Aegopodium podagraria    Kirskål


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark,avfallsplatser, allmän, (15 lokaler) , 1987 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), ruderatmark och väg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6682765, 1537995] ), vägkant, 2019 (IPt)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), övergivet industriområde, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669144, 1518265] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo (12G 3e , [66697, 15208] ), gammal älvbrink,lövlund, ställvis allmän , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, rikligt , 1989 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Skråköping (12G 6a , [6680860, 1502556] ), gammal industrmark, 2019 (IPt & SNy)
Brunnsjön,,Badstigen 6 (12G 6b , [66843, 15092] ), övergiven tomt, riklig , 1988 (MDv)
Munkbogatan (12G 6b , [66849, 15095] ), villaträdgård, 1986 (MDv)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), vägslänt, flertal , 1988 (MDv)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Mässingsboån ,kvarn S om Norrhyttan (12G 7a , [66874, 15048] ), åslänt, riklig , 1988 (MDv)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Åsbo, f.d bosättning (12G 9f , [6696796, 1526778] ), ängsmark, kvarstående, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704124, 1512783] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Ängelsfors (13G 2d , [6713880, 1518150] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), frodig vall, 2014 (DABS)
Gammelgårdssjön (artp.), (13G 0a , [6703134, 1500281] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714370, 1510470] ), vägdike, rikligt , 2008 (IPt)
SÄTER

Väg mot Sprättbo (artp.), (12F 6j , [6680106, 1495745] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan badplatsen (artp.), (12F 6j , [6684074, 1495763] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
S om Stabberget (12F 9h , [6696860, 1488130] ), skogsmark, stort bestånd , 2011 (DABS)
Backa (artp.), (12F 9i , [6698270, 1490530] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson)
Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), skogsmark, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
Ca 300 m SO Halldammen (12F 8g , [66924, 14827] ), gammalt torpställe, 1000-tals ex , 1988 (THe)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694988, 1467930] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Högberget (12F 9d , [6697400, 1468560] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6695674, 1470280] ), jordhög vid fäboden, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Sellnäs (12F 9f , [6699004, 1476794] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkanter, 2019 (SNy)
Skinnarsveden, 400 m VSV om (artp.), (12F 9f , [6699523, 1477836] ), vägslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6699186, 1484216] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjö skjutbanan (12F 9g , [6699503, 1483191] ), jordhög o gräsmark närmast, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702508, 1478271] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Morbygge fäbodar (13F 1e , [6709300, 1470690] ), vägkant skogsväg, t.rikligt , 2009 (IPt)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6709160, 1479230] ), parkmiljö längs gamla Bullerforsbanan, 2012 (SNy)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.), (13F 1f , [6709530, 1477010] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Bullerforsen, vid kraftstationen (artp.), (13F 2f , [6710135, 1479700] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (13F 2g , [6710290, 1481870] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711143, 1483033] ), högar av schaktmassor vid skogsväg, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ), vägkant, 2012 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ), ängs-skogsmark, rikligt , 2012 (IPt)
Norr Övre Valsan (13F 4e , [6723611, 1473369] ), vägkanter, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Söder Stora Holmsjön (13F 0h , [6702785, 1486316] ), fuktig skogsmark, 2020 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14913] ), gammal trädgård kring uthus, 100-tal , 1998 (SBm)
VIKA

Strand (13F 1j , [6707443, 1496789] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärn, runt vindskyddet (artp.), (13F 2j , [6711219, 1495278] ), lövskog, 2015 (Per Johansson)
Korsnäs-Hosjö (13F 3j , ), vägkanter.tomtmark, etc, frekvens +-allmän , 1987 (JEd)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ), grus och sandgrop, 1 m2 , 2003 (JJa & BCa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Stämshöjen 150 m N (artp.), (13F 4j , [6721610, 1498370] ), blandskog, 2008 (HLe)
ASPEBODA

Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norsbo (13F 2h , [6714, 1489] ), tomtmark, 1987 (JEd)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716388, 1478203] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716, 1480] ), tomtmark, 1987 (JEd)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Stråtenbo (13F 3g , [6717, 1481] ), tomtmark o avstj.plats, 1987 (JEd)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ), vägkant, 2016 (IPt)
Samuelsdal v.Rv.60 fl! (13F 3h , [6718, 1489] ), i väg- o.trädg.-kanter, fl.o.rikl! , 1988 (JEd)
Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Falun -Korsnäs (13F 3i , ), vägkanter o kring bebyggelse, ofta riklig ,frekvens allmän , 1987 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6716894, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla Berget v. lv. V-ut (13F 4h , [6720, 1487] ), stort snår- även blommande , 1988 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), gräsbevuxen fägata, 2011 (DABS)
Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.), (13F 4h , [6720735, 1487522] ), schaktad mark efter täckning av dike för fiberkabel, 2015 (Per Johansson)
Falun -Korsnäs (13F 4i , ), vägkanter o kring bebyggelse, ofta riklig ,frekvens allmän , 1987 (JEd)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo kyrkogård (13F 5g , [6729360, 1483330] ), jordslänt, 2017 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet (13G 4a , [6724978, 1502251] ), vägkant, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724665, 1507687] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Korså, fl. (DF), (13G 4d , [6724, 1518] ), vägkanter,gräsmark, 1988 (JEd)
Karlsbyheden (13G 5a , [6725, 1502] ), avstj.plats, 1987 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Utgrycken (13F 7i , [6738680, 1491400] ), vägkant, t.rikl. , 2002 (IPt)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Bengsheden (13G 6a , [6730, 1503] ), vägkant samt gräsmark, 1987 (JEd & TLj)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (13G 7a , [6735, 1503] ), gräsmark n. tomtmark, 1988 (JEd & o.a)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736300, 1506940] ), tomtmark, 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, 2012 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740259, 1505617] ), äng och åkermark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [67402, 15130] ), gräsmark vid grusväg, var variegata, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.), (13G 8c , [6740322, 1513115] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn folkets hus (artp.), (13G 9c , [6745667, 1513225] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen, stationsområde, gammal järnväg (artp.), (13G 9e , [6749062, 1520308] ), vägkant, ruderat och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Dammen (artp.), (14G 0d , [6754562, 1519740] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Båtpers (artp.), (14G 0d , [6754796, 1515295] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Spaksjövägen vid Leknäsudden (artp.), (14G 2d , [6760299, 1516169] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), ängsmark, 2017 (JJa)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkant, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479360] ), ängsbacke,vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, ymnig , 2000 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14907] ), vägkant nära bebyggelse, talrik , 2000 (BFo)
O Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14910] ), kanten av brukad åker, ymnig , 2001 (BFo)
O Billsjö gård (11F 9i , [66475, 14911] ), blandskog,f.d.hag-el. ängsmark, spridda grupper , 2001 (BFo)
NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14908] ), bördig slänt,delvis gammalt utkast, ymnig , 2000 (BFo)
Finntorpet (11F 9i , [66480, 14931] ), fritidstomt, ymnig , 2001 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), glänta på skogbevuxen ödetomt, troligen vid f.d. uthus, stort bestånd , 2000 (BFo)
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), fuktdråg,korsande bilväg i granskog,nära ödetorp och f.d. odlingsmark, rätt många , 2000 (BFo)
Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark, talrik-ymnig , 2001 (BFo)
Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650538, 1494349] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, utrotad 2010, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677188, 1487399] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Hällsjön (12F 1c , [6658620, 1463020] ), bruksruin, stort bestånd , 2013 (IPt)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad grusväg, 2013 (DABS)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672769, 1484389] ), lövskog/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark, ymnigt , 2008 (DABS)
