Aconogonon alpinum    Alpslide


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66857, 15335] ), förvildad vid vägkant, ett stort ex , 1997 (PDm)
Österdalarna

BODA

Öst-i-Gålom, Hans Ollas (14F 3d , [6766330, 1468970] ), vägren, ett par buskar , 2013 (GHa)
MORA

Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2 stora plantor , 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna SV om (artp.), (15D 8b , [6844024, 1358274] ), skräpmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora