Agrostis clavata    Köseven


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vädertupp i bäckdal, 1918 (ALMQ.1920, berget hörde då till Leksand) * 1954 (Bj&Tr) (RYN.1985b), (14F 0i , [67513, 14901] ), sparsamt , 1988 (RYN o.a)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751418, 1490171] ), 7 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751439, 1490183] ), dyigt sidkärr till liten bäck, 7 plantor/tuvor , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751500, 1490166] ), 7 plantor/tuvor , 2011 (Uno Skog, Torbjörn Rynéus, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora