Actaea spicata    Trolldruva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), lundar, spridd, (11 lokaler) ,dom flesta fynden kring älven och Valla , 1987 (PDm)
Lillklinten 100m Väst (artp.), (12G 4h , [6670056, 1535383] ), lövsumpskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Jugansbo (artp.), (12G 4h , [6672456, 1535032] ), barrnaturskog /, 2000 ((sks), Kjell Haglund)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ö Notberget (artp.), (12G 4i , [6671938, 1540091] ), lövnaturskog /, 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66648, 15228] ), lund, delvis fuktig med ask,lönn,asp m.m, t.riklig , 1988 (DABS)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (artp.), (12G 3e , [6665279, 1522662] ), hassellund /, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66661, 15219] ), bäckdäld, t.rikligt , 1988 (DABS)
Hästhagen (artp.), (12G 3f , [6669348, 1528655] ), strandskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Trollas grav (artp.), (12G 3f , [6669957, 1525290] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Isaksbo (artp.), (12G 4f , [6670504, 1525228] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
GRYTNÄS

Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 4d , [6672023, 1517901] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 4d , [6672274, 1518063] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Asköforsen (artp.), (12G 4d , [6673649, 1516869] ), ravin /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), ravinslänterna, spr. , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6d , [6683585, 1519552] ), gruvområde, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Atlasruta (12G 6e , [66844, 15203] ), grusig vägkant vid kalkgruva, riklig , 1989 (BDr)
Långsjön N-ut vid gamla gruvhål (12G 7d , [66861, 15188] ), 1990 (JEd)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, rikligt , 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ), ängsmark, vägkant, 2016 (DABS)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, rikligt , 2011 (DABS)
Katrinedal, Hedemora (artp.), (12G 6c , [6683150, 1510830] ), 2015 (Kerstin HellstromIngmar Hellström)
Norrhyttan (12G 7a , [66892, 15021] ), ravinslänter, 1 ex , 1987 (SJa)
Viggesnäs (12G 7b , [66896, 15067] ), hägg-al-sluttning, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Rånkholmen (artp.), (12G 8d , [6694712, 1516455] ), blockig blandskog, gott om bäver- och vindfällen, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696675, 1527073] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67040, 15131] ), frodig sluttning mot kanal, 3 ex , 1987 (SJa)
Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704455, 1513042] ), lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15260] ), skogsbryn, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Griggers klack, skogen nedanför branten (12G 8a , [66930, 15009] ), lundartad skogsmark i anslutning till sydberg, ca 25 ex , 1991 (SJa)
Jakobs (artp.), (12G 9b , [6698960, 1506321] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Flatåsen, sumpskogen (artp.), (13F 0j , [6703192, 1498942] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
S. Nygårdarna mot Hyen (13G 0a , [67009, 15029] ), lövsnår, ~15 ex , 1989 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
SÄTER

Broddens vid gruvorna (12F 6i , [66839, 14939] ), lundartad veg., ~~5 ex , 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6683910, 1493880] ), gammalt gruvområde, 2008 (DABS)
Stora Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683779, 1496361] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14963] ), hagmark, 8 ex , 1989 (SJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Ljusterns sydspets, nära åmynningen (12F 7j , [66897, 14971] ), igenvuxen odlingsmark samt i åkanten, t.rikligt , 1994 (ÖSp)
Mellan nedre Risshyttesjön och Ljustern ,ca 500 m från åmynningen (12F 8i , [66907, 14934] ), igenvuxen f.d. betesmark ,i strandskog mot ån, t.rikligt , 1994 (ÖSp)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ), kalkpåverkad frodig blandskog, 3 ex , 1987 (SJa)
Kalkbrottet längst V efter Smedjebacksvägen (12F 8i , [66919, 14935] ), blandskog, 1 ex , 1986 (SJa)
Kur Olles kalkbrott (artp.), (12F 8i , [6691931, 1493277] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Säterdalen (12F 8j , ), fuktiga ravinslänter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Sågholmen (12F 8j , [66902, 14967] ), luckig n f.d. betad skog, enstaka , 1994 (ÖSp)
Knutsbodalen (12F 8j , [6692, 1498] ), lundartad ravin, flerst. , 1991 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), lövlund, 2010 (Ralf Lundmark)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693690, 1499298] ), invid buskage nära nerlagd gruva, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Säterdalen NR, Norddalskvarn (artp.), (12F 8j , [6694126, 1496285] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström, Sanne Svensson)
GUSTAFS

