Agrostis gigantea    Storven


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Rudö (12G 4h , [66737, 15363] ), strand, rikligt , 1986 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Stadarna (12G 5j , [66756, 15492] ), strandparti, ett par ex , 1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndal (12G 7g , [66865, 15337] ), bruksområde, rikligt , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66873, 15336] ), bangård, ett fåtal , 1985 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), vägkant, 2017 (DABS)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant mot åker, 2014 (DABS)
SÄTER

Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
S Tingsvallen även 4- 1- (12F 8j , [6694, 1495] ), väg o åkerkanter, flerst o rikl. , 1991 (JEd & LBr)
Klacken -Karlsgårdarna (12F 8j , [6694, 1496] ), vallar,åkerkanter,vägrenar, fl. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Solvarbo Ö-ut (12F 9i , [6696, 1493] ), vägkant, rikligt , 1991 (JEd)
Långhag (12F 9i , [6697150, 1494499] ), åkermark, 2015 (IPt & SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [66902, 14799] ), vägkanterna, 1994 (Bengt Oldhammer)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693525, 1483313] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687821, 1467525] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694786, 1462916] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ), spannmålsåker, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Sörbo (12F 9h , [66976, 14861] ), sandig åkerkant samt vägkanter, 1989 (JEd)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), havreåker, 2012 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474425] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67075, 14800] ), längs vägar etc., vanlig i hela rutan 1g , 1987 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706602, 1486313] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), sandig igenväxt åker, 1990 (JEd)
Kniva Ö delen (artp.), (13G 2a , [6714883, 1500132] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ), längs vägen, 2020 (SNy)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Svarttjärn (13F 5g , [6727641, 1480989] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), vändplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520230] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736330, 1506980] ), ängsmark, 2008 (JWk)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Näsbacken (12F 1h , [6658060, 1489333] ), vägkant, åkermark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699378, 1451958] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & JJa)
Backbodarna (13F 0b , [6702342, 1456680] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), åkerren,vägkant, rikligt , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [6712650, 1459070] ), dike mellan betesmark och åker, rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67135, 14630] ), vägkanter, rikligt flerst. , 2003 (IPt)
Jonmyren (13F 2d , [6711091, 1465156] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, rikligt , 2011 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), vägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (artp.), (13F 3b , [6718919, 1456550] ), noterad , 2016 (Lennart Iselius)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [6715850, 1461040] ), åkervägkanter, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718590, 1463110] ), vägkantmot åker, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Vägkant Gärde - Österfors (artp.), (13F 4b , [6720336, 1457964] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721540, 1458584] ), kornåker, 2012 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722268, 1458467] ), åkerkant, 2016 (IPt)
Moje,Larssveden (13F 4c , [67217, 14608] ), vägren mot åker, sparsamt , 2003 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen (13F 4b , [6723982, 1458930] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6727, 1477] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723979, 1448689] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ), levande fäbod, 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ), vägdike, ängsmark med å, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ), vägkant/lantbruk, 2014 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731140, 1458338] ), 2020 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilvä / blandskog, 2020 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Vargnäs (13F 7b , [6738031, 1458157] ), vägkant,dunge, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), vägtipp, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ), ängsmark,strandnära, 2016 (DABS)
Tällbergstrakten (13F 8b , ), åkrar,vägkanter,etc, frekvens allmän , 1987 (JEd)
S Bergsäng (13F 8b , ), gammal åkermark, vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
Dalsberget (13F 8b , [6740882, 1455668] ), skogskant, 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , ), gammal åkermark, vägkanter, mindre allmän , 1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ), vägkant,ängsmark, 2015 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Tällbergstrakten (13F 9b , ), åkrar,vägkanter,etc, frekvens allmän , 1987 (JEd)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Kyrkan o lantbruksskolan (14F 0c , [6752, 1463] ), åkerkanter,vallar,gräsytor v.camping,etc, flerst.riklig , 1986 (TLj)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), vägkant, 2015 (JJa)
Amtjärnsbrottet (artp.), (14F 1c , [6758048, 1460482] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67573, 14690] ), åkerkant,kvävegödda jätteex!, t.riklig , 1986 (TLj)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763050, 1490140] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Kvarnbrändan (14F 2d , [67622, 14679] ), åker, enstaka , 2012 (GHa)
900 m S Boda k:a, i byn (14F 3d , [67658, 14678] ), åkerkant, nyare vall, t.rikligt , 1985 (TLj)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ), bland några buskar vid grusupplag, enstaka , 2009 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14662] ), trädesåker, tiotals , 1998 (GHa)
Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), jordtipp, tiotals , 2001 (GHa)
ORE

Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, 2009 (GHa)
ORSA

Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ), hävdad slåtteräng, ej ovanlig , 1986 (BOr)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 6i , [6783544, 1443913] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Hornberga. fl! (14E 7h , [6787, 1436] ), i vallar o ängsmark, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsa flygfält,fl! (14E 7i , [6786, 1441] ), insådd gräsmark på sand, +- allmän i bystråket upp till Skattungbyn , 1987 (JEd)
Myggsjö (15E 4g , [6821840, 1433030] ), kulturmark, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda (artp.), (14E 0g , [6752272, 1432144] ), noterad , 1982 (Martin Bergström)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), vägkanter,kalhyggen, allmän , 1982 (Göran Thor)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), vägkant, lokalt rikligt , 1987 (LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Risbers fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ), vägkant, sparsam , 1987 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656938, 1434917] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696944, 1438481] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696670, 1446460] ), vägkant fäbodvall, 2011 (IPt)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget (13E 1i , [6705793, 1442217] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709089, 1447658] ), vägkant, 2015 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714590, 1433320] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), vägkant, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Övre Slätten N huset (12E 7c , [6688720, 1410480] ), fd ängsmark, 2013 (HLe)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ), vägkant, 2009 (DABS)
Väg mot västra delen av Vakerskogen (12E 8b , [6692549, 1408163] ), vägkant och dike, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2000 (HLe)
Kvarnåker (13E 2e , [6714222, 1423851] ), ängsmark / åker / vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,banvall, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
600m SV om Entjärnen (13D 3f , [67163, 13771] ), skogsbilväg, ett mindre bestånd , 2005 (BGM)
Hallosbacken Malung (13D 6g , [6732100, 1384980] ), vid trädgård, 2014 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [67328, 13845] ), jordgubbsodling, rikligt , 2007 (MNo)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägkant, 2012 (HLe)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
TRANSTRAND

Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), vägkant, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnabyn , intill Björkhagens vandrarhem (15D 8b , [6844, 1358] ), gräsmark intill gård, troligen i insåning, sparsamt , 1992 (DABS)
Rörmyrvallen (16C 0j , [68513, 13486] ), brukningsväg, 1989 (DABS)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), vid dynghög, sparsamt , 1987 (LBr)
IDRE

Lekåsens fäbod (15C 9e , [68476, 13208] ), äng vid gård, sparsam , 1987 (LBr)
Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)

Dalarnes Flora