Agrostis mertensii    Fjällven


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ), steniga åstränder, 1988 (JEd)
Ämåns v.Storstupet n.gångbron (14E 8j , [67906, 14454] ), fuktig klippa vid ån (n.taigastarren), 20-tal ex. , 1988 (JEd)
ÄLVDALEN

Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ), 2003 (LBr)
HAMRA

Sandsjöån SV Hakomägg (ny för Hamra) (15E 7i , [68372, 14438] ), åstrand fors på strandhällar, 1987 (PSt)
Björnån ,vid Svegvägen (16E 1i , [68563, 14404] ), 1987 (PSt)
Björnån ,vid stora fallet (16E 1i , [68580, 14431] ), 1987 (PSt)
Björnån uppströms vägen längs Voxna (16E 1i , [68583, 14432] ), 1987 (PSt)
Västerdalarna

TRANSTRAND

750 m Ö N.Skäftåstjärn (Kastarberget) (14D 4d , [67744, 13652] ), dike vid skogsbilväg, fåtal , 1983 (PEr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [685227, 133360] ), källa och källdråg, spridd , 2014 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684991, 130795] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsbäcken (16C 0b , [685338, 130963] ), myr och sandig bäck, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Karmoåsen (16C 2f , [686301, 132793] ), granurskog ,bäckstrand i utkanten av skogen, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [688782, 131756] ), klippor, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ), fjälläng, 2014 (MNo)
Hovdbäcken (16C 9g , [689891, 133006] ), källflöde, 2007 (NGu)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora