Aconogonon x fennicum    Finnslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), trädgårdsutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)

Dalarnes Flora