Acer pseudoplatanus    Tysklönn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Nipslänt norr om Storforsen och Månsbo kraftverk (12G 4e , [66703, 15202] ), sydvänd nipa,gräsbevuxen med spridd björk och skogslönn, 10 st.unga , 1981 (CWa)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712115, 1484637] ), noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)

Dalarnes Flora