Aesculus hippocastanum    Hästkastanj


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdsdeponi/utkast, 1 plantor/tuvor , 2020 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mjälga (artp.), (13F 1g , [6707338, 1480410] ), små exemplar på ödetomt som föryngrat sig på platsen.några ex grävdes upp och flyttades till oljonsbyn orsa, 1999 (Bengt Oldhammer)
Savelgärdet (13F 1g , [6708483, 1481342] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Mellstav-Amsbergsv. (artp.), (13F 2f , [6711107, 1477421] ), 1 , 2017 (Gunnar Bäck)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
ASPEBODA

Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)

Dalarnes Flora