Aconogonon alpinum    Alpslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66857, 15335] ), förvildad vid vägkant, ett stort ex , 1997 (PDm)
Österdalarna

BODA

Öst-i-Gålom, Hans Ollas (14F 3d , [676633, 146897] ), vägren, ett par buskar , 2013 (GHa)
MORA

Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2 stora plantor , 2017 (IPt & SNy)

Dalarnes Flora