Ajuga genevensis    Kritsuga


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Avesta Storfors (artp.), (12G 4e , [6670213, 1520603] ), artificiell miljö steniga/grusiga utfyllnadsmassor där ängsfrön såtts ut ett 10-tal år tidigare., 100 plantor/tuvor , 2020 (Peter Klintberg)
Storforsen, älvpromenaden (artp.), (12G 4e , [6670216, 1520591] ), vid stig genom ängsmark, 100 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)

Dalarnes Flora