Salix alba , vitpil

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Salix alba L.

Tillf. förv. Borlänge Domnarvets järnverk på utfylin. jämte S. viminalis o. fragilis (alla enst., 1957 Tr).