335, 1329415] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Foskdalens fäbodvall (artp.), (16C 7f , [6888024, 1329437] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Foskan (artp.), (16C 7f , [6889825, 1325558] ), noterad , 2020 (Helena Malmestrand)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ), åstrand och stig, spridd , 2020 (LBr)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet, Grövlans dalgång (16C 8c , ), allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön, nära silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891992, 1314722] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8c , [6892141, 1314445] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Långfjället, SO om Salsfjellet, Grövlans dalgång (16C 8d , ), allmän , 1990 (LAr)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6890929, 1318004] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891128, 1318240] ), fattig fjällhed, 2005 (Rolf Lundqvist)
Grövelsjögården och öster om denna (artp.), (16C 8d , [6891699, 1317458] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891893, 1315109] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893163, 1316599] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6893335, 1318251] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Långfjället (artp.), (16C 8d , [6893673, 1317964] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
V Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6894577, 1315458] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893750, 1326540] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens t.allm. 2001 (JPo)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 930 m ö h (artp.), (16C 9e , [6895624, 1324412] ), vid minimal bäckfåra på kalfjäll, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.), (16C 9e , [6895626, 1324278] ), liten äng vid mindre bäck på kalfjäll, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora