Stachys annua , gulsyska

DALARNES FLORA 1949

Stachys annua L.

Tillf. inkommen. S. Borlänge Domnarvets järnverk 1933 (enl. elevherb.: Klb.)-35 (Bn). Ö. Ore Holmtjärn 1914 (i pot.-land, Vd).