Acorus calamus    Kalmus


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta ,Bysjön (12G 4i , [66736, 15403] ), vik i sjön, 5 kvm , 1986 (PDm)
Hedesjön (DFl-49), (12G 5h , [66791, 15355] ), gungfly, rikligt , 1984 (PDm)
Ned Hede , Årängsån (12G 5h , [66797, 15356] ), å, enstaka ex , 1985 (PDm)
Ned Hede (12G 5h , [66799, 15353] ), gyttjebank, 2 kvm , 1986 (PDm)
Buskasjön (12G 5h , [66799, 15358] ), stenig strand, stor grupp , 1994 (PDm)
Hedesjön (12G 6g , [66817, 15346] ), lerbank, 2 kvn , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Brovallen vid Erik-Larsgården (12G 2f , [6663, 1528] ), strand, 1989 (JEd)
Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), Igeltjärna v.Kärrsjöns östsida, eutrof strand , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Dalälven mellan Nybyn och Plösön (12G 5c , [66779, 15113] ), älvkant, 30-tal , 1991 (HPe)
Hönsans S ände (12G 6b , [66849, 15098] ), i vatten, riklig , 1988 (HPe)
Ö Brunna vid Hovran (12G 6c , [66825, 15117] ), grunt vatten, litet bestånd , 1988 (HPe)
Lilla Älvgångens NR, Hovran, Hälla (artp.), (12G 6c , [6683698, 1511760] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Broåns utlopp vid Hovran (12G 6c , [66837, 15118] ), i vatten, riklig , 1988 (HPe)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Nibble,vid Broåns utlopp i Håvran (12G 6c , [66838, 15118] ), strandäng, vanlig , 1989 (MDv)
Hönsan (DFl-49), (12G 7b , [6685, 1509] ), grunt vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), i vatten, riklig , 1988 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SÄTER

Klacksjön (DFl), (12G 8a , [66916, 15002] ), näringsrik sjöstrand, rikllig , 1988 (SJa)
Pungmakarbo,Klacksjöns V o.S-strand (12G 8a , [66917, 15002] ), strand, rikl. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Tjärnasjöns SV strand (13F 1f , [67087, 14779] ), strand ,med Iris pse., 1 planta (funnen av S-E Blom) , 1986 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723241, 1481509] ), inplanterad i dammen, 1980 (Bengt Oldhammer)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hjortstjärnens södra strand och nära avloppet (12F 3h , [6666, 1485] ), sjöstrand, 1980 (RNo)
Saxehammar:a. nedanför slaggvarpet b.vid smedjan (12F 3h , [6666, 1486] ), sjöstrand, 1982 (RNo)
Larsboån, nära utloppet i Säven (12F 3h , [6667, 1489] ), 1982 (RNo)
Sävens sydöstra vik (12F 3h , [6667, 1489] ), 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), vid liten damm i betesmark, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ),liten damm i blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Björsjö,Bomanstjärn (DF), (12F 1e , [66577, 14729] ), stränder, riklig , 1983 (TLj)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), mindre sjö, rikligt , 2017 (IPt & SNy)

Dalarnes Flora