Acer tataricum ssp. tataricum    Rysk lönn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), blandskog nära vägen, ej tomtmark, 2014 (IPt)

Dalarnes Flora