Trifolium campestre.

DALARNES FLORA 1949

Trifolium campestre Schreb. (T. procumbens). - (WISTRÖM, se nedan).

Tillf. inkommen. S. Grytnäs Månsbo 1903 (In de B.); Svärdsjö Lumsheden 2 ex. 1916 (Nils Danielsson). - »Hedemoratrakten lika ofta ... som T. agrarium» (Re: WISTR. 05), orätt enl. beläggex. (=T. agrarium!).

Tillägg 1960

T. campestre. - Tillf. i *Grangärde Broby ett par år (enl. ex. av en skolelev, vid. Gs).