Bommersbo (12F 6g , [6680670, 1481600] ), vägslänt o lövdunge, ymnigt , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Hällsjön, väster om (artp.), (12F 1c , [6658779, 1462862] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Blötberget (12F 3b , [66675, 14592] ), ~refl~ ,gruvområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Ludvika, Karelen, V om Lyviksvägen och V fotbollsplan (artp.), (12F 3c , [6668937, 1464862] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Nedre Skäret (artp.), (12F 3d , [6665492, 1465896] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Ludvika, Ekvägen 13, 35 m NNV husgaveln (artp.), (12F 3d , [6668138, 1465675] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, massvis , 2010 (IPt & HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), ~refl~ ,tippmassor, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ), ängsmark, 2001 (DABS)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ), åkerkant mot ravin, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), vägkant, 2004 (GWm)
Järnsta, Västansjö hytta (12F 6a , [66814, 14522] ), gammal gruvmark, 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, sparsamt , 2018 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, 2006 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ), fäbodvall, litet bestånd , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Säl (13F 1b , [67092, 14587] ), källarkulle, ganska rikligt ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707395, 1462745] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Högberget (13F 2a , [67101, 14528] ), vägkanter, rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Mln Färmsnäs - Högsveden 14 44 -> 07 35 (13F 2a , [67110, 14538] ), ~refl~ ,vägkanter o närliggande mark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Färmsnäs (13F 2a , [67116, 14546] ), vägslänter, flerst.o rikligt , 2003 (IPt)
Vägen till Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6711820, 1451150] ), kant av skogsbilväg, t.riklig , 2004 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714150, 1452150] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
By , vägen till gamla färjstället (13F 2b , [67129, 14591] ), vägkant o slänt, rikligt , 2004 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, bestånd med vitmelerade blad , 2008 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, slänt, massvis , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14601] ), vägkant, flera lokaler i byn , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14601] ), ängsmark mellan väg och bäck, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [67132, 14600] ), ~refl~ ,ängsmark och bäck, betesmark och åkrar, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713250, 1461920] ), nedlagt grustag, numera upplag, 20- tal , 2003 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67143, 14637] ), lövskogsslänt långt från bebyggelse, rikligt , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712569, 1469017] ), skogsbilsvägkant, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, rikligt , 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ), slänt, massvis , 2003 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67151, 14629] ), älvslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Färjbacken (artp.), (13F 3c , [6715190, 1463310] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ), ravin, ymnigt , 2011 (IPt)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ), slänt mot älven, spridda från trädgård , 2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ), åkervägkant, 2016 (IPt)
Moje (13F 4c , [67203, 14607] ), vägkant, rikligt o flerstädes , 2003 (IPt)
Moje (13F 4c , [67205, 14603] ), vägkant,åkerren, rikligt , 2003 (IPt)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ), skogsvägkant, 1 bestånd , 2004 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726650, 1458700] ), 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ), ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Knippgården, 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ), solig näringsrik mark, 1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsmark, delvis igenväxt, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Björsberg (13F 8g , [67406, 14816] ), ~refl~ ,jordtipp vid vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Granberg (13E 7j , [6735346, 1448548] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt mot väg, 2012 (IPt)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Naturum (13E 8j , [6741869, 1448501] ), vägkant, 2019 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739741, 1451206] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), vägkant, 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731400, 1448100] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ), ängsmark, 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ), vägkant, 2014 (JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464445] ), skogsbilväg / ängsmark, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Mon (13F 7b , [6738611, 1456897] ), blandskog, 2019 (IPt)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.), (13F 7c , [6739540, 1464710] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Plintsberg (13F 8b , [67448, 14585] ), vägkant, stort bestånd , 1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Karlsvik (14F 0c , [67516, 14626] ), vägslänt, rikligt , 2009 (GHa)
