Thlaspi perfoliatum , vårskärvfrö

DALARNES FLORA 1949

Thlaspi perfoliatum L.

Tillf. inkommen. Ö. Älvdalen Kyrkbyn 2 ex. 1936 (enl. Vd).