Aconogoron divaricatum    Vippslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Fljoten (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Havfljotbodarna norra delen (artp.), (15D 1e , [6806453, 1370859] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)

Dalarnes Flora