SO Dalnäset (artp.), (12F 8i , [6694875, 1494746] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Dalnäset (artp.), (12F 9i , [6695564, 1494229] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699673, 1491831] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbran,t nedom branten, 2013 (Bonnie Nilzon)
S Långhagsforsen (artp.), (12F 9j , [6697131, 1495035] ), lövrik barrnaturskog / strandskog, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Ingevallsbo, N (artp.), (12F 6g , [6682480, 1483000] ), blandskog, 2009 (Ralf Lundmark)
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ), östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk, enst. , 1988 (TLj)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 25 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Ca 1300 m V Laggarbo ("Björnhålet") (12F 8f , [66931, 14791] ), skogsmark med örtristyp,kalkpåv., 1988 (THe)
Rönnberget (12F 8h , [66931, 14891] ), skogsmark, fuktig örtristyp i brant o blockig sluttning, 1988 (THe)
STORA TUNA

Knippberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ), bergrot, 10-tal , 1987 (AJs)
Nedre Smörtjärn (artp.), (12F 8d , [6692092, 1466237] ), kalkbarrskog /, 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.), (12F 8d , [6692142, 1466781] ), lövrik barrnaturskog /, 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Kalkbrott (artp.), (12F 8f , [6692898, 1478258] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Thomas Husing)
Lilla Lomtjärn 100 m NO (artp.), (12F 8f , [6693537, 1478930] ), 1994 ((sks), Thomas Husing)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697203, 1467711] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högbergsån (artp.), (12F 9d , [6697226, 1467996] ), ravin / liten sprickdal i fasta berget, 1996 ((sks), Thomas Husing)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Ornäs - Barkargärdet,700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ), f.d.fuktäng, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Havtrollets NO-sida (13F 2e , [67120, 14744] ), liten ravin i åsen, enstaka , 1991 (JEd)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), rikligt i sluttning mot långsjön , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Mellstavägen (artp.), (13F 2f , [6710906, 1477062] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Mellsta vägen till ångbåtsbryggan (13F 2f , [6710950, 1476970] ), ravin, rikligt , 2012 (IPt)
N. Amsberg vid Hemsjöns NV-sida (13F 2f , [67122, 14752] ), lövdom. åssluttning, 1991 (JEd)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702838, 1486176] ), kärr, 2020 (SNy)
VIKA

Norra stranden av Öv.Klingen vid Lunåberget (13G 1a , [67078, 15019] ), torr hällmark, 1 ex. , 1987 (BCa)
Fisklösen (artp.), (13G 3a , [6719291, 1504945] ), barrnaturskog /, 2005 (Skogsstyrelsen)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723163, 1481618] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723184, 1481487] ), 2014 (Per Johansson)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (DF), (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock, t.rikl. , 1988 (JEd)
Laktjärnen sydväst om (artp.), (13F 5j , [6728041, 1495049] ), vid flyttblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnens S-sida nära bäcktilloppet (13F 5j , [67281, 14950] ), intill kalkrika block, enstaka , 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67223, 15128] ), örtrika aspdungar i granskog samt bergbrant, flerst. , 1989 (JEd)
Sätraskogen (artp.), (13G 6d , [6732611, 1517424] ), 2011 (Pro Natura)
SVÄRDSJÖ

N Backa (artp.), (13F 6j , [6733355, 1498119] ), 1995 ((sks), Gunnar Granér)
M. Backabro o. Kvarntäkt (13F 6j , [67340, 14973] ), beteshage på kalkrik mark, 1988 (JEd)
Holvret 300m öster om (artp.), (13G 5a , [6729638, 1503831] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget (artp.), (13G 6b , [6732694, 1508274] ), barrskog, 5 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), rikl. , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.), (13G 6f , [6732734, 1526118] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Himmelsbergets naturreservat (artp.), (14G 1c , [6756828, 1512113] ), starkt sluttande ängsbarrskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753116, 1496043] ), i granskog, noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), nedom branten, 1990 (JEd)
Stora Törntjärnen V 250m (artp.), (14F 1i , [6759077, 1493111] ), barrskog /, 1996 ((sks), Gunnar Granér)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14728] ), igenväxande fuktigt björkområde, ~20 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649646, 1493207] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Ö om Trons trappor (12F 0f , [6654025, 1479682] ), smal ravindal med blandskog, 2004 (TPe & ALu)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652424, 1485460] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650920, 1493663] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, några ex , 2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ), lundartad vegetation bland hasselbuskar, 2001 (RLa & ALu)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), hassellund, 2006 (GJn)
Kalvnäset (12F 1h , [6657694, 1489585] ), lövskog med asp, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Ca 500 m ONO Vabergets 288,2 nivå (12F 2g , [6662915, 1482148] ), nedanför lodrätt bergsbrant ,ibland block, 2002 (ALu, RNo)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ), nordostbrant med klippstup, riklig på en fläck , 2013 (LBr)
Söderbärke Nor, Smedjebackens kommun (artp.), (12F 2h , [6661964, 1487698] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sumpskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Klockarbo (artp.), (12F 3h , [6666140, 1488093] ), lågört granskog, 1 plantor , 2010 (Janolof Hermansson)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedom bergsbrant i blandskog, 2002 (ALu)
NORRBÄRKE

Kalkbrott Snösjön (artp.), (12F 1d , [6659049, 1468542] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), gläntor i gammal granskog på varphögar vid gammalt kalkbrott, rikligt , 1988 (HWk)
Storsveden, ostsluttning (artp.), (12F 2d , [6661143, 1468797] ), 1 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.), (12F 2d , [6664923, 1467918] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.), (12F 2d , [6664952, 1467954] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo, Smedjebackens kommun (artp.), (12F 2d , [6664962, 1467927] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664965, 1467925] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664985, 1467927] ), lågörtbarrskog gallrad sedan 2009, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.), (12F 3e , [6669821, 1472016] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Flogbergets gruvor (artp.), (12F 3e , [6669852, 1471970] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Sollen i Barken (artp.), (12F 3g , [6668310, 1481580] ), barrskog i branter klippvägg i barrskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, enstaka ex , 1987 (HWk)
Skarviksbergsgruvan (12F 4e , [66700, 14711] ), kalkpåv.torrbackar vid gamla gruvhål, 1989 (JEd)
Flogberget (artp.), (12F 4e , [6670070, 1472090] ), noterad , 2019 (Krister Fredriksson)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, t.rikligt , 2004 (IPt)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, spridd , 2010 (LBr)
Flogbergets gruva (artp.), (12F 4e , [6670240, 1472120] ), 5 , 2007 (Mikael Ohlson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670897, 1471524] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671254, 1471487] ), planterad granskog på kalkmark, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671404, 1471706] ), 2015 (Uno Skog)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671463, 1471625] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Hyttberget (artp.), (12F 4e , [6672557, 1472086] ), kalklövskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Torrbo, S Vreten (artp.), (12F 4g , [6670832, 1483284] ), 2010 (Janolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.), (12F 4g , [6671065, 1483244] ), kalkmarksskog vid f d kalkbrott, 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Stimmersbo (12F 4g , [6671513, 1484606] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Lustikullagruvan (artp.), (12F 5e , [6677789, 1470655] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677795, 1470705] ), granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor, 2014 (Janolof Hermansson)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ), vid gammalt kalkbrott,skogsmark, 1988 (THe)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676375, 1486380] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturns naturreservat (artp.), (12F 6e , [6683363, 1470543] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, riklig , 2009 (JJa)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683508, 1470566] ), noterad i mängd , 1981 (Bengt Oldhammer)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
Östra Järsjön 300 m Norr (artp.), (12F 6f , [6684253, 1476523] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Thomas Husing)
LUDVIKA

