Aconitum lycoctonum    Nordisk stormhatt


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Söder om Skåpet, Alvik (artp.), (13F 5g , [6727782, 1483455] ), 20 , 2016 (Peter Sjö)
Österdalarna

ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad från fulufjället och har spridit sig med frön i en häck, 2008 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Nybolet (artp.), (14E 8c , [6790528, 1412433] ), vid kvarnbäcken vid ristningarna som gjorts i en stenhäll. rikligt med stormhatt längs bäcken, 2007 (Bengt Oldhammer)
Sälbäcken, S om Hykjeberg, strax S vägen (14E 8c , [67945, 14136] ), lundmiljö av ovanligt örtrikt slag, ej ovanlig , 1988 (CAp)
Nyköpingsbäcken (artp.), (14E 8c , [6794671, 1413742] ), ovan och nedan vägen, 2005 (Bengt Oldhammer)
Stor-Vasselnäs (DF-49), (14E 8d , [67920, 14154] ), odlingdröse i lövskog nära ängsmark, vild?, c:a 10 kvm , 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787056, 1414616] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 100-tals på en halv hektar. 1,5 till 2 m höga fröställningar. , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), halv hektar , 2005 (BOr)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ), örtrik ungskog och sumpskog, ett femtiotal , 2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ), 2004 (RBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696066, 1446946] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793630, 1341820] ), vid bäck, 2 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341850] ), vid bäck, 7 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793660, 1341890] ), översilningsmark, 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793680, 1342010] ), sänka i ung skog, vid bäck, 13 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1341950] ), översilningsmark, öppen, 100 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1341950] ), översilningsmark, öppen, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342000] ), bäckravin, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342020] ), sänka i ung skog, vid bäck, 9 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793690, 1342030] ), sänka i ung skog, vid bäck, 4 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794130, 1342750] ), bäckravin, vid bäck, 4 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794310, 1343030] ), bäckravin, vid bäck, 8 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794320, 1343040] ), bäckravin, vid bäck, 5 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794320, 1343050] ), bäckravin, vid bäck, 14 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794320, 1343060] ), bäckravin, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Gustafson)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), nedom branten i snår o längs vägen, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Krappön i V-dalälven (14D 9b , [67993, 13572] ), f.d.ängsmark, nu björkskog, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, rikligt , 2008 (MNo)
Horrmundvallen (DF), (14D 9b , [67999, 13580] ), bäckravin m.Galium triflorum, 1989 (TLj & LBr)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6801840, 1357751] ), lågörtgranskog svämskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Girån (15C 3h , [6819, 1336] ), 2005 (THe)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817370, 1346120] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Lövåsens östra sluttning (artp.), (15C 3j , [6818206, 1345620] ), fuktig granskog med källor och bäckar, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Lövåssätern Ö (artp.), (15C 3j , [6819140, 1346037] ), fäbodmiljö nära byggnad och bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822826, 1345001] ), vanlig längs bäckarna i övre delen mot fjället, 1996 (Bengt Oldhammer)
Vidkölssätern (artp.), (15C 4j , [6823505, 1345388] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6832759, 1324107] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen, Svarthåbäcken - Västra Överängsbäcken (artp.), (15C 6e , [6833409, 1323535] ), lågörtgranskog fuktigt, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gördalen (artp.), (15C 6e , [6834573, 1324326] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ), surdrag o.bäckkanter 850 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Klortjärnen (artp.), (15C 6h , [6833846, 1339126] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Fuluälven (artp.), (15C 6j , [6831686, 1347183] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Göljån (artp.), (15C 6j , [6832217, 1346197] ), ökande i området vid utloppet efter översvämningen 1997, 2008 (Bengt Oldhammer)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Lissådalen-Öreskölen (artp.), (15C 6j , [6834079, 1348637] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835029, 1324472] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Gördalen (15C 7e , [6837670, 1323760] ), 2011 (IPt)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Vägen till stormorvallen (artp.), (15C 7h , [6837283, 1338632] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Grundsillerbäcken (artp.), (15C 7h , [6837526, 1338633] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Stormorvallen (artp.), (15C 7h , [6839130, 1338008] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen)
Stormorvallen (artp.), (15C 7h , [6839187, 1338031] ), vägkant, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Stormorvallen (artp.), (15C 7h , [6839201, 1337873] ), noterad , 2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Väg W1067, vägkant (artp.), (15C 7h , [6839204, 1338048] ), några få ex blommade, noterad , 2020 (Ulf Persson)
Stormorvallen (artp.), (15C 7h , [6839226, 1338052] ), skogskant, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fulufjället, naturrum (artp.), (15C 7h , [6839549, 1338057] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Njupeskärsparkeringen (artp.), (15C 7h , [6839707, 1336304] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335453] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840769, 1337801] ), 2015 (Ulrika Tollgren)
Stenvallen (artp.), (15C 8h , [6842240, 1339380] ), 2006 (Sten Hallin)
Stormyrvallen (artp.), (15C 8j , [6843769, 1349320] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Långnäset, södra gårdarna (artp.), (15D 6c , [6834749, 1361749] ), kulturmarker, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Foskdalsvallen (artp.), (16C 3j , [6869413, 1349170] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen, täkten (artp.), (16C 0b , [6850970, 1308100] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Nära Röskåsen (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13079] ), högörtsgranskog, 1986 (DABS)
Kvarnbäcken NO.Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), högörtsgranskog, spridd och rikligt , 1986 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora