Abies concolor    Colodarogran


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gott om självföryngring , 2013 (GJn)

Dalarnes Flora