Agrostis vinealis    Bergven


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Högberget (12G 5j , [66791, 15456] ), hällmark, rikligt , 1987 (PDm)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Stollberg (12F 4e , [66742, 14707] ), torr gruvbacke, rikligt , 1997 (SBm)
Stollbergs gruva (12F 4e , [6674320, 1470650] ), torrbacke med slagghhögar, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Bredberget. (artp.), (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Österdalarna

RÄTTVIK

baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
ORSA

Koppången (artp.), (15E 1j , [6807316, 1447049] ), noterad , 2020 (Thomas Strid, Niklas Hjort, Elisabet Ottosson, Björn Bråvander, Tiina Laantee)
MORA

Siljansfors försökspark , Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ), klipphyllor, 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)

Dalarnes Flora