Vicia sativa , fodervicker

DALARNES FLORA 1949

Vicia sativa L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

Gammal synantrop, fordom - innan den börjat odlas - ett ogräs i säden, »copiose» (LIN.) ända uppe i Lima (Iter p. 333), sedermera »h.o.d. . . . hälst bland råg, i S. och S.O. D.» (KRÖN. 31). Ansågs ännu 1879 ta. som vild (IND.). - Nyare fynd torde gälla tillf. förv. vicker (så fl. på lastkajer o.d., At).