Eljans kalkbrott (artp.), (12F 2c , [6660444, 1463616] ), örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666841, 1460385] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Skeppmora (artp.), (12F 3c , [6667098, 1463416] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
"Skepparbergsvägen; 90-graderssvängen norrut mot Skepparberg, 235m SSO" (artp.), (12F 3c , [6667100, 1463442] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Eva Milton)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667638, 1464637] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Lorentsberga (artp.), (12F 3c , [6667659, 1464709] ), blandskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668455, 1465539] ), granskog, 20 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Stadshusparken (12F 4d , [6670730, 1465710] ), slänt mot ån, enstaka , 2005 (IPt)
Ca 800 m S om Trollputten (artp.), (12F 5c , [6677749, 1462655] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Trollputten, biotopskyddsområde (artp.), (12F 5c , [6677925, 1462435] ), lågörtgranskog naturskogsartad örtrik barrskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Trollputtens kalkbrott (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), örtrik kalkgranskog efter bäck, 2009 (Janolof Hermansson)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665083, 1439944] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Lövfallsberget (12E 3h , [66651, 14398] ), lövrik brantskog, sparsamt , 1985 (LBr)
Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665309, 1439857] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6667983, 1441480] ), ravin / källpåverkad mark, 1996 ((sks), Tomas Salander)
Sörberget (artp.), (12E 4j , [6671397, 1446403] ), efter bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.), (12E 5j , [6675983, 1445024] ), kalkbarrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679166, 1449498] ), lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt, 1 planta , 2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681277, 1447720] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.), (12E 6j , [6681714, 1445569] ), barrnaturskog / bergbrant, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685822, 1443359] ), lågörtgranskog sluttande kalkmarksskog vid kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Mårtberget västsluttning (artp.), (12E 7i , [6685851, 1443336] ), lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, i kalkbrottet, 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkulltjärn NB (artp.), (12E 8i , [6692460, 1443735] ), lövrik granskog, lok, noterad , 2019 (Lars-Ove Wikars)
Tolaberget 600 m Ö (artp.), (12F 4b , [6672875, 1459501] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Storfallberg (artp.), (12F 6c , [6684901, 1462035] ), ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn, noterad, k-skog. gammal betesskog , 2019 (Anders Janols)
V Backrilles tjärn (artp.), (12F 7c , [6686437, 1461917] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ), främst i botten av gamla brott, t.rikl. , 1987 (AJs)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690431, 1458736] ), kalkbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690787, 1458730] ), kalkbarrskog /, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694843, 1458406] ), sluttning i ravin, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, rikl. , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (artp.), (13F 0a , [6701727, 1450591] ), barrskog /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711016, 1450058] ), bergbrant /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Brötjärna (13F 2b , [6710720, 1456267] ), lövskog med dvärghäxört, 1 ex. , 2003 (IPt)
Mellan Rista och Färmsnäs (13F 2b , [67116, 14565] ), raviner mot älven, rikligt , 1991 (IPt)
Mellan Rista och Färmsnäs (artp.), (13F 2b , [6711650, 1456551] ), 159 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67118, 14599] ), örtrik slänt, spridd , 2002 (IPt)
Trolldalen (artp.), (13F 2b , [6711850, 1459949] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Mellan By & Ällheden (13F 2b , [6712070, 1458560] ), bäckravin, enstaka , 2007 (IPt)
Rista (13F 2b , [6712180, 1456970] ), slänt mot älven, rikligt , 2002 (IPt)
Öbäckens ravin (artp.), (13F 2b , [6712568, 1457744] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (DF,Trolld.75), (13F 2c , [67118, 14601] ), raviner, spridd i stora delar av dalen , 2001 (IPt)
Trolldalen (artp.), (13F 2c , [6711849, 1460150] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Bäsna v.Hemtjärn strax SV om sjön (13F 2d , [67141, 14693] ), skogsslänt, enst. , 1989 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn NO- sidan (13F 2d , [67144, 14693] ), lövsnår, enst. , 1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn 600 m SO-ut (13F 2e , [67138, 14700] ), lövsnår i mjälaslänt, enst. , 1991 (JEd)
1 km V om kyrkan,vid älven (13F 3b , [67193, 14583] ), ravin, spridd , 1993 (ÖSp)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, 20 plantor/tuvor , 2019 (Joachim Falck)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), noterad , 2019 (Joachim Falck)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ), lövskog, 1996 (JMa)
Grådnäs (artp.), (13F 3c , [6717903, 1461139] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ), i djup åsgrop m.al o. björkskog, rikl. , 1988 (TLj)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67209, 14569] ), nära älven, 1988 (IPt)
Gräv (13F 4b , [67222, 14583] ), älvravin, rikligt , 1988 (ADv)
V om Gräv i flera av småravinerna (13F 4b , [67225, 14583] ), raviner, t.rikl , 1993 (ÖSp)
ÅL

Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), slogsmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

40 m vid Gullnässtigens början norr om Leksandsvägen (13F 6e , [67332, 14735] ), lövsko med al, skuggig ganska fuktig mark, 2 ex , 1996 (MBe)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), lövbevuxen strandkant, 2008 (JJa)
Stängseln (13F 6g , [6733920, 1481770] ), nära byvägen, 2013 (Gunlög Isaksson)
Stängseln (artp.), (13F 6g , [6733921, 1481770] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stängseln (artp.), (13F 6g , [6734059, 1481530] ), 15 , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stängseln (13F 6g , [6734060, 1481530] ), nära byvägen, 2013 (Gunlög Isaksson)
Stängseln vid "Knurp" (13F 6g , [6734400, 1481330] ), berg, spridd på flera lokaler , 2013 (Gunlög Isaksson)
Stängseln vid Knurp (artp.), (13F 6g , [6734400, 1481331] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Ljustjärnen N (13F6g01) (artp.), (13F 6g , [6734559, 1481818] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Stig från Såtjärn (13F 7g , [6738810, 1483020] ), skogstig, 2011 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Rog (artp.), (13F 7h , [6736243, 1487010] ), (enl.Artportalen Stora Kopparberg), 6 plantor/tuvor , 2017 (Kjell Furugård)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ), gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark, riklig , 1988 (BDr)
Vatta fd fäbod (artp.), (13F 9g , [6745850, 1483250] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
SILJANSNÄS

1302 m S Långsåsberget (artp.), (13E 6g , [6733246, 1434940] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719075, 1436935] ), ostlig bergssluttning, 5 plantor , 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719322, 1437048] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Isängena (artp.), (13E 5i , [6726985, 1443307] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Skeberget (artp.), (13F 5a , [6726390, 1450233] ), barrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
401 V Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726259, 1457493] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Söder Rälta (artp.), (13F 5b , [6726262, 1457437] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Söder Rälta (artp.), (13F 5b , [6726262, 1457467] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Söder Rälta (artp.), (13F 5b , [6726281, 1457433] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
100 m NV Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726503, 1457858] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Djupbäcka (artp.), (13F 5b , [6726503, 1457858] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
700 m V Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
700 m V Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), 200 , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
300 m NV Stor-moberg (artp.), (13F 7d , [6736153, 1467501] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra (13F 8b , [67423, 14578] ), lövskog med hassel, få ex , 1983 (MKp)
300 m N Stängseln (artp.), (13F 8b , [6742388, 1457749] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra hasselskog NR (artp.), (13F 8b , [6742537, 1457715] ), noterad , 2020 (Stina Johansson)
Sätra hasselskog NR (artp.), (13F 8b , [6742635, 1457925] ), noterad , 2020 (Stina Johansson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Plintsberg (13F 9b , [6745300, 1456640] ), blandskog, rikligt , 2012 (BBe)
RÄTTVIK

Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), fuktstråk, enstaka , 2016 (GHa)
Enån (artp.), (14F 0c , [6753795, 1463343] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Hedsåsbodarna 200 m Ö om fäb. (14F 0d , [67504, 14654] ), lövlund, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751134, 1490093] ), gråalkärr efter bäck, 4 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), bäckravin, 2011 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751268, 1490205] ), gråalkärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Sjurberg ovan Jonesg:n (14F 1b , [67551, 14591] ), f.d.ängsmark,nu hästbete,delvis lundartad,delvis torrare, spridd i lundarna , 1988 (TLj)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka kalkravin (14F 2c , [67625, 14636] ), lundveg, t.riklig , 1986 (TLj)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [6762681, 1463741] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Östbjörka (artp.), (14F 2c , [6762703, 1463605] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Matsbodarna (artp.), (14F 2c , [6763054, 1464812] ), lövträd /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Matsbodarna (artp.), (14F 2c , [6763070, 1464820] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762455, 1465278] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762502, 1465363] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14654] ), kalkberg, flertal , 2014 (GHa)
Perolsbodarna (artp.), (14F 2i , [6763279, 1490371] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ), surdråg, 1995 (RLu)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, sparsamt , 2006 (RLu)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [67642, 14698] ), stenmur, enstaka , 2012 (GHa)
Lenåsen (artp.), (14F 2d , [6764265, 1469881] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m NV jutjärns N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), lövskog i fuktig brant, riklig , 1985 (TLj)
Jutjärn, 200 m norr om (artp.), (14F 2e , [6763766, 1470135] ), 50 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
NV Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6763777, 1470118] ), kalkbarrskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Atlasruta (14F 3d ), lundveg.lövskog, frekvens:allmän > 10 lokaler , 1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Boda, SO Wiborg (artp.), (14F 3d , [6765631, 1467405] ), ej återfunnen , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765777, 1466764] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), fuktdrag i blandskog, enstaka , 2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, enstaka , 2007 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [6769940, 1468190] ), snårskog i kanten av myr, enstaka , 2011 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), fuktig barrskog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.), (14F 4c , [6771649, 1464238] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ), ravin (bäckskärning genom kalkklippa), enst. , 1999 (GHa)
500 SÖ Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14648] ), igenvuxen slog, enst. , 1997 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), övergivet kalkbrott, enst. , 1997 (GHa)
Gisslar-Andershusen (artp.), (14F 4c , [6772326, 1464836] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67729, 14647] ), brant slänt i igenvuxen slog i kalkberg, rikl. , 1997 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772959, 1464975] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Storsveden (14F 4c , [6773, 1464] ), lundveg., t.riklig , 1986 (TLj)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773085, 1464837] ), kalkbarrskog / kalklövskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnsängen, 270 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773105, 1464863] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400 m N om Sinksjön (14F 4d , [67701, 14679] ), lövskog.liten revkalkskulle, enst. , 2000 (GHa)
S delen av Osmundsberget (14F 4d , [67702, 14672] ), slänt med busksly, 1 ex. , 1997 (GHa)
Gulleråsen, Lissberg (14F 4d , [67720, 14667] ), stenröse, enstaka , 2011 (GHa)
N om Simsänget (14F 4d , [67726, 14671] ), igenvuxen slog, enst. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ), fd småskaligt kalkbrott, enstaka , 2017 (GHa)
Ån norr om sågplatsen/reningsverket i Gulleråsen (14F 4d , [67736, 14668] ), igenvuxen slog, enstaka , 2001 (GHa)
N.Ockrans Ö-sida (14F 4e , [67702, 14704] ), bäckflöden m.lövskog i brant, t.riklig , 1985 (TLj)
Södra Ockran, Öster om (artp.), (14F 4e , [6770287, 1470481] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Stängslets NR (artp.), (14F 4e , [6771677, 1470452] ), 7 plantor/tuvor , 2019 (Urban Gunnarsson, Chanette Viklander)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771729, 1470453] ), örtrik lövrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Larstäkten (14F 4e , [6772, 1470] ), efterbäck i f.d.betesmark, enstaka ,frekvens allm. , 1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Getskärsberget (14F 4f , [67723, 14778] ), brant hygge i f.d.fäbodskog, enstaka, ej återfunnen 2007 , 1992 (GHa)
Getskärsberget (artp.), (14F 4f , [6772350, 1477850] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Ol-Ers Andersmyren (artp.), (14F 4f , [6772350, 1477850] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [6778410, 1463290] ), lövsly, enstaka , 2011 (GHa)
Fjäckan (artp.), (14F 5c , [6778442, 1463401] ), ravin, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Fjäckan (artp.), (14F 5c , [6778474, 1463362] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Källbrunnsmyren (14F 5d , [67765, 14684] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Källbrunnsmyren (artp.), (14F 5d , [6776550, 1468450] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14678] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Sjugelmyren (artp.), (14F 5d , [6777250, 1467851] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
ORSA

Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776756, 1437708] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Enån nedom Slättberg (14E 5h , [6777, 1438] ), örtrik fuktgranskog /bäckravin, 1987 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779590, 1438696] ), örtrika bäckdråg / lövängsrest, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6781135, 1440806] ), sekundär lövnaturskog /, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ), fuktgranskog, 1987 (JEd)
Hornberga (DF 70), (14E 7h , [67879, 14360] ), bäckdråg i stenig rel.örtrik granskog, 1987 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hamberga (14E 7h , [6789, 1437] ), bäckravin, 1987 (EGu)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ), örtrik bäckravin, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora ca 450 m NO skolan (14E 7i , [67857, 14447] ), ängsartad örtrik granskog, f.d.åker, enst. , 1988 (JEd)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786229, 1444570] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Fredshammar (14E 7i , [67863, 14447] ), granskog, 1984 (JEd)
Skattungbyn nedom vägen fl! (DF), (14E 7j , [67861, 14473] ), bäckravin, fl.o.rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyn vid Näsbäcken 0 V-ut (DF), (14E 7j , [67861, 14476] ), lundartad löv/granskog, fl.o. rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786135, 1447347] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Skattungbyn nedom byn (14E 7j , [67863, 14480] ), fuktig löv/granskog (bl.a. f.d. kalkbrott), rikl! , 1987 (JEd)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), frodig högörtgranskog, enst. , 1988 (JEd)
Abborrsundet (artp.), (14E 8i , [6794121, 1444289] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Ämån (artp.), (14E 8i , [6794127, 1444219] ), barrskog / kanjondal, kursudal, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Abborrsundet (artp.), (14E 8i , [6794144, 1444285] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Ämån SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ), granskog nedom S-vänd 'nipslänt' (m. träjon o stinknäva), 1987 (JEd)
Storstupet (artp.), (14E 8j , [6790383, 1445765] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Tällingsån SV Leskusänget (14F 6a , [67847, 14504] ), kalkpåv.bäckravin, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut vid f.d.kalkbrottet (14F 6a , [67847, 14507] ), m.bl.a.lundarv, 1986 (JEd)
Leksusänget S-ut (artp.), (14F 6a , [6784750, 1450650] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Skattungbyn Ö-ut vid f.d.kalkbrottet (artp.), (14F 6a , [6784750, 1450751] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Tällingsån SV Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784751, 1450450] ), 112 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Granån (DF 60), (14F 7a , [6785, 1453] ), örtrik fuktgranskog, 1986 (JEd)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gran/lövskogssluttn., 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.), (15E 0g , [6804257, 1430234] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Skrattabborrtjärn (artp.), (15E 0g , [6804406, 1430302] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Itavsberget (15E 2e , [6810, 1423] ), fuktig granskog, 4 ex , 1986 (BOr)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ), örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del, 1-2 ex , 1989 (BOr)
Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814, 1446] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Fux-Andersknallarna, (artp.), (13E 7e , [6738, 1421] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Trollkyrka norra (artp.), (13E 8d , [67433, 14176] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), mullrik skog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 100 -200 m N Nybruket,Jugån (14E 0e , [67537, 14224] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Leksbergsvägslutet (artp.), (14E 1e , [6755681, 1424307] ), bäckdal /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
S Hemulberg (artp.), (14E 3d , [6766522, 1417966] ), bergbrant /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Filiberg (artp.), (14E 4b , [6774620, 1406966] ), 1995 ( Lars Ambrosiusson)
Söderbergets sydsluttning (14E 4d , [67730, 14164] ), lövrik, örtrik sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ), fuktigt alsnår, 1988 (BOr, CAp o a)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs, kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771720, 1435220] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771816, 1435261] ), betad hagmark /, 1997 ((sks), Lenitha Liljeberg)
Fyriberg (DFl-50), (14E 6f , [6784, 1427] ), f.d.betad fäbodskog, 1985 (JEd)
Fyriberg (artp.), (14E 6f , [6784500, 1427500] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Stormyrbäcken (artp.), (15E 2e , [6810501, 1421501] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indnäs (artp.), (14E 6e , [6782412, 1421322] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782426, 1421448] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Rodklitt (artp.), (14E 7e , [6785312, 1421045] ), bergbrant / rasbrant, 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Bjönsaberg (artp.), (14E 7e , [67869, 14202] ), rikl , 1989 (Bengt Oldhammer)
Våmån Gummansberg (artp.), (14E 8d , [6790800, 1419164] ), barrnaturskog /, 2004 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Våmån Gummansberg (14E8d06) (artp.), (14E 8d , [6790801, 1419164] ), 9 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
S Blecksberget (artp.), (14E 8e , [6793567, 1422144] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Södra Blecksberget (artp.), (14E 8e , [6793610, 1422148] ), alsumpskog /, 1994 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
SV Ljötrajsklittarna (artp.), (14E 9d , [6795961, 1417712] ), barrnaturskog / källpåverkad mark, 2003 ((sks), Ulf Lindenbaum)
SV Ljötrajskittarna (14E 9d , [6796089, 1417805] ), bördig skogsmark i SV-sluttning, enstaka , 2003 (Ulf Lindenbaum)
Öv. Blecket fäb. (14E 9e , [6795, 1421] ), granskogssluttning m.gamla rösen (f.d.äng ?), t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ), frodig vägsluttning, c:a 5 ex , 1987 (LBr)
Blecket (artp.), (14E 9e , [6795254, 1421063] ), sekundär lövnaturskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Öv och ned Blecket (artp.), (14E 9e , [6795267, 1420980] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Stormyrbäcken (15E 2e , [6810, 1421] ), frodig granskog, 20-tal ex , 1986 (BOr)
VENJAN

Brändberget (artp.), (14D 0g , [6751612, 1381960] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fallet (artp.), (14D 4h , [6770007, 1389778] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Hartjärnberget (artp.), (14D 4i , [6771404, 1391403] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771404, 1391403] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Käringberg (artp.), (14D 6j , [6784577, 1395292] ), bergbrant med granskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Blyberg (artp.), (14E 6b , [6783840, 1409910] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Väsagnupen (artp.), (14E 6b , [6784822, 1407222] ), bergbrant /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [6787, 1413] ), fuktig örtrik granskog, nu hygge, riklig , 1991 (BDr)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787050, 1414588] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), rikligt, rikligt , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787801, 1413852] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817617, 1389370] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Ribbåsravinen (artp.), (15E 0b , [6802351, 1405899] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Ribbåsbäcken (artp.), (15E 0b , [6802367, 1405864] ), ravin / vattenfall, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824210, 1402560] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövsjöhöjden, i sluttnigen från gården (12E 1h , [66562, 14362] ), ~refl~ ,gamla, nu skogbevuxna betes- och slåttermarker, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Hagen (artp.), (12E 4g , [6673543, 1433557] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
FLODA

Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, spridd i sluttningen , 1987 (LBr)
Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ), 1988 (IPt)
NÅS

Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Flera lokaler på sluttningarna på St Flen (12E 9g , [6698, 1432] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696460, 1410934] ), örtrik granskog, ca 25 , 2008 (HLe)
Finnjälsen 1 km N (artp.), (12E 9c , [6696530, 1410930] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Knappt 1 km Ö Mjölbergsåsen Ö_ut i Ö-brant vid skogsbilväg (13E 0b , [67009, 14089] ), hygge i Ö-exp.bergsluttn., ~5 ex , 1988 (HLe & UGn)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [6727, 1407] ), bäckravin, 2 ex. , 1988 (HLe & UGn)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), 2 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,300 m Ö toppen .fall (13E 5b , [67288, 14068] ), ca 10 ex. , 1988 (HLe & UGn)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726512, 1421731] ), barrskog i branter ställvis örtrik, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726787, 1421535] ), 4 plantor/tuvor , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), fuktstråk nedanför ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
MALUNG

Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, ca 25 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708650, 1385460] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708650, 1385550] ), 300 , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708651, 1385460] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708651, 1385460] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708655, 1385465] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Uvlidmorarna (artp.), (13D 1h , [6708660, 1385470] ), noterad , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, 10 ex , 2007 (AOl)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), frodig granskog, några , 2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig granskog med stora aspar, några få , 2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Gravdalen (artp.), (13D 8f , [6744651, 1378760] ), 70 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Vallen (artp.), (13D 8g , [6740468, 1383967] ), örtrika bäckdråg /, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), frodig granskog nedanför rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740360, 1391425] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Matilda Elgerud)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740369, 1391626] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Västra Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ), frodig bäckkant, ett fåtal , 1996 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, ett fåtal , 2000 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67418, 13909] ), näringsrik granskog, 50 ex , 1996 (BGM)
Vålberget (artp.), (13D 8i , [6741850, 1390950] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (artp.), (13D 8i , [6741974, 1391019] ), 4 , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
4344887 (artp.), (13D 8i , [6742074, 1391007] ), 17 plantor/tuvor , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
Liss-Vålberget (artp.), (13D 8i , [6742130, 1391000] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Liss-Vålberget (artp.), (13D 8i , [6742130, 1391000] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Nedanför Sälklitten (artp.), (14D 0g , [6750150, 1384950] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Nedanför Lybergsgnupen (DFl), (14D 0g , [67503, 13848] ), skogsmark, rikligt , 1989 (AOl)
Nedanför Lybergsgnupen (artp.), (14D 0g , [6750350, 1384850] ), ej återfunnen , 2020 (Marianne Pasanen-Mortensen)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

