Ajuga pyramidalis    Blåsuga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djupvik (12G 5h , [66750, 15367] ), grässlänt, 12 ex. , 1988 (PDm)
Fullsta (12G 5h , [66757, 15393] ), skogsbacke, ett par ex , 1986 (PDm)
Dansarberget (12G 5j , [66788, 15452] ), vägkant, 1 ex. , 1987 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15298] ), f.d. gårdsplan, 1 ex , 1984 (PDm)
Hede (12G 6g , [66802, 15345] ), hage, 1 ex , 1986 (PDm)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684650, 1533650] ), betesmark, 3 ex , 2004 (IPt)
Storby fäbodar (12G 6i , [66848, 15407] ), vägkant, 1 ex , 1985 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66903, 15293] ), ängsmark, ett par ex , 1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66935, 15300] ), vägkant, 1 ex , 1986 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66943, 15349] ), vid järnvägen, 1 ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Konvalecenthemmet v.Högsberet (12G 2e , [66648, 15228] ), torr gräsmatta, ett fåtal , 1988 (DABS)
Brunnsjön (12G 5e , [66783, 15227] ), ogödslad slåtteräng, några 10-tal , 1987 (LBr)
Nickarvet (12G 6f , [66805, 15260] ), beteshage, några 10-tal , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ), hävdat hasselänge, t.rikl. , 1988 (LBr)
Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, vanlig , 1988 (MDv)
Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ), torrbacke hävdad, sparsamt , 1992 (JEd)
Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683622, 1524515] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Botbennings - Dammsjön, ca 150 m N-ut (12G 7d , [66857, 15190] ), torrbacke vid kalkförande gruva, sparsam , 1987 (LNo)
Buskbo - Rafshytte Dammsjön (12G 7e , [66858, 15235] ), torräng vid vägen, enstaka , 1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, nära östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ), frisk ängsmark,något kalkgynnad, sparsam , 1987 (LNo)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Byttlocket (12F 4j , [6673, 1499] ), fd torpställe inne i skog, 1987 (CGr)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ), torr vägslänt, 10-tal , 1989 (HPe)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14971] ), torr gräsmark vid gammalt gruvhål, 5 ex , 1989 (HPe)
700 m S Norns bruk (12F 5j , [66771, 14987] ), vägkant, enstaka , 1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Norra Knapptjärn vid gruvan (12G 5a , [66763, 15002] ), fuktig gräsmark, 4 ex , 1991 (HPe)
Norra Knapptjärn (12G 5a , [66764, 15002] ), gräsmark, flertal , 1991 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ), fuktig mark nära väg, fåtal , 1991 (HPe)
Vägkorsning vid sjön Dräcken (12G 5b , [6675520, 1507450] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Hällby vid Dräcken (12G 5b , [66765, 15065] ), fuktig mark nära sjö, 3 ex , 1989 (HPe)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ), äng, fåtalig , 1988 (HPe,LBr,TLj)
Ingevallsbenning (12G 6a , [66821, 15043] ), i liten f.d.slåtteräng/hage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
N om Botan (12G 6a , [66827, 15030] ), grustag, 5 ex , 1988 (HPe)
Lilla Entjärn (12G 6a , [66834, 15036] ), fuktig barrskog, 3 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan Byn (12G 7a , [66857, 15012] ), gräsmatta, 10-tal , 1989 (HPe)
Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66865, 15015] ), dike, 12 ex , 1988 (HPe)
Granbo (12G 7a , [66870, 15022] ), vägkant nära gård, enst. , 1987 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15021] ), gräsmark i skogsglänta (f.d.skjutbana), fåtal , 1986 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ), glänta i barrskog, fåtaligt bestånd , 1986 (EDn)
Viggesnäs (12G 8b , [66902, 15065] ), ängsmark, 1985 (MDv)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockig blandskog, 2014 (DABS)
Nedre Stigsbo (13G 0f , [67043, 15255] ), hästhage, enstaka , 1989 (JEd & CHe & BPe)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 1 , 2013 (HLe)
400 m N om Svarttjärnen, 2 km norr St Skällingen (13G 1e , [6709815, 1523618] ), ~refl~ ,vägkant, dikeslös, 11 st , 2003 (NGu)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ), f.d. ängsmark, ~3 ex , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
Häglingsbo fäbod (13G 4d , [67205, 15171] ), igenväxande ängsmark, 1 ex , 1987 (SJa)
SÄTER

Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ), gammal ängsmark , nu granplantage, rikligt , 1989 (SJa)
Norr Stora Ställtjärn (artp.), (12F 6j , [6681935, 1496005] ), frisk gräsmark gräsmark runt f.d. skogsarbetarbostad, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Backus (12F 7i , [66869, 14927] ), ängsmark/ åkerkant/vägren, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ), gammal ängsmark/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
V om Stångtjärn , vändplan (12F 7j , [66883, 14956] ), grusmark, 3 ex , 1989 (SJa)
Marken (12F 8i , [66917, 14906] ), ängsmark, >40 ex , 1989 (SJa)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ), stig, 1987 (SJa)
Tingsvallen (12F 9j , [66955, 14958] ), f.d.betesmark, 2ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Svartsjön 200 m SV-ut (12F 9h , [66959, 14876] ), S-exp. åsravinslänt i granskog, 1991 (JEd)
Stabberget (artp.), (12F 9h , [6697048, 1488358] ), 2011 (Janolof Hermansson)
N.Dalnäset (12F 9i , [66958, 14939] ), gräsmark, 5 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14727] ), hagmark, 1 ex , 1989 (SJa)
Ingevallsbo, N (artp.), (12F 6g , [6682480, 1483000] ), blandskog, 2009 (Ralf Lundmark)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14807] ), slåttermark, 1 ex , 1989 (SJa)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ), ängsmark, 5 ex , 1989 (SJa)
Tallbottens gruva (12F 7e , [66864, 14738] ), gruvplan, 3 ex , 1989 (SJa)
Norbo finnmark (artp.), (12F 7g , [6685769, 1480598] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Norbo finnmark Fäbodtäppa (artp.), (12F 7g , [6685772, 1480632] ), 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Snickargården (12F 7g , [6685772, 1480632] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66860, 14807] ), ängsmark, 5 ex' , 1989 (SJa)
Snickargården (artp.), (12F 7g , [6686317, 1480894] ), 20 stjälkar/strån/skott , 2016 (Stig-Åke Svenson)
NO Silvberg .nära Hyhyttan (12F 7h , [6688, 1487] ), gammal hagmark, 2 ex , 1988 (BJn)
Fiskarbo (12F 7h , [66889, 14870] ), gammal ängsmark mm, t.rikligt , 1989 (SJa)
Elseholm (12F 8g , [66923, 14805] ), gräsmark,gammalt torpställe, enst. , 1990 (THe)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, 1 ex , 1987 (SJa)
Magnilbo (12F 8h , [66914, 14888] ), igenplanterad ängsmark, ~30 ex , 1989 (SJa)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66917, 14854] ), vägkant, 3 ex , 1989 (SJa)
Rönningen (12F 8h , [66926, 14860] ), gräsmark, >30 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Inäga V Rv 50 (artp.), (12F 7e , [6688433, 1471962] ), 20 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, enst. , 1987 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Vändplan, Rv60, Borlänge-Ludvika (12F 8e , [6692680, 1473360] ), gräsmark, 1 ex , 2009 (IPt)
Kalkberget Skenshyttan (artp.), (12F 8f , [6692680, 1477928] ), ,frekvens m.allm. 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Kalkberget, Skenshyttan (artp.), (12F 8f , [6692942, 1478278] ), lågörtgranskog gammal körväg, 6 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön S. vid väg (artp.), (12F 8f , [6694687, 1478170] ), 7 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ), fuktig skogsäng(f.d.torp), 10-tal , 1988 (IAn)
Åselby fäbodar , Idkerberget (12F 9d , [66982, 14675] ), hygge vid skogsväg, några få , 1988 (IAn)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Väg mot Finnsåsens fäbod (artp.), (12F 9e , [6695630, 1473034] ), vägkant, 4 plantor/tuvor , 2019 (Staffan Jansson)
Snöberget (artp.), (12F 9f , [6695494, 1478133] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.), (12F 9f , [6695612, 1479429] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Gammelbuan, Gästgivarbodarna (artp.), (13F 1d , [6706550, 1465400] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Simsbodarna fäb. (artp.), (13F 1e , [6707285, 1470876] ), 2 plantor/tuvor , 2015 (Sören Nyström, Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 1g , [6709966, 1482568] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2e , [6711942, 1471374] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ), längs stig, 2020 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Igeltjärnsvägen (artp.), (13F 2g , [6712318, 1481104] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ), gräsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

