Aconogoron divaricatum    Vippslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Fljoten (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora