Abies alba    Silvergran


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6722967, 1481429] ), planterat bestånd om c:a 0,5 ha, stora träd och stark föryngring i närområdet , 2017 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

S om Billsjön, nära landskapsgränsen (11F 9i , [66468, 14918] ), hög barrskog, möjl.självsådda från något tidigare avverkat moderträd, flera 10-tal, delvis tynande , 2000 (BFo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttområde, 1 liten självsådd planta , 2001 (BFo)
Ö. Dammtj. (12F 0i , [6650422, 1491750] ), ca 1,5 ha ungskog med gott om självföryngrad silvergran, 2010 (GJn)
Österdalarna

BODA

Gissler Anders husen (14F 4c , [67722, 14646] ), planterad inäga, enstaka , 2008 (GHa)
Kärrbäcken,1 km V Bysjön (14F 4d , [67703, 14652] ), planterat hygge, tiotals , 2008 (GHa)

Dalarnes Flora