Blåkällan (artp.), (13D 8b , [6742756, 1356561] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, 6 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790960, 1343180] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Skärfjället_Närdalen (artp.), (14C 8i , [6791481, 1342769] ), noterad , 2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Skärfjället_Närdalen (artp.), (14C 8i , [6791510, 1342757] ), noterad , 2018 (Uno Skog, Linnea Helmersson)
Systrana Bodin Odlingen (artp.), (14D 0e , [6754795, 1370489] ), 1 , 2018 (Andreas Öster)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), nedanför diabasbrant, rikligt , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342000] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan (artp.), (14D 4c , [6771120, 1364386] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kastarbergets O-sluttning (artp.), (14D 4d , [6773000, 1365000] ), brant granblandskog, 550 m.ö.h., 2007 (Torbjörn Tyler)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, rikligt , 2009 (MNo)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777220, 1361380] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784081, 1359682] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Brändsätern N (artp.), (14D 6c , [6780572, 1361324] ), barrskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361080] ), översilningsmark, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
En route (artp.), (14D 6c , [6782851, 1360202] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
En route (artp.), (14D 6c , [6782895, 1360242] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mot landsvägen nedanför Köarskär (artp.), (14D 7b , [6786200, 1357000] ), översilad vägslänt mot högörtsgranskog, 675 m.ö., 2007 (Torbjörn Tyler)
Köardalen, Fjällvägen (artp.), (14D 7b , [6786350, 1357130] ), granskog, örtrik sluttning, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Åsmyrorna (artp.), (14D 8a , [6794850, 1354850] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Högstrand (14D 8c , [6792140, 1361550] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792249, 1361178] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792260, 1361177] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.a. , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795060, 1354600] ), granskog, sluttande, 6 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795170, 1354670] ), granskog, sluttande, glänta, 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795170, 1354680] ), granskog, sluttande, glänta, 3 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795180, 1354650] ), granskog, sluttande, vid källflöde, 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795420, 1352160] ), granskog, örtrik, 1 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352200] ), granskog, örtrik, 1 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352210] ), vid bäck, granskog, 3 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795450, 1352210] ), vid bäck, granskog, 2 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795470, 1352220] ), vid bäck, granskog, 10 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795490, 1352220] ), vid bäck, granskog, 19 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795490, 1352230] ), vid bäck, granskog, 17 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795500, 1352240] ), vid bäck, granskog, 100 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795520, 1352260] ), granskog, örtrik, 4 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795530, 1352250] ), granskog, örtrik, 40 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Gustafson)
S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ), i rasmark o snår nedom bergbrant, 1989 (TLj & LBr)
S Holmen (artp.), (14D 9b , [6796499, 1359500] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), nedanför diabasbranten, enstaka , 2008 (MNo)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), t.a , 1989 (DABS)
Kronoparken (artp.), (15C 0j , [6800122, 1346298] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Näsfjället (artp.), (15C 2j , [6810635, 1348295] ), noterad , 2020 (Maria Hindemo)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ), fuktig örtrik granskog, t.riklig , 1994 (JEd)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hälla (artp.), (15D 0b , [6800891, 1356470] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ), frodig granskog nedom diabasbrant, enstaka , 2009 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832304, 1346120] ), 1 , 2018 (Ingela Källén, Johan Råghall, Sebastian Kirppu)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ), örtrik granskog, enstaka , 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, enstaka , 1989 (DABS)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68361, 13666] ), örtrikt grandråg i tallhed, enstaka , 2002 (RLu)
Gammalsätern (artp.), (15D 7d , [6836182, 1366588] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), hylla mellan klippor i branten, enstaka , 1989 (DABS)
Näcksjöberget (artp.), (15D 8c , [6841499, 1360500] ), ej återfunnen , 2018 (Matilda Elgerud)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), örtrik granskog, enstaka , 1992 (LBr)
IDRE

100 m V Nedre Byggningen (16C 1i , [68558, 13430] ), ängsgranskog, riklig , 1989 (DABS)
Nedre Byggningen (artp.), (16C 1i , [6855836, 1343019] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Nedre Byggningen (artp.), (16C 1i , [6855857, 1343057] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), rik granskog i brant, ~5 ex , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), rasmark i sydväxtberg, 20-tal ex! , 1988 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark, t.riklig , 1989 (DABS)
Gränjåsen (artp.), (16C 3j , [6867913, 1346364] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)

Dalarnes Flora