Saxifraga tridactylites , grusbräcka

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

Saxifraga. tridactylites L.

S. Sundborn Lapptjärn (L. Rosengren enl. An: IND.) =Laggtjärn (L. Rosengren enl. Wn). Måste, då beläggex. saknas, anses osäker (kanske = S. adscendens.?).