O om Rättviks kyrkogård (14F 0c , [6752820, 1461860] ), vägslänt, massvis , 2006 (IPt)
Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Hedsåsbodarna (14F 0d , [6750, 1465] ), björkhage n. fäboden, stort best. , 1988 (TLj & LBr)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
baggetorp-w (artp.), (14F 1d , [6755864, 1467323] ), 5000 , 2012 (Magnus Stenmark)
Övre Gärdsjö, kring Södergårdarna (14F 1d , [6757, 1469] ), eft.byyvägen,på jordkällare o i ängskanter, ymnig , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.), (14F 1d , [6757210, 1468690] ), näringsrik fuktig lövskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Blecket (14F 1e , [67563, 14712] ), vägkanter, t.riklig , 1986 (TLj)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ), slänter, rikligt , 2012 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, rikligt , 2019 (GHa)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Dalstuga Elektriska kvarn (artp.), (14F 4i , [6771771, 1494312] ), noterad , 2018 (Michael Löfroth)
BODA

Merberget (14F 2d , [67640, 14651] ), dike vid vändplan, flertal , 2018 (GHa)
Ovanmyra, Ingelsgården (14F 2d , [67640, 14685] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Ovanmyra missionsshus (14F 2d , [67641, 14685] ), dike, flertal , 2010 (GHa)
Ovanmyra, gamla fosfatfabriken (14F 2d , [6764140, 1467790] ), snårskog vid å, flertal , 2018 (GHa)
"Gatugåla" i södra Bodar (14F 3d , [67654, 14677] ), diken utan för tomter, enstaka , 2006 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), vägkanter, enstaka , 2006 (GHa)
Hyttänget (14F 3d , [67686, 14661] ), gammal åker, ymnigt , 2013 (GHa)
Sinksjöbadet (14F 3d , [67689, 14677] ), ~refl~ ,bad och campingplats, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Hågåänget (14F 4c , [67724, 14640] ), jordhögar i upplag frör byggavfall, flertal , 2017 (GHa)
Gammelgården (14F 4d , [67722, 14663] ), tipp för trädgårdsavfall, rikl. , 1999 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [67783, 14642] ), tipp, rikligt , 2016 (GHa)
Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67783, 14648] ), stenröse, ymnigt , 2019 (GHa)
Dalbyn (14F 5d , [67776, 14654] ), vägslänt, rikligt , 2009 (GHa)
Arvet, "Getgården" (14F 6c , [67817, 14637] ), dyngstack, flertal , 2018 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67869, 14660] ), bruksområde, enstaka , 2017 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
Håven (15F 4d , [68225, 14656] ), dike v.gård, 1 stort bestånd , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Lisselhed (14E 4h , [67740, 14352] ), vägkant, frekvens i Orsa se rapportblad , 1987 (JEd)
Frekv:t.a! (åtm.6 lok!) Stenberg-Höglunda-Kyrkbyn-Dtackmora (DF), (14E 5h , ), vägkanter, där ofta i gräsmattor, ofta rikl! , 1987 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), alltför framgångsrikt ogräs, 2014 (Bengt Oldhammer)
NÖ Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776131, 1436691] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Enån norr Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777220, 1439307] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), liten kulle, kanske huslämning, spridd , 2018 (LBr)
V Stackmora (14E 6h , [6780, 1438] ), vägkant, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Åberga v.lv. V'ut (14E 6i , [6782, 1443] ), vägkant,gräsmark, rikl! , 1986 (JEd)
Kallmora v.lv. (BJÖRKM.57), (14E 6i , [6784, 1444] ), gräsmark mot vägen, rikl! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Nederberga- Mässbacken o Kallmora,fl! v.lv. (DF Mässbacken), (14E 7i , [6785, 1441] ), gräsmark mot vägen, spr.rikl! , 1986 (JEd)
Nederberga- Mässbacken o Kallmora,fl! v.lv. (DF Mässbacken), (14E 7i , [6785, 1444] ), gräsmark mot vägen, spr.rikl! , 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), under spridning på några ställen, (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Kallmora Ö-ut v.lv-skälet (14E 7j , [6785, 1445] ), gräsmark v.tomt / vägkant, rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn, fl- (14E 7j , [6786, 1448] ), vägkanter, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Laxsjö gård (15E 5f , [6828210, 1427070] ), lindor och ängskanter, småodlingar, spridd , 2020 (LBr)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångsjön, 500 m söder om (artp.), (13E 9g , [6747289, 1434555] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Sollerö kyrka, 200 m V om (artp.), (14E 1h , [6756126, 1435300] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
1,5 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768700, 1435430] ), vägkant, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769168, 1446035] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa åt norr (14E 7b , [6788610, 1405530] ), tomt med nyanlagda jordytor, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815116, 1375396] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Glysjön N delen (artp.), (15D 5d , [6825142, 1367685] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ö om Lövsjön o Högsjön (12E 1h , [66559, 14357] ), ~refl~ ,vägmtrl-depå vid körväg, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Hösjöheden (artp.), (12E 3f , [6666216, 1425905] ), gräsmark och tomt, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Granbergsmossen (artp.), (12E 4e , [6673092, 1422307] ), sluttande kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 1i , [6705394, 1440029] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Forsgärdet (13E 1i , [6709286, 1444530] ), vägkant mot ängsmark, 2020 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ), ängsartad blandskog mot fritidshus, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Hästkullen (12E 7b , [66855, 14098] ), 1998 (IJo)
Östra Slätten (artp.), (12E 7c , [6688311, 1410503] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Vakern (12E 9b , [6695244, 1407488] ), vägkanter, 2009 (DABS)
Sännbäcken handelsträdgård (13E 1c , [6709050, 1413600] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ruderatmark, 2000 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro , Saltvik (13E 2c , [6712120, 1413420] ), gräsplan, vägkanter, rikligt , 2007 (IPt)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), vägkanter, skogsmark, spridd på många lokaler , 2007 (IPt)
Utsälje (13E 2e , [6713234, 1421891] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (13E 2f , [67141, 14255] ), bäckravin, 2019 (MNo)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715958, 1424046] ), vägkant/diken, 2017 (IPt)
ÄPPELBO

Sågbyn (artp.), (12E 6b , [6683004, 1406342] ), tomtmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Skälsåsen (artp.), (13E 0a , [6703255, 1400762] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Skälsåsen 200 m N (13E 0a , [6703700, 1400870] ), ~refl~ ,fd tipp, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Rågsveden (13E 1a , [67078, 14040] ), kvarndammen, övergiven gödseltomt , 1995 (IJo)
Bergheden (13E 1a , [67085, 14011] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas nära husen (12D 8i , [66924, 13911] ), gräsmark i gårdsmiljö, införd med prydnadsväxter, 100-tals , 1996 (OSt)
Jan-Massas (12D 8i , [66925, 13912] ), trädgård ,oavsiktligt införd, 1988 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Malung Grimsåker (13D 5h , [67280, 13875] ), vägdike, rikligt , 2009 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732550, 1384880] ), ruderatmark, stort bestånd , 2008 (MNo)
Norra Mon (13D 6g , [6733890, 1383220] ), dike mot lövskog, 50 ex , 2000 (MNo)
200 m SV N i N.Mon (Lisskarigården) (13D 6g , [67339, 13837] ), gräsmark vid buskar i trädgården, rikligt , 1986 (PEr)
Malung (13D 6h , [6730, 1386] ), vägkanter trädgårdar, flera stora bestånd inom rutan , 2008 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731240, 1386550] ), vägslänt, rikligt , 2008 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731610, 1385380] ), järnvägsbank, täckande c:a 10 kvm , 2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6731680, 1385260] ), ruderatmark, stort bestånd , 2008 (MNo)
Längst västerut på "Linjoesplanaden" (13D 6h , [6732300, 1385000] ), ovårdad tomtmark, täckande på några kvm , 2006 (MNo)
Albacksdammet (13D 6h , [67326, 13859] ), rikligt , 1980 (PEr)
Mellanmon (13D 6h , [6733140, 1385030] ), ruderatmark, stort bestånd , 2008 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ), trädgårdsutkast, täckande 3 kvm , 2007 (MNo)
Västra Malungsfors,Melkers handelsträdgård (13D 7f , [67369, 13752] ), gräsmark vid ett växthus, rikligt , 1986 (PEr)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ), vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop, rikligt , 1980 (PEr)
TRANSTRAND

Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803874, 1345934] ), nära tomt., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
IDRE

Huskläppen vid elcentralen (16C 7d , [6889610, 1318270] ), trädgårdstipp i skogen, riklig , 2017 (LBr)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ), odlingsmark och gårdaplan, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora