Adoxa moschatellina    Desmeknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Norrhyttedalen SO Bergdalen (DFl), (12G 7a , [66884, 15021] ), skuggig ravinslänt, 1989 (HPe)
Norrhyttedalen N Dalsveden (DFl-49), (12G 7a , [66889, 15022] ), skuggig ravindal, riklig , 1990 (HPe)
Norrhyttedalen (12G 7a , [66890, 15020] ), dalslänt, ca 35 ex , 1988 (HPe)
SV om Norrbackagården, Tjärnan (DF), (12G 7a , [66893, 15021] ), skuggiga o fuktiga ravinslänter o dalkanter, rikt o spritt bestånd , 1980 (EDn)
VSV om Norrbackagården, Tjärnan (12G 7a , [66894, 15023] ), ravinkant nära väg o åker, rikt bestånd , 1985 (EDn)
Ravin söder om Karlsbo (DFl), (12G 8a , [6691, 1503] ), ravin, spridd , 1989 (HPe)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, flerst.o t.rikl. , 1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
SÄTER

Dalsbyn (artp.), (12F 8j , [6693116, 1497216] ), noterad , 2020 (Lena Stigsdotter)
GUSTAFS

Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
Krokens (artp.), (12F 9i , [6698584, 1492692] ), noterad , 2018 (Bonnie Nilzon)
Trollbacken (12F 9i , [6698700, 1492788] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Krokens (artp.), (12F 9i , [6698754, 1492784] ), noterad , 2018 (Bonnie Nilzon)
Dragsveden (artp.), (12F 9i , [6698926, 1492320] ), noterad , 2018 (Bonnie Nilzon)
Norddalen, kring Ljusterbro (12F 9j , [6695, 1495] ), ravinslänter o.dalbotten, rikl. , 1987 (TLj)
Franssons stugor (artp.), (12F 9j , [6695317, 1495035] ), ängsalskog gråalsdominerad skog i siltjordsravin, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Hagtäkten (13F 0h , [67008, 14890] ), hagmark, ~1 m2 , 1989 (SJa)
Heseränget (artp.), (13F 0i , [6700576, 1492439] ), 1 m2 , 2017 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703607, 1481654] ), grässvål nära Dalstugan, 2014 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703641, 1481680] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Tuna kyrkogård i gräsmattor, häckar o g:a gravar (13F 0g , [6703695, 1481912] ), park, spridd t rikl , 2015 (SNy)
Tuna kyrkogård i gräsmattor, häckar o g:a gravar (13F 0g , [6703782, 1481858] ), park, spridd t rikl , 2015 (SNy)
Längs stigen m kyrkogården o Tunaån (13F 0g , [6704119, 1481800] ), lövskog, 2015 (SNy)
Frostbrunnsdalen nära parkeringen v Wallingården (13F 0g , [6704203, 1481486] ), lövskog nära åkerkant, 2015 (SNy)
Längs stigen m kyrkogården o Tunaån (13F 0g , [6704216, 1481740] ), lövskog, 2015 (SNy)
Gammelgården (13F 1f , [6708734, 1479814] ), i gräsmatta, 2014 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710292, 1476362] ), älvkanten, 2018 (SNy)
Båtsta,vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ), lundartad veg.lövblandskog, 1988 (SNy)
Ö om Yttermora mot älven (13F 2f , [67107, 14792] ), älvnipa med gråalskog, 1988 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (DF; Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67118, 14599] ), örtrik slänt, 100-tal 1994 , flera 100-tals , 2002 (IPt)
V om Sifferboravinen (13F 3d , [6715720, 1467250] ), runt björkstubbar på äldre hygge, rikligt , 2007 (IPt)

Dalarnes Flora