Aethusa cynapium    Vildpersilja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ), rivningstomt int.brandmur (uppkommen då solen kom åt den f.d. blindpassagen), rikl. , 1988 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Kårarvets koloniområde (13F 4h , [6720866, 1486749] ), på och kring utkast o brännhög, 2002 (TLj)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Falun,Östanfors,t.ex.Blindg.Trotsg.Magasinsg. (- 4i 17 02) (13F 4h , [67222, 14898] ), rabatter,gatkanter o.ruderattomter, spridd (v.Trotsg.50 2 st m.höga ex.) , 1987 (TLj)
Falun,Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ), schaktad utgrävningstomt, >30 ex. , 1987 (TLj)
Mäster Pers gränd (13F 4i , [67212, 14903] ), buskrabatt, 2 ex' , 1987 (JEd)
Falu stad, i Länsstyrelsens gård (13F 4i , [67214, 14904] ), rabatt, vanskött, ett 50-tal ex , 1987 (LBr)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.), (13F 4i , [6721502, 1490326] ), 2015 (Per Johansson)
Falun,Östanfors,t.ex.Blindg.Trotsg.Magasinsg. (13F 4i , [67217, 14902] ), rabatter,gatkanter o.ruderattomter, spridd (v.Trotsg.50 2 st m.höga ex.) , 1987 (TLj)
Falun, N om Östra skolan (13F 4i , [67218, 14902] ), urgrävd banvall på jordblottor, 7 ex , 1986 (TLj)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), vägkant i kantremsan mellan cykelväg och husvägg, 10 , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Vanhäll, S-ut (artp.), (12F 3g , [6666907, 1481807] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Ralf Lundmark)

Dalarnes Flora