Acer pseudoplatanus    Tysklönn


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Nipslänt norr om Storforsen och Månsbo kraftverk (12G 4e , [66703, 15202] ), sydvänd nipa,gräsbevuxen med spridd björk och skogslönn, 10 st.unga , 1981 (CWa)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)

Dalarnes Flora