Aconogonon weyrichii    Gråslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706837, 1477975] ), några ex på jordhögar, 2017 (Bengt Oldhammer)
Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706858, 1477972] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Granngården BORLÄNGE (artp.), (13F 1f , [6706868, 1477972] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Borlänge, Studievägen (artp.), (13F 1f , [6706872, 1477983] ), arbete pågår i området., noterad , 2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Studievägen, Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706879, 1477979] ), noterad , 2020 (Niklas Hjort, Björn Bråvander)

Dalarnes Flora