Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1536] ), f.d.trädgård, kvarstående , 1995 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ), torpställe, kvarstående , 1995 (PDm)
SILVBERG

S Norshyttan (12F 7g , [66873, 14831] ), 1988 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

300 m OSO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), ödetomt, ännu ej igenvuxen, 1 ex kvarst. , 2000 (BFo)
Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), 1 , 2020 (Göran Johansson)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

BJURSÅS

Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), grusvägskant, 2014 (Pär Dahlström)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Dalsberget (13F 8b , [6740882, 1455668] ), skogskant, litet bestånd , 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Stora industriområdet (14F 0c , [6753560, 1464090] ), jordhög i kraftgata, enstaka , 2012 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra, eft.byväg (14F 3d , [67653, 14684] ), lummig bäckkant,naturaliserad, ~15 ex , 1985 (TLj)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ), ~refl~ ,ödetomt, kvarstående, tiotals ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Osmundsberg. S om brottkanten (14F 4d , [67704, 14673] ), torr kalkäng,kvarstående sedan bebyggelse t.o.m. 50-talet, flera stora bestånd , 1986 (TLj)
Bysjön f.d. sågplatsen (14F 4d , [6770980, 1466860] ), fuktig gräsmark, fåtal , 2009 (GHa)
ORE

Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ), kanten av damm, färre än tio , 2014 (GHa)
Arvet, Särnagårdsvägens ände (artp.), (14F 6c , [6781922, 1464185] ), kraftiga exemplar i troligt gammalt utkast, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ), fäbod i bruk. källarbacke, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Hemus (artp.), (14E 3g , [6766154, 1430437] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs ,Nord i byn (14E 3h , [6766190, 1436510] ), utkast, 2011 (SJo)
ÄLVDALEN

Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Älvdalen, Tre Björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, några m2 stor bestånd , 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704408, 1447959] ), fäbodvall, fåtal , 2010 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 1i , [6705394, 1440029] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
LIMA

Norrbäcken (artp.), (14D 2d , [6760092, 1367840] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (artp.), (14D 3b , [6769279, 1358041] ), 1 , 2018 (Bo karlstens)
TRANSTRAND

500m V om bron i Branäs, fäbodtäkt 75m S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), fuktig slåttermark, 3-5 individer, införd genom frösådd runt 1980 , 2006 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Slötjärnsbustan (16C 0g , [6852560, 1333570] ), mager, övergiven men ännu öppen fäbodvall, 2014 (LBr)

Dalarnes Flora