Agrostis vinealis    Bergven


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Högberget (12G 5j , [66791, 15456] ), hällmark, rikligt , 1987 (PDm)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Stollberg (12F 4e , [66742, 14707] ), torr gruvbacke, rikligt , 1997 (SBm)
Stollbergs gruva (12F 4e , [667432, 147065] ), torrbacke med slagghhögar, 2009 (IPt)
Österdalarna

RÄTTVIK

baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
MORA

Siljansfors försökspark , Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ), klipphyllor, 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)

Dalarnes Flora