V om torptecknet 500 m S om Starens (13F 1i , [67055, 14927] ), skogsängsmark mot odlingsrester vid stig, 4 ex , 1999 (SBm)
Djupsänget SV Oberget (13F 2h , [67109, 14865] ), betad hage i skogskanten, t.rikl. , 1988 (TLj)
ASPEBODA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6713525, 1481153] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ), vägkant, 2018 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 3h , [6715341, 1485514] ), torräng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo Västra, stora hagen (artp.), (13F 3g , [6719533, 1482452] ), torr gräsmark, noterad , 2020 (Per Johansson)
Öv. Gruvriset, i 2 ängar (13F 3h , [67188, 14888] ), torräng v. hällar, resp mot vägkant, enst. , 1988 (JEd)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, enst. , 1987 (SNy)
Hemmingsbo SO hörnet övre hagen (artp.), (13F 4g , [6722462, 1484318] ), torr gräsmark, 2 , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla berget, gräsmatta vid lekplatsen (artp.), (13F 4h , [6720585, 1488009] ), näringsfattig gräsmatta, 2015 (Per Johansson)
Glamsarvet, stora hagen (artp.), (13F 4h , [6721940, 1485844] ), noterad , 2019 (Per Johansson)
Lugnet,n.Sjulsarvets rastplats (13F 4i , [67230, 14927] ), igenväxande f.d.betesmark m.hällar, t.rikl. , 1988 (TLj)
Klockartäkt (artp.), (13F 4i , [6723224, 1491224] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
SUNDBORN

Risänget (13F 5j , [6729580, 1499770] ), ängsmark, 1 stort ex , 2009 (IPt)
Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), kalkhällar, enstaka , 1986 (JEd)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, c:a 5 ex , 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

M.Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67338, 14972] ), stenig ängsglänta i beteshage, 2 ex. , 1988 (JEd)
Åkers långfäbodar, övre delen (artp.), (13G 5c , [6726561, 1511416] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726730, 1520790] ), vägkant, 2012 (DABS)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ), övergiven ängsmark, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761324, 1514859] ), ängsmark/gräsmatta, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), gammal ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, sydost om (artp.), (14G 2d , [6760779, 1516232] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Baståsen (artp.), (14G 2d , [6763846, 1516116] ), 1 plantor , 2012 (Nicklas Gustavsson)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

( , ), På ca 50 lokaler i socknen , 1987 (ALu & TPe)
Lysenberg (11F 9h , [6648, 1487] ), 8-10 ex , 1980 (RNo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttruin, 2 ex , 2001 (BFo)
Finntorp (11F 9i , [66479, 14932] ), fornåker med gallrad 50-årig granskog, 2 ex , 2001 (BFo)
Nedre Trätsbo (artp.), (11F 9i , [6649008, 1490464] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), granbevuxen ödetomt intill stig, 1 ex , 2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), skogsbryn vid fritidstomy, 4 ex + rosetter , 2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2007 (GJn)
Staffas (12F 1f , [6659, 1479] ), 1983 (RNo)
Ca 50 m S Aspmoren mellan slåtteräng o väg (12F 1g , [66592, 14803] ), tidigare betad torräng, 7 ex. , 1987 (TPe)
Kottars (12F 1i , [66593, 14930] ), 1982 (RNo)
Knutsbo (12F 2i , [66606, 14930] ), 1983 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), stenig beteshage, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ), nära landsvägen, på södra sidan, spridd , 2017 (LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ), ängssluttning mot sjön,avbetad, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Kronmoren (12F 3i , [66674, 14937] ), på hällar, 1 ex , 1986 (ALu)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [6667560, 1493710] ), torrbacke, sparsam , 1987 (LNo)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ), betesmark, 1989 (TLj & LBr)
NORRBÄRKE

Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
Flogberget (12F 4e , [6670060, 1472080] ), gräsmark, mot parkering, 5 ex , 2004 (IPt)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678970, 1487850] ), vägkant, vägskäl, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norrvik,Fängerhällarna (12F 5c , [66776, 14606] ), gräsmark v.brunn, 5 ex. , 1988 (TLj)
GRANGÄRDE

S om Skallmossen , "Säfsbanan" (12E 1h , [66581, 14395] ), 1998 (GEn)
Holmtjärn (artp.), (12E 1h , [6659400, 1439800] ), vägkanter, 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg (12E 4i , [66736, 14421] ), slåtteräng, 2015 (MNo)
Kullen (12E 7j , [6689201, 1447440] ), vägdike, några ex. , 2006 (IPt)
Örtjärn (artp.), (12F 2a , [6663200, 1450900] ), naturbetesmark, 1990 (Janolof Hermansson)
G:la Finntorpet (12F 5b , [66785, 14590] ), äldre ängsmark, enstaka , 1987 (JEd)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), vägkanter, 1991 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690238, 1459190] ), 2 , 2018 (Maja Wressel)
Österdalarna

GAGNEF

Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706390, 1461910] ), fäbodvall, fåtalig , 2006 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707364, 1462730] ), fäbodvall, spridd , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna,fäbod (13F 1d , [6706200, 1465488] ), fäbodvall, 15-tal , 2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714190, 1452250] ), fäbodvall, mer än 100 ex. , 2004 (IPt)
Björka, mot By (13F 2b , [6713005, 1459570] ), betesmark i ravinsluttning, sparsamt , 2005 (IPt)
Björka , mot By (13F 2b , [6713075, 1459645] ), betesmark i ravinsluttning, ca 80 ex. , 2005 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712700, 1461468] ), annan, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2c , [6712753, 1462241] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6720809, 1461949] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6722006, 1460775] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
ÅL

Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
BJURSÅS

Prosgårdarna (13F 6e , [67339, 14746] ), ~refl~ ,torr ganska solig och sandig vägkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
20 m väster om liten bod ovan Olle Näs (13F 6e , [67344, 14744] ), lite fuktig mark med mycket gräs och björkar, 4 ex , 1996 (MBe)
Gopa, prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734476, 1474440] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ), betesmark, 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
V. Hamberget,Baggbo (13F 7f , [67381, 14794] ), torräng, ca 20 ex , 1989 (BCa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738430, 1478440] ), 2015 (Gunilla LagerqvistLars Lagerqvist)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkfuktängskant i övre lite torrare delen, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67367, 14816] ), igenväxande linda, flertal , 2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Slogkärret intill Liholsån (13F 7g , [67393, 14805] ), f.d.slåtteräng, 1 ex. , 1990 (PJo)
Källsarvet (13F 7h , [6739290, 1487390] ), vägkant, 2015 (JJa)
Brändan ,S om Sörskog (13F 8f , [6744030, 1476750] ), vägkant, 2009 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481400] ), ~refl~ ,Igenväxande inäga, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741450, 1480520] ), gammal slåttervall, 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs (artp.), (13E 7h , [6739801, 1438074] ), gräsmark, vägkant, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744140, 14378820] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ), fäbodvall, spridd på stora ytor av vallen , 2010 (IPt)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ), fäbodvall , betesmark, ca 10 ex. , 2007 (IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722405, 1443429] ), betesmark vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Ljusbodarna (13E 4i , [67227, 14434] ), slåtteräng, hävdad, c:a 25 ex , 1987 (LBr)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444210] ), fäbodvall, enstaka , 2004 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4b , [6721108, 1456750] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4b , [6723682, 1456563] ), annan, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Granbergets fäbod (artp.), (13F 6a , [6733365, 1450082] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6738932, 1459538] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 7b , [6739059, 1459723] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ), hagmark, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (artp.), (13F 7d , [6739275, 1468798] ), noterad , 2019 (Ville Pokela)
Torrberg nära stora vägen (13F 8c , [67404, 14605] ), gräsmark, 2 ex , 1991 (MKp)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 8c , [6742222, 1461518] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Leksand (13F 8c , [67433, 14606] ), gammal vall som slås, ca 5 ex , 1986 (MKp)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14617] ), torr gräsmark, vägkanter och betesmarker, 1 ex , 1991 (MKp)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67434, 14618] ), 2 ex , 1991 (MKp)
Risholn (artp.), (13F 8d , [6741606, 1466918] ), noterad , 2015 (Uno Skog)
Getsarvet (13F 8e , [67446, 14726] ), ängsmark, 1 ex. , 1993 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ), ängsmark, 2008 (JJa & IPt)
Faxbergs fäbodar (artp.), (13F 8f , [6742258, 1475774] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
RÄTTVIK

Jossbodarna, nära fäboden (13F 9d , [67489, 14696] ), fäbodstig, 1 ex , 1986 (TLj)
Ärtleds fäbod (13F 9e , [67486, 14741] ), intill fäbodstuga på slaget tun, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Gumsberg, Blecket (artp.), (14F 0f , [6753350, 1477800] ), betad fäbodvall, 2008 (Stephen Mankelow)
Övre Gärdsjö,eft.vägen mot Bjursås (14F 1d , [67559, 14697] ), klipphyllor i vägskärning, 2 ex , 1986 (TLj)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), vid fäbodväg, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ), kraftig, betad källa, ett tio-tal , 1987 (LBr)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad fäbodskog och betad hage på vallen, 2008 (Stephen Mankelow)
Långänget,500 m Ö Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14656] ), f.d.slåtterängar,nu granplanterade, enstaka , 1986 (TLj)
Ö Born (14F 2e , [6760440, 1471510] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Sandvikens fäbodar (14F 2g , [6764, 1480] ), fäb.vall m.rödkämpar etc., massvis , 1989 (TLj & LBr)
Bingsjö ,Aborrgården (14F 3i , [6766, 1491] ), hackslog, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Bingsjö nedom Peckosgården (14F 3i , [6767, 1491] ), hackslog, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Finnbacka (0-2-,1-2-) (14F 4h , [6770, 1487] ), ännu hävdade ängsmarker, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstugubodarna (14F 4i , [67726, 14913] ), fäbodvall, rikligt , 2011 (GHa)
BODA

S om "s" i Lenåsen (14F 3d , [67653, 14698] ), försumpad f.d.slåttermark v.bäck, enstaka , 1985 (TLj)
N.Lenåsen (14F 3d , [67656, 14697] ), lövskog, enstaka , 1985 (TLj)
Ovanmyra - Lenåsen (14F 3d , [67659, 14695] ), f.d.ängsmark eft.bäck, flera ex , 1985 (TLj)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ), slåtteräng, något tiotal , 2017 (GHa)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ), gårdsplats, enstaka , 2010 (GHa)
Skärmyren (14F 3d , [6767730, 1467030] ), hävdad äng, flertal , 2016 (GHa)
Jälltjärnänget (14F 4d , [6772990, 1465090] ), igenväxande f.d. åker, ca 10 stycken , 2012 (GHa)
Silverbergets fäbod (14F 4e , [67710, 14726] ), betesmark vid källa, enstaka , 1985 (TLj)
Givarsbodarna (14F 4g , [67736, 14829] ), ~refl~ ,fördämningsvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2010 (GHa)
ORE

Dalbyn, Dammsveden (14F 5d , [6779070, 1465040] ), gräsmatta, enstaka , 2015 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67828, 14808] ), ängsmark i fäbodvall, ca 10 ex , 1987 (RLu)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ), gammal bruksväg, enstaka , 2019 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67928, 14622] ), betesmark, c:a 10 ex , 1987 (LBr)
Ärteråsen (14F 8c , [67931, 14622] ), fäbodens idag enda slagna hackslog!, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Vitaspen (14F 8h , [67922, 14888] ), torr,ännu öppen ängsmark, några ex , 1988 (LBr)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Gisslarbo (f.d. fäbod) (14F 9f , [67997, 14788] ), ~refl~ ,fäbodtäkt, flera tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67960, 14842] ), torrt dike, 1 mini-ex. , 1988 (TLj & LBr)
Stråbodarna (15F 1c , [68063, 14612] ), hävdad fäbodsvall, något tiotal , 2000 (GHa)
ORSA

Märkligt nog har jag aldrig sett arten i Orsa,helt klart att den nu är sällsynt i bystråket upp till Skattungbyn ( , ), 1987 (JEd)
Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773705, 1437303] ), östra sidan av vägen, östra dikeskanten, 30 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Östra Skavsåsen (14E 4i , [67720, 14434] ), slaget ängsparti vid hus, några ex , 1987 (LBr)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), slåtterängsrester, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 9 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), enstaka i gräsmattan samt 20-30 ex i grannens (100 m åt nv) gräsmatta som klipps med vanlig gräsklippare., 1999 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Nederberga S-ut strax Ö lv.i 2 näraliggande ängar (14E 6i , [67847, 14414] ), slåtterängar (åtm.den ena ängen i hävd), enst.resp.t.rikl. , 1988 (FCa & JEd)
Höghed (14E 8h , [67925, 14393] ), artrik hävdad slåtteräng, rikligt , 1987 (LBr)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete, några ex , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), artrik, torr betesmark, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Skräddar-Djurberga (attatä Jonsstuggui) (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, > 100 , 2011 (GHa)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ), fäbodvall, 1993 (SBD)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67946, 14484] ), fäbodvall, torr gräsmark samt i skogsbryn, mer än 30 ex. några ex. 20 cm höga , 2003 (IPt)
Rutberg (14F 2e , [67620, 14703] ), gräsmatta, rikligt , 2015 (GHa)
Ämmeråsen (f.d. fäbod) (14F 5b , [67773, 14555] ), kanten av stenrösen, flerstädes , 2013 (GHa)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, ett fåtal , 2020 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark,gamla landsvägen från 280 m S herrgården till Jugens utlopp (14E 0e , [6752370, 1422060] ), vägkant, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors,gamla landsvägen i mittsträng (14E 0e , [67540, 14225] ), 1989 (BOr)
Fulåberg 2 (artp.), (14E 1d , [6759695, 1419801] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåtteräng på fäbod, noterad , 2016 (Bus Lina Magnusson)
Hemulåns fäbodar (artp.), (14E 3d , [6766100, 1417596] ), fin torräng vid hemulå fäb enl ant.boken. troligen här, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Sötan (14E 3i , [6765446, 1443242] ), fäbodvall, t.rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Fageråsen (fäbod) (artp.), (14E 4c , [6773620, 1411860] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Läde fäbod (14E 4e , [6770, 1421] ), flera ex. , 1988 (BOr)
Alderängarnas norra del (14E 4f , [6770, 1426] ), igenväxande slåttermark, några ex , 1986 (BOr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425646] ), på ängen, flera ex , 2011 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [6810, 1419] ), f.d.ängsmark,nu hygge-igenväxande, 1986 (BOr)
Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Bönsaberg (14E 7d , [67869, 14194] ), artrik slåtteräng, några 10-tal , 1987 (LBr)
Öv. Blecket ,fäbod (14E 9e , [6795, 1421] ), torr backe, ca 5 ex. , 1988 (CAp)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ), artrik slåtteräng - gräsmatta, c:a 10 ex , 1987 (LBr)
Bleckets fäbod (artp.), (14E 9e , [6795374, 1420785] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Vackerbodarna (15E 4b , [6823, 1408] ), igenväxande fäbodmark, 100-tals! , 1986 (BOr)
ÄLVDALEN

Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6783276, 1399437] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbodar (artp.), (14D 7j , [6785865, 1396225] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Hållbergs fäbod (14D 7j , [67859, 13962] ), slåttermark, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Sturmas gården (artp.), (14D 9i , [6796650, 1394298] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783851, 1409906] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ), betad ängsmark, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Björnbergs fäbod (14E 8c , [6791600, 1410380] ), 2004 (RBr)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, ett tiotal , 2016 (LBr & IPt)
Sexan-Gönans sammanflöde (artp.), (15D 2h , [6812570, 1389245] ), strand, noterad , 1994 (Bengt Danielsson)
Yttre Navardalens fäbodvall och vägkanter (15D 3j , [68171, 13979] ), 2003 (LBr)
Klitten (artp.), (15D 5h , [6827635, 1388931] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ), slåtterängsrest, några ex , 1987 (LBr)
Torrlid (15E 0c , [6800830, 1412360] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Bössbo fäbod (15E 1a , [68095, 14042] ), betesmark, några ex , 1987 (LBr)
Rymnäsbodarna (15E 2b , [68121, 14097] ), ängsrest, några ex , 1987 (LBr)
Svartbergs fäbod (15E 3b , [68188, 14060] ), ängsrest, några ex , 1987 (LBr)
Skärberg, N stolpmarkerad husgrund (artp.), (15E 4a , [6824426, 1400860] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Vålberget (13E 0j , [6704460, 1447890] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ), fäbodvall, 2006 (IPt & JEd)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713980, 1441080] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvberget (artp.), (12E 7g , [6685061, 1434409] ), 2015 (Lars-Erik Nilsson)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Håvberget norra (artp.), (12E 7g , [6685118, 1434387] ), 1 , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
ÄPPELBO

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683004, 1406342] ), noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Brindberget (13D 2j , [6714810, 1396650] ), gräsmatta, c:a 100 ex , 2007 (MNo)
MALUNG

Ö.Bredsjönäs (12D 5j , [6679, 1396] ), betesmark, 1989 (TLj & LBr)
Söder om Lisskogsåsen (13D 1e , [6709800, 1373830] ), vägkant, vändplan, många , 2012 (MNo)
Granberget (13D 2e , [67115, 13701] ), slåttrad mager ängsmark, 2016 (MNo)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67243, 13884] ), gräsmark, 10 ex , 1997 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ängsmark, fåtal ex , 1989 (AOl)
Vemforsen (13D 4h , [67244, 13890] ), gräsmark, 1 ex , 1999 (BGM)
OSO Lugnet (13D 4h , [67245, 13889] ), gräsmark, 1 ex , 1999 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Grimsmyrheden (13D 6h , [6730050, 1385180] ), ängsmark, ca 20 ex , 2001 (AOl)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
1 km norr om Arvsela (13D 7h , [67383, 13895] ), skogsbilvägskanter, rikligt , 2007 (MNo)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, rikligt , 2014 (IPt)
Västra Tandö (14D 0d , [67507, 13694] ), torr mager gräsmark, 2016 (MNo)
Lima kyrka 150 m SO (artp.), (14D 1d , [6759770, 1367610] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), artrik slåtteräng, rikligt , 1987 (LBr)
N.Fenningbergets fäbodar (14D 3d , [6766, 1369] ), torrbacke,betad, m bl.a.fältgentiana, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Mattåsens fäbod (14D 3e , [67664, 13749] ), torr hårdbetad ängsmark, något 10-tal , 1987 (LBr)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), slåttermark, 5-10 individer , 2006 (UGu)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens m.allm. 2007 (UGu)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810798, 1345654] ), stugområde, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Sofia Lundell & Hans Sundström)
Hälla NR (artp.), (15D 0a , [6801850, 1354053] ), rastplats, vägren, blandskog, 2011 (Hans Sundström)

Dalarnes Flora