Abies nordmanniana    Nordmansgran


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Sörvik (12F 4c , [66744, 14645] ), botten av gammalt kalkbrott, 1 ca 15 m högt träd , 1989 (B.Widersten & TLj)
Fjällsocknarna

IDRE

Klutsjön (artp.), (16C 8j , [6891981, 